7/6/18

ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΙΣ, ΑΠΑΞΙΩΣΙΣ KAI ΣΥΓΧΙΣIΣ

Τα κύρια όπλα του εχθρού είναι η ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΙΣ, η ΑΠΑΞΙΩΣΙΣ, αλλά προ πάντων η δημιουργία ΣΥΓΧΙΣΕΩΣ.
 Εννοώ ότι ακόμη και τα πακέτα, αι δωροδοκίαι (ή λαδώματα και δολλαρώματα) κάποτε τελειώνουν, ενώ τα ανωτέρω ούτε κοστίζουν ούτε χύνονται εις την θάλασσα. 
Ως ειπώθηκεν εις την εκπομπήν, η ΣΝΟΦ το 1942 εδημιούργησεν και εφύτευσεν το νέον έθνος, το ερυθρόν έθνος, Μαλακοτσεντόνιγια… και τι θα απογίνουν όσοι εφύτρωσαν και μεγαλούργησαν εις τον βόρβορον αυτής της ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΩΣ και ΣΥΓΧΙΣΕΩΣ; 
Τι θα απογίνουν! 
Ιδού το ΜΕΓΑ ερώτημα. 
Βλέπομεν λοιπόν όλους αυτούς τους ηλίθιους εις την χώραν των Σκοπίων αγριεμένους και τρελλαμένους να διαδηλώνουν και να προσπαθούν να επιβάλλουν δια της συγχίσεως την ΠΛΗΡΗΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΙΝ. 
Ουδείς εστέρησεν το Δικαίωμα τους να έχουν χώρα, πατρίδα και την σλαυϊκή των γλώσσα. Την ράτσα τους. 
Εμείς δέ ως Έλληνες και ως δημιουργοί της σημερινής κοινωνίας και Πολιτείας προσεφέραμεν εις το νεοσύστατον κράτος των το ΣΚΟΠΙΑ και το ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ώστε να μήν λέγονται φερ' ειπείν Τσαλαμπινία ή Τζαμαχιρία. 
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, τέλος, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ! 

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: