23/9/15

Εκεί -Εκεί στην Γάμα Εθνική


 «Θεέ μου και τι να γίνηκαν του κόσμου οι μυαλωμένοι ;»*

 
* Παραλλαγή στον στίχο ,«Θεέ μου και τι να γίνηκαν του κόσμου οι αντρειωμένοι;»

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η τελετουργική εκτέλεση του Ιωάννη Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου / 9 Οκτωβρίου 1831 έγινε με εντολή της Στοάς του Λονδίνου και του Ρότσιλντ.

  Η τελετουργική εκτέλεση     του   Ιωάννη Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου / 9 Οκτωβρίου 1831 έγινε   με εντολή της Στοάς του Λονδίνου και τ...