27/6/18

Ο Κούλης διέγραψε τον κακό εξάδελφο που διάλεξε τον Τζέφρυ αντι του Κώστα

Άλλο το αίμα και άλλο το συμφέρον! 
(εβραίική σοφία)

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Διαβολεμένες συμπτώσεις.

Μερικὲς ἡμέρες μετὰ τὶς Πρέσπες, θὰ σᾶς ἐρωτήσω δύο-τρία πράγματα καὶ ὅποιος θὰ μοῦ δώση μίαν καλὴν ἀπάντηση, κερδίζει μια .....ντουζίνα μανταλάκια made in N.M.*

1) Οἱ Πρέσπες ὀργανώθηκαν νά πραγματοποιηθοῦν κατά τήν περίοδο τοῦ Μουντιᾶλ;
2) Παρετήρησε κάποιος πώς στήν περίοδο τῶν γεγονότων τῶν Πρεσπῶν εἴχαμε ἔντονα καιρικά φαινόμενα σέ ὅλην τήν χώρα;
3) Γιατὶ ὁ Σώρρας συνελλήφθη σέ αὐτήν τήν περίοδο;
4) Δύο-τρεῖς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν συνάντηση στὶς Πρέσπες ἦρθαν στὴν Ἑλλάδα σαράντα (40) ἰσραηλινὰ πολεμικὰ ἀεροσκάφη. Οἱ προβολεῖς τῆς δημοσιότητος ὅμως ἦσαν στὶς Πρέσπες καὶ οὐδεὶς ἀντελήφθη τὸ γεγονός.

Μπορεῖ νά ὑποθέση κάποιος τό τί γύρευαν σαράντα (40) πολεμικά ἀεροσκάφη ἑνός κράτους, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κεφαλὴ τῆς ὀχιᾶς τῆς Νέας Τάξεως, στήν χώρα μας;

Πειτε μὲ φαντασιόπληκτη….ή αντισιμήτησα* North Macedonia
Μερόπη ΚαλήΑνώνυμος είπε...

Διαβολικές συμπτώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής !

Ανώνυμος είπε...

Αλλο διαβολικες κι αλλο διαβολεμενες.


ΜΚ