28/2/22

100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή.Το πρόγραμμα του μεταρρυθμιστού κ. Στράτου προέβλεπε την «πληρέστεραν προσέγγισην αυτής προς τους Συμμάχους και πλήρη αποκατάσταση επικοινωνίας προς τας Συμμαχικάς κυβερνήσεις δια του διορισμού Ελλήνων πρεσβευτών «εις τας συμμαχικάς πρωτευούσας». Στο Εσωτερικοό Αμείωτος προσπάθεια επιβολής του Κράτους του Νόμου. Για το Στρατό θα φρόντιζε ο Θεός. Η πλειοψηφία περιελάμβανε 35 «Στρατικούς», 88 Βενιζελκούς , 20 Μακεδόνες, φίλους του κ.Μπούσιου, 26 Τούρκους και 4 φίλους του κ.Καλογερόπουλου. και πιθανώς ο κ.Ρούφος


 
Ο κ. Κορομηλάς ήταν ο γαμπρός του Στράτου και ο Ευταξίας ήταν ο Αθανάσιος, ο θείος του Λάμπρου. 

Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ "ΣΚΡΙΠ"
................

Δεν υπάρχουν σχόλια: