18/9/15

Η πολιτική ευθύνη

Κανένας οργανωμένος φορέας δεν ανέλαβε ποτέ την πολιτική ευθύνη για τις επιμέρους πράξεις των μελών του. Η καθολική εκκλησία για παράδειγμα δεν ανέλαβε ποτέ την πολιτική ευθύνη για τα εγκλήματα των Παπών και των καθολικών επισκόπων. Απλά ζήτησε συγνώμη για τις πράξεις των ιερέων της.
Δεν ανέλαβε όμωε την πολιτική ευθύνη. Το ίδιο και με τις Σοές.
Καμιά Στοά δεν ανέλαβε την πολιτική ευθλυνη για τις ενέργειες των επιμέρους Μασόνων.
Το ίδιο και με τα Κόμματα.
Οι ιδιωτικές ενέργειες των μελών και στελεχών δεν βαρύνουν το Κόμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: