22/8/18

Οι Ρουφιάνοι δεν είναι δημοσιογράφοι

Ένας αριστερός ρουφιάνος που είναι «εξοικειωμένος» με τα «ντοκουμέντα» των πρακτόρων, με προσκαλεί να προσκομίσω «ντοκουμέντα». Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ερωτά. Αυτό μόνον. Και υποχρέωση του πολιτικού στην αγγλοσαξονική «Δημοκρατία» είναι να απαντά. Μέχρι και ο Ομπάμια παρουσίασε ένα πλαστό πιστοποιητικό γεννήσεως. 
Η διαφάνεια επιβάλει στον Αχασβήρο Αλέκσυ  να απαντήσει.
 Και δεν απαντά αλλά κρύβεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: