30/4/18

Στρατευμένη Τέχνη!!!!!

Εκεί που χέσανε οι ΑΓΚΙΤΠΡΟΠ
ξεπετάχτηκε ο Λαλάκης Μητσοπουστόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: