18/5/17

ΗΛΙΟΚΑΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ

Αναζητείται τόσον η βροχή όσον καί η βροχούλα εις τήν Σκανδιναυϊαν.
Τό πόσιμον ύδωρ στερεύει υποστηρίζουν οι ερευνηταί ενώ η θερμοκρασία εις τήν Οὐψάλαν έπιασε τό δεκατριάρι τήν πρωϊαν, δηλαδή τούς 13,0°C.
Σήμερον εκμυστηρεύομαι μίαν νέαν προσωπικήν συνήθεια.
Έμαθα νά υβρίζω. Ύβρισα διά πέμπτην φοράν, αυτήν τήν εβδομάδαν.
Δηλαδή απεκάλεσα αφ΄ ενός μέν, τούς ρομά-καλδάρους ως Αθίγγανους (ή Tsiganes όπως τούς αποκαλεί ο Nicolas Sarkozy), τούς Ιουδαίους ως Εβραίους, τούς σκουρόχρωμους ως μαύρους, καί αφ΄ ετέρου τούς τραπεζίτας ως τοκογλύφους καί τούς ισλαμοτουρίστας ως εισβολείς.
Εμάς λοιπόν τούς Έλληνας πότε θά παύσουν νά μάς υβρίζουν ως γραικούς; Γνωστόν ότι μάς ανεβάζουν γκρήκς καί γραικούς καί μάς κατεβάζουν γιουνανούς. Πότε, λοιπόν θά μάθουν οι Αλλοδαποί, οι βάρβαροι, αλλά καί οι Ξένοι (δηλαδή οι φίλοι εκ Φιλοξενίας), νά μάς αναφωνούν ως Έλληνας, δηλαδή μέ τό ιερόν όνομα των προπατέρων μας, τού Γενάρχου τών Ελλήνων, τού Έλληνος καί νά αποκαλούν τήν ημών χώραν ως Ελλάδαν;
Υποστηρίζω εν ολίγοις ότι Ελλάς γράφεται καί μεταφράζεται λατινιστί ως Hellas καί Έλληνες και Ελληνίδες ως Hellens  καί τίποτε άλλον. Μήπως απαιτούμε κάτι τό Παράλογον;
 Ασχέτως τώρα εάν τό προσωνύμιον ρομά, romer, roms κλπ είναι κλεμμένον εκ τής ΕλληνοΡωμαϊκής Πολιτείας από γυρολόγους εξ Ινδιών.
Ότι οι ίδιοι Ιουδαίοι υποστηρίζουν ότι ο Προπάτωρ αυτών Άμπραχαμ ήλθεν εξ Ανατολών από τήν άλλην πλευράν τού ποταμού (εξ ού καί Εβραίος).
Ότι τούς Ηλιοκαμμένους καί τούς σκούρους τούς εάν αποκαλέσεις αυτούς, είτε μαύρους είτε μελανούς, τό χρώμα τού σώματός των θά συνεχίση νά είναι σοκολατί καί μέλαν.
Οι δέ τραπεζίται άς καταργήσουν τούς τόκους διά νά μήν τούς αποκαλούμεν ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ,α ενώ οι τουρίσται εξ Ανατολών καί εξ Αφρικής άς σταματήσουν νά απαιτούν κτίσιμον «τζαμιών» διά νά τους υποδεχθούμεν ως  τουρίστας καί ξένους.
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

25 Μαίου1807. Η επανάσταση των Γιαμακλάρ στην Κωνσταντινούπολη που ανέτρεψε τον Σελίμ Γ

Στις 25 Μαΐου 1807 , ενώ συνεχιζόταν η πολιορκία της Λευκάδας, από τον Αλή Πασά, και ο μέγας Βεζύρης Ιμπραήμ Πασάς Χιλμί είχε αναχωρήσει απ...