11/8/18

Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος πράκτορας ξένης δύναμης που είναι υπουργός επί των «εξωτερικών»

Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος πράκτορας ξένης δύναμης που είναι υπουργός 
επί των «εξωτερικών»

Δεν υπάρχουν σχόλια: