ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Η 20η Αυγούστου στην Ιστορία

Η 20η Αυγούστου είναι η 232η ημέρα του Γρηγοριανού ημερολογίου. Απoμένουν 133 ημέρες  ως την 31η Δεκεμβρίου. 917.   Ο Βυζαντινός    Σ...