14/11/23

14 Νοεμβρίου 1940 . Την 18η ημέρα του Πολέμου .Εκδηλώθηκε σε όλο το μέτωπο η ελληνική επίθεση


 
Η ελληνική επίθεση εξαπολύθηκε στις 06:30 το πρωί της 14ης Νοεµβρίου σ’ ολόκληρο το µέτωπο του Γ΄ Σ.Σ. από το υψ. Γκούµπελ µέχρι τις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας. 
Ο Μεταξάς τη νύχτα της 14ης Νοεμβρίου σημείωσε στο ημερολόγιο του:

Η XV Μεραρχία εφόρµησε από τη χερσόνησο του Πυξού χωρίς προπαρασκευή πυροβολικού και κατάφερε να αιφνιδιάσει τους Ιταλούς. 
Παρ’ όλες τις επανειλημμένες ιταλικές αντεπιθέσεις στις 10.00 π.μ διέσπασε την κύρια γραµµή αντίστασης και κατέλαβε τα υψώµατα νότια της Τσερνόβσκας ενώ τις απογευµατινές ώρες το 28ο Σ.Π. κατάφερε µετά από σκληρές µάχες σώµα µε σώµα να καταλάβει το ύψ. 1480 και να συνδεθεί µε το 33ο Σ.Π. το οποίο είχε επιτεθεί αιφνιδιαστικά από το αριστερό της Μεραρχίας και είχε καταλάβει διαδοχικά τα υψώµατα µέχρι το υψ. 1338, (Τσέρνικ), ενώ απέτρεψε την ανατίναξη της στρατηγικής σηµασίας γέφυρας του ∆εβόλη ποταµού. 
Μέχρι τις βραδινές ώρες η XV Μεραρχία κατάφερε να προωθηθεί σε βάθος τεσσάρων χιλιοµέτρων κατέχοντας την γραµµή Μπιτίνσκα – υψ. Τσέρνικ – υψ.1285. 

 Στο κέντρο του µετώπου, η IX Μεραρχία κατόρθωσε να ανατρέψει τις ιταλικές προφυλακές και παρά τους ισχυρούς αεροπορικούς βοµβαρδισµούς να καταλάβει τις πρωινές ώρες την περιοχή ανατολικώς του Σαλ και την δυτική όχθη του ∆εβόλη ενώ µέχρι το βράδυ είχε διασπάσει την κύρια τοποθεσία ιταλικής αντίστασης και είχε προχωρήσει ένα χιλιόμετρο δυτικώς του Σαλ. 

 Η X Μεραρχία που δρούσε στο νότιο τµήµα της διατάξεως επιτέθηκε αιφνιδιαστικά µε το 65ο Σ.Π. καταλαμβάνοντας το χωριό Βόζιγραδ και συνάντησε ισχυρή ιταλική αντίσταση στο υψ. 1259 .

 Νοτιότερα, απόσπασµα του 68ου Σ.Π. προέλασε µέχρι το ύψος του χωριού Νικολίτσε και κατέλαβε τα γύρω υψώµατα. 

Στο αριστερό άκρο, απόσπασµα της Μεραρχίας κινήθηκε από το Γκούµπελ προς το Καζάν όπου και το κατέλαβε, αλλά συνάντησε αντίσταση στο υψ. Μπαταρός. 
Το πολεμικό ανακοινωθέν του Παπάγου αναφερόταν στην αεροπορία
 που υποστήριξε την επίθεση βομβαρδίζοντας το αεροδρόμιο της Κορυτσάς. Χάσαμε ένα Blenheim που χτυπήθηκε από εχθρικό πυροβόλο προστασίας του αεροδρομίου και εξερράγη στον αέρα. Σκοτώθηκαν ο Σμηναγός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο Σμηναγός ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και ο Ανθυποσμηναγός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΗΣ . Επίσης απωλέστηκε ένα Potez 25, που χτυπήθηκε από αντιαεροπορικά πυρά κατά την εκτέλεση αποστολής αναγνώρισης στον τομέα του ΤΣΔΜ από μικρό ύψος. Σκοτώθηκε ο χειριστής υποσμηναγός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΚΑΣ. 
 Η επίθεση στη Δυτική Μακεδονία συνδυάστηκε με γενική επίθεση σε ολόκληρο το μήκος του Μετώπου, από το Α' και Β' Σώμα Στρατού. 
Στην γραμμή Ελαίας-Καλαμά, τα Τάγματα ΙΙ/39 και ΙΙΙ/39 του Συντάγματος Ευζώνων Μεσολογγίου διατάχθηκαν να ανατρέψουν να επιτεθούν στην κατεύθυνση των υψωμάτων Τζουφαράχη (Υψ. 935) και Βίγλα (Υψ. 836) που κατείχε η Ιταλική Μεραρχία Φερράρα. 
 Στην ακτίνα της επίθεσης ήταν και τα χωριά Αρίστη, των Άνω Ραβενία, Γεροπλατάνος και Καλύβια. 
 Η Τζουφαράχη κατελήφθη αλλά έπεσαν μαχόμενοι ο Υπολοχαγός Χορμόβας Νικόλαος , ο Υποδεκανέας Παπαϊωάνου Νικόλαος, και οι Στρατιώτες Κούκας Δημήτριος, Μερμίγγης Ηλίας, Γωγάκης Απόστολος , Γεωργόπουλος, Χαρίλαος και Λάκας Ιωάννης . 

 Στον τομέα ευθύνης του Α ΣΣ το 5/42 επετέθη και κατόπιν αγώνος απελευθερωσε το χωριό γραμμής Κοκλιούς και ανακατέλαβε τα ύψ. Σιάστη και Γρίμπιανη

Πιο δυτικά το 24ο Σύνταγμα Πρεβέζης επιτέθηκε για την εξάλειψη του Ιταλικού προγεφυρώματος στον τομέα της Θεσπρωτίας και κατέλαβε το Λόφο Προφήτης Ηλίας της Πέστιανης, απελευθέρωσε το χωριό από τους Αλβανούς παραστρατιωτικούς , (TSETA), και ανάγκασε τους Ιταλούς να οπισθοχωρήσουν από την Λυκοτσόρα και να μαζέψουν τις δυνάμεις τους στο Κύριο Βουνό. 

 Το βράδυ Αλβανοί προερχόμενοι από το Χωριό Σαλίτσα (γνωστό σήμερα ως Λάκα), επιχείρησαν να επιτεθούν στην Σπηλιά όπου κρυβόταν όλα τα γυναικόπαιδα και γέροι της Κρυας Βρύσης με σκοπό να τους εκτελέσουν , (ακριβώς στην ίδια Σπηλιά επί Τουρκοκρατίας είχε μαρτυρήσει ομάδα Καλόγηρων) αλλά απωθήθηκε από ελληνική περίπολο. 
Στο Υπουργείο εξωτερικών ελήφθη 14 Νοεμβρίου 1940 τηλεγράφημα  του Έλληνα στρατιωτικού Ακολούθου στο Βερολίνο που ανέφερε ότι πληροφορίες από «διάφορες πηγές» ως «λίαν προσεχή την στρατιωτική επέμβαση επισήμως ή ανεπισήμως  της Γερμανίας στην ελληνοιταλική σύρραξη . 
«Αποστολή στρατιών εις Ρουμανίαν συνεχίζεται. Υπολογιζομένη δόναμις άφιχθέντων ήδη  εννεα μεραρχιαι. Πρό τεσσάρων ήμερων άνεχώρησαν εις Βουλγαρίαν ενδεκα γερμανοί  αεροπόροι, πιθανώς δέ και επιτελικοί άξιωματικοί άγνώστου αριθμού».

 Η ελληνική πρεσβεία στο Βελιγράδι αντίθετα τηλεγράφησε προς τον Μεταξά, ότι η Γερμανία διαβεβαίωσε τος Γιουγκοσλάβους ότι το Βερολίνο επιμένει στην διατήρησει της ειρήνς στα Βαλκάνια. Ιδού το  τηλεγράφημα: 

«Γερμανία, επιδιώκουσα συνεννόηση μετά Γαλλίας, ήν προτάσσει ήδη παντός άλλου ζητήματος, δεν υπεστήριξεν ύπερβολικάς έναντι Γαλλίας ίταλικάς διεκδικήσεις .Περιορίσασα ταύτας δυσηρέστησε Ρώμην, έπιδιώξασαν δι' έπιθέσεως κατά Έλλάδος ταχειαν νικην, ίνα αύξήση τούς τίτλους της. Ενέργεια αύτη δυσαρέστησε Βερολινον σφοδρώς Γερμανίας επιμενούσης διατηρήση είρήνην Βαλκάνια. Νέαι, εδόθησαν ενταύθα διαβεβαιώσεις εκ μέρους Γερμανίας, εφ ών ένταύθα βασίζονται. Δέον μη αποκλεισθη οτι βομβαρδισμός άπεσκόπει πρόκλησιν Γιουγκοσλαβίας είς πόλεμον μετ Ιταλίας και εξαναγκασμόν ούτω Γερμανίας όπως έπέμβη Βαλκάνια. Έδηλώθη κατηγορηματικως υπό Γιουγκοσλαβικής κυβερνήσεως  είς Ρώμην ότι Γιουγκοσλαβία θα ανθίστατο διά των όπλων είς ένέργειαν Ιταλίας κατά Θεσσαλονίκης, ήτις αποτελεί ζωτικον σημείον διά Γιουγκοσλαβίαν. Τούτο έδηλώθη άλλωστε είς γερμανικην Κυβερνησιν. Είς έρώτημα τί θά έπραττε Γιουγκοσλαβία άν Γερμανία έπεχείρει τι κατα Θεσσαλονίκης, μοί έδόθη ή αύτή καταφατική άπάντησις.»

 Τη νύχτα της 14ης προς την 15η Νοεμβρίου 1940 μοίρα αντιτορπιλικών υπό τη διοίκηση του Αρχηγού του Στόλου Ναυάρχου Καββαδία ενήργησε επιδρομή στο στενό του Οτράντο. Όμως η μοίρα, αποτελούμενη από τα αντιτορπιλικά «Βασίλισσα Όλγα», «Βασιλεύς Γεώργιος», «Σπέτσαι», «Ψαρά» και «Ύδρα» δεν πέτυχε επαφή με τον ιταλικό στόλο. 
 Η Ιταλική αεροπορία βομβάρδισε την Κρήτη  τα Ιωάννινα και τη Λάρισα. 

Στις 14 Νοεμβρίου 1940, το Ιταλικό  Γενικό Στρατηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε με το Ανακοινωθέν No. 160 :

 «Στην Ήπειρο, οι τοπικές μας δράσεις, υποστηριζόμενες από βομβαρδισμούς της αεροπορίας, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στο Καλπάκι. Ορισμένες εχθρικές επιθέσεις στην περιοχή  της Κορυτσας αποκρούστηκαν αποφασιστικά, με τη βοήθεια της αεροπορικής δύναμης που έπληξε εχθρικά στρατεύματα στην περιοχή των λιμνών Πρεσπα . Η αεροπορία μας πραγματοποίησε  επιδρομές στα αεροδρόμια, του Αργοστολίου και της Πρέβεζας, χτυπώντας στρατιωτικούς στόχους  εχθρικές φάλαγγες. Εχθρικά αεροπλάνα έριξαν βόμβες στον Αυλώνα, προκαλώντας έξι θανάτους και τριάντα τραυματίες, και στο Δυρράχιο, χωρίς να προκαλέσουν θύματα ή ζημιές.

 

Δύο αεροσκάφη τύπου Blenheim καταρρίφθηκαν κοντά στην Παντελλερία και ενα άλλο αεροσκάφος του ίδιου τύπου καταρρίφθηκε στα ανοικτά των ακτών του Κάλιαρι.

 

Στην ανατολική Μεσόγειο, το αεροσκάφος ναυτικής αναγνώρισης, που δέχθηκε επίθεση από εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη, κατέρριψε  δύο . Τα τορπιλοβόλα μας, επιτέθηκαν εναντίον νηοπομπής εχθρικών ατμόπλοιων που εθεάθησαν  στην ανατολική Μεσόγειο, και τορπίλισαν δύο ατμόπλοια, ένα από τα οποία βυθίστηκε. Ένας άλλος αεροπορικός σχηματισμός έπληξε ένα καταδρομικό στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, όπου άλλες αεροπορικές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στη ναυτική βάση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι σιδηρόδρομοι Fuka-el Dabá και Maaten Bagush ήταν επίσης στόχος αεροπορικών επιδρομών. Το στρατόπεδο Maaten Bagush καταστράφηκε, ένα εχθρικό βομβαρδιστικό αεροπλάνο  και τρία άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Όλα τα αεροσκάφη μας που συμμετείχαν στις προαναφερθείσες ενέργειες επέστρεψαν στις βάσεις τους, παρά την εχθρική αντιαεροπορική αντίδραση, η οποία είναι πολύ έντονη παντού. Εχθρικά αεροπλάνα έριξαν βόμβες στη Μπάρντια, τη Ντέρνα και τη Βεγγάζη προκαλώντας μικρές ζημιές και τραυματίζοντας έναν μουσουλμάνο.Στην Ανατολική Αφρική, συγκρούσεις περιπόλων .Ο εχθρός έριξε πυρά πυροβολικού, χωρίς συνέπειες, στις θέσεις μας στο Gallabat. Οι αεροπορικές επιδρομές στο Assab και το Dire Daua προκάλεσαν πολύ μικρές ζημιές. Χωρίς θύματα. Τα εχθρικά αεροπλάνα πραγματοποίησαν επιδρομές στον Κρότωνα, όπου οι βόμβες έπεσαν στη θάλασσα. και στον Τάραντα, προκαλώντας έναν νεκρό και τρεις τραυματίες στον άμαχο πληθυσμό, δύο νεκρούς και εννέα τραυματίες μεταξύ των στρατιωτικών και ορισμένες ζημιές σε σπίτια αμάχων. Δύο εχθρικά αεροσκάφη πιθανότατα καταρρίφθηκαν.


Την ίδια ημέρα η Λουφτβάφε βομβάρδισε το Κόβεντρι στην κεντρική Αγγλία και κατέστρεψε το κέντρο της πόλης. Από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκαν 568 άμαχοι.

Ο Μολότοφ αναχώρησε από το Βερολίνο, για τη Μόσχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μίλησα ζωντανά στην ΕΡΤ 24. Μαζί μου ηταν τρείς ευρωφιλελέρες και το πουλέν της χοντρονοικοκυράς που βρήκε 20000 για το παράβολο

  Όλοι οι Προδοτόπουλοι και οι Εφιαλτάκηδες δηλώνουν πιά  Μπατριώτρες.  Εμείς ,το Κίνημα 21 είμαστε Φίλοι του Γένους. Των Ελλήνων.  Είμαστε ...