24/9/15

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ ΔΙΑ-ΠΙΣΤΩΣΙΣ

Πλοηγών εις τον ΔΙΑ-δικτυακόν κόσμον ΔΙΑ-πιστώνω ότι υπάρχουν δύο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. Η κλασσική διαπίστωσις και η ΔΙΑ μνημονίων ΔΙΑ-Πίστωσις. Άπαν το λεγόμενον και άπαν το συγγραφόμενον δύναται να θεωρηθεί διαπίστωσις. Η ΕΛΛΑΣ, όμως και οι Έλληνες έχουν ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ, πράγμα το οποίον ομολόγησεν ο Jean-Claude Juncker, υπεισέλθει εις την ΔΙΑ μνημονίων Πιστώσεως. Και αυτό είναι διαπίστωσις!

Πόσα εμοιράσθηκαν οι Έλληνες πολίται από τα ΔΙΑβόητα 325 ΔΙΣ;
Επρόκειτο λοιπόν ΔΙΑ ένα Γραμμάτιον των 17 δις το οποίον ηρνήθη να καταβάλη ο Ιουδαίος Jeffrey Papandreou Saint Paul, Minnesota.
Κάποιος προ πενταετίας ανήγγειλεν ότι η Ελλάς χρειάζεται 260 δις. Άλλος ότι το τραπεζικόν σύστημα χρειάζεται 233 δις… Τελικώς η Ελλάς εχρεώθη 325 δις ευρώ εις τα «χαρτιά»!
Κάποιος εκ του τραπεζικού και χρηματιστηριακού συρφετού παρά τας Ευρώπας. Τα του τρίτου μνημονίου είναι γνωστά. 86 δις ευρώ… Καθομολογούμενη διαπίστωσις.
Διαπιστώσεις, λοπόν, και ΔΙΑ Πιστώσεις.
Εισέβαλαν εις την Ελλάδα το 1941 οι Γερμανοί. Εγκατέλειψαν εις ερείπια την Ελλάδα οι Γερμανοί το 1944. Συνέχισαν την εγκληματικήν δράσιν κατά της Ελληνικής Φυλής, οι μισέλληνες Άγγλοι και κοινωνικοποιηταί (διεθνώς κομμουνισταί).
Κατόπιν το 1960,κατ΄ Ανάγκην μετανάστευσαν οι Έλληνες εις Γερμανίαν και εις τας περί αυτών δορυφόρων ώστε να παράγουν και να στήσουν το 4΄ Ράϊχ. Επανήλθαν οι Γερμανοί το 1981. Αλλά τώρα αρνούνται να φύγουν!

Γερμανοί, λοιπόν και Γερμανόθρεφτοι εκ της Κλεπτοπολιτείας της Βαϊμάρης, από το 1922 λεηλατούν, ληστεύουν, γενοκτονούν και ναζιστούν. Και συνεχίζουν χωρίς Αντίστασιν και με χαμηλότονον αντίλογον!
Διαπιστώσεις, διαπιστώσεις…
Τέλος πρέπει να ΥΠΟΓΡΑΜΙΣΩ την μεγαλυτέρα των διαπιστώσεων.
Ο Θανάσης Κλάρας Μιζέριας (κατά ηλιθίους Άρης Βελουχιώτης) υπήρξεν ένα ανθρωπόμορφον τέρας. Ένας σαδιστής παιδοδολόφόνος ο οποίος και σήμερον ακόμη θα εκτελείτο. Διαπίστωσις είναι δε ότι είχεν δηλώσει ότι μία Γραικία των 700.000 ιδικών θα ητο προτιμοτέρα από 8.000.000 ¨Ελληνες εν Ελλάδι! Διαπίστωσιν αποτελεί δε ότι Ο μεγαλύτερος μισέλλην και εγκληματίας Θανάσης Κλάρας Μιζέριας θεωρείται δυστυχώς και από αγνούς πατριώτας ως Μέγας Ήρως Αντάρτης! Αυτό κάποτε πρέπει να πάρη τέλος. Προμηθευτείτε όλοι το Μεγάλο έργο του Σπύρου Χατζάρα «ΕΑΜ ΕΛΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ». Διαδώσατε την γνώσιν και την Αλήθεια.
 Έχετε και έχομεν όλοι χρέος, έναντι όλων όσοι έδολοφονήθησαν αγρίως μεταξύ 1943 και 1949.

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: