11/4/14

Ελπίδες!

Ο Sarafbasi Προβόπουλος : «Μετά από μια μακρά και βαθιά ύφεση διαφαίνεται τώρα καθαρά η προοπτική εξόδου από την κρίση».
Λέξεις κλειδιά. Διαφαίνεται , προοπτική, έξοδος. Σίγουρα πράγματα δηλαδή. Κάποτε, το 2022 και βλέπουμε. Για όποιον ζει ακόμα τότε….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Θέματα Ελληνικής Ιστορίας: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον

«Δημιούργησα το ιστολόγιο Θέματα Ελληνικής Ιστορίας υπό το ψευδώνυμο "Φιλίστωρ" το 2009, με πρώτο δημοσιευθέν άρθρο για τον σπαρτι...