22/11/18

ΟΙ ΘΕΟΣΤΡΑΒΟΙ ΕΠΑΝΔΡΩΝΟΥΝ ΕΡΤ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ

Χειμών -4°C. 
Είπαμεν νά πάρης τό «Χαρτί» (πτυχίον) μέ σκονάκια καί μέ χαρτομάντηλα αλλά όχι καί νά απομείνης θεόστραβος! Αν ερωτήσης τόν Μέσο Σκανδιναϋόν πότε καί μεταξύ ποίων έγινε Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ θά απαντήση αμέσως: πρό 2500 ετών, μεταξύ Ελλήνων καί Περσών! 
Τέλος πάντων οι περισσότεροι κάτι θά έλεγαν περί τής μάχης μεταξύ Ελλήνων καί Περσών διότι σχετικαί ερωτησεις επαναλαμβάνονται εις τηλεοπτικά παιχνίδια καί υπάρχουν εις τά σταυρόλεξα. Εκτός άν κάποιος απευθύνεται εις ...Αφγανόν, Ούρκον είτε εις τούς αλλοδαπούς τής ΕΡΤ Αθηνών! 
Μαθαίνω ότι η Φροντέξ έχει καταγράψει άνω τών 1.500.000 παρανόμων (δηλαδή εισβολέων), οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν πάρει τήν θέσιν όσων Ελλήνων απεδήμισαν. 
Περί ποίου αριθμού είπαμε; 4.500.000! 
Καί ακόμη νά τούς πολιτογραφίσωμεν. Ακόμη νά τούς σπιτώσωμε! 
Ε, εμείς οι Έλληνες είμεθα ολίγον ρασισταί καί ολίγον φασισταί, δηλαδή racistas, fascistas, καί nationalistas, ενώ οι communistas, socialistas καί οι φιλάνθρωποι αριστεροί τούς πολιτογραφούν, τούς σπιτώνουν καί τούς ταΐζουν καθημερινώς! Καί ενώ αυτοί οι παράνομοι θέλουν νά φύγουν, δηλαδή νά ...μεταναστεύσουν(!) τούς κρατάνε εις τήν Γραικία με φιλανθρωπική ...βία! 
Όμως Η ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ συνοψίζεται εις δύο φράσεις: Τοτε πού τά Σύνορα ήσαν ασφαλή είχαμεν τήν θύραν κατοικιών ανοικτήν. 
Τώρα πού τά Σύνορα είναι ανοικτά έχομεν τήν θύραν σφραγισμένη. Δηλαδή τήν οικίαν κλειδαμπαρωμένη, τρείς κύνας εις τήν αυλήν, διπλούν σύστημα συναγερμού, δύο μπράβους περιπολία, μία διμοιρία αντιτρομοκρατικών καί... «Καί δύο βατσελιές σκόρδα κρεμασμένα στά παράθυρα!» 
Τά οποία χρειάζονται εις τήν μονοκατοικία εκεί έξω! Διότι κυκλοφορούν χιλιάδες Βρυκόλακες, οι «φιλάνθρωποι» βρυκόλακες! Ας μήν λησμονούμε εν τω μεταξύ τήν Ηρεμία, Ησυχία, Ασφάλεια, Γαλήνη, τάς εορτάς, καί τάς πανηγύρεις τού παλαιού καιρού, όπως μάς έλεγε καί τό τραγούδι
 «Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι / Βγάλε από την πόρτα το κλειδί... κάποιος πονεμένος θα βρεθεί.» 

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
 Ουψάλα  

Δεν υπάρχουν σχόλια: