24/2/22

Η ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ "ΚΛΕΠΤΡΟΝΙΟΝ" ΔΡΑ ΕΝ ΓΡΑΙΚΙΑ


 Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας.
 -01°C οἱ βαθμοί ἐνί Οὐψάλα (Uppsala). 
 Ἒχει ἢδη τεθεῖ πρὸς ὃλους ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ, ΕΙΣ ΤΙ ΕΓΚΕΙΤΑΙ Η ΑΠΑΤΗ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΤΗΣ "ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΟΒΙΝΤ-19"; Μήπως οὓτως ἐδημιουργήθη μία μεγάλη, γιγαντιαίων διαστάσεων, ΚΛΕΠΤΑΠΟΔΟΧΗ; 
 
Θἀ μάθωμεν κάποτε ὃτι ὁ τάδε εἶναι ὑπόλογος, σεσημασμένος κλέπτης, κουνιάδος τῆς Ἀπάτης καὶ ἀνεψιός ἢ ἀνεψιά τῆς Κλοπῆς; Ἂν κάποιος θεωρεῖ τὴν γριούλα ποὺ "ἒκλεψεν" δυὸ φαγώσιμα, ἢ τὸν ὁποιονδήποτε νέον ποὺ "ἐπῆρε" βερεσέ ἓνα αὐγό τῆς πείνας, τότε... Κλέπτης ἢ κλεπτοφάγος ὡμολόγησεν ὁ Κων. Μητσοτάκης ποὺ ἒτρωγε τρεῖς φασολάδες εἰς τὴν κατοχήν, ἀντὶ μία ποὺ ἐδικαιοῦτο. 

 Μετὰ ἒγινε νόμιμος κάτοχος καὶ διανομεύς ἀρχαιοτήτων, ἐπειδή ἲσχυεν νόμος τοῦ Ε. Βενιζέλου, 1932. Νόμιμος! Νόμος καὶ νόμοι ποὺ ἰσχύουν ἀκόμη. 
 Αὐτός ἲσως εἶναι καὶ ὁ λόγος πού Παράξενοι Γραικοί ἑδράζονται καὶ ἐναλλάσσονται εἰς τὸ ΚΑΣ. 
 Συμμορίαι, λοιπόν, ἀλλοδαπῶν διατρέχουν τὴν Γραικίαν καὶ εἲτε "ἐργάζονται" κατὰ παραγγελίαν εἲτε πρὸς ἲδιον ὂφελος ὃπως οἱ ἀλγερινοί ποὺ ἃρπαξαν τὴν πανάκριβη φωτογραφική μηχανή, τὴν Ζωήν τοῦ Φωτογράφου καὶ τὸν ὡδήγησαν εἰς ἀπελπισίαν. 
Εἲτε ἂλλοι μαροκινοί, ἀφρικανοί, ἀλβανοί, ἀσιᾶται ἁρπάζουν ὃτι ρευστόν χρῆμα περιπέσει τῆς Ἲριδος τοῦ ὀφθαλμού. 
 Τὸ "ΟΥ ΚΛΕΨΕΙΣ" ἒχει μετατραπεῖ εἰς "Ἒλα εἰς τὴν Γραικίαν νὰ κλέψῃς". 
 Τὶ χρειάζεται τοὺς 140 χιλιάδες Μηταράκη-ἀσιάτας τὸ Ἐπιτελεῖον τοῦ Ὓπατου Ἁρμοστή τῆς Ἀγγλίας ἐν Γραικίᾳ, Κυριάκου Μητσοτάκη, ἆραγε; 
 Βεβαίως, ἒρχονται νὰ μᾶς ἀντικαταστήσουν διότι μὲ τὴν μάσκα, τὰ ἐμβόλια καὶ τὰ ὃσα Ἂλλα θὲλουν νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν. 
 Ὃμως ὁ Ὓπατος Ἀρμοστής λογαριάζει χωρίς τὸν ξενοδόχον! 

 Δηλαδή ἐπειδὴ ἦλθεν ὁ Κάρολος τῆς Στοᾶς τοῦ Λόντον Σίτι οφ Κάπιτολ, καὶ τοῦ ἒδωσεν ρητῶς τὰς Ἐντολάς τῶν Πρωτοκόλλων διὰ τοὺς Γκωγύν, ἐφηρμόσθη κιόλας τὸ σατανικόν των σχέδιον; 

 Οἱ Ἓλληνες πολλαπλῶς ἒχουν ἀπαντήσει ΟΧΙ! 

 ΟΧΙ, λέγουν καθμερινῶς καὶ ἂς ἒρχονται καθημερινῶς καὶ μᾶς σπάζουν τὰ σπή(τ)ια. 
 Σεκιούριτας, λέει, ἀστυνομίαι κλπ. Καλῶς, ψάξε νὰ εὓρης τὶ γίνεται! Φύλλαξε λοιπόν τὰ ὑπάρχοντά καὶ πρόσεχε οἰκογένεια καὶ συγγενεῖς. 
 Μὲ συγγενεῖς καὶ φίλους θὰ πᾶμε ἐμπρός. 
Μὲ ὃπλον τὴν ψῆφον. 
 Τὸ Σκύταλον ἢ ρόπαλον εἶναι Η ΨΗΦΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗ. 
Καὶ τὴν φοβοῦνται. 
 Ὁ Νέος Τυφών, ἡ ἑπόμενη καταιγίς ποὺ καταφθάνει θὰ φύγῃ καὶ αὐτή. Ὃπως θὰ φύγῃ "κλωτσηδόν" καὶ ὁ Ὓπατος Ἁρμοστής τῆς κλεπτοθυέλλης. 
 ΣΤΡΟΦΗ 180 ΜΟΙΡΩΝ κάνουν ὃλοι. 
Τὰ μαζεύουν καὶ φεύγουν. 
 Ὃτι ἃρπαξαν ἀπὸ ἐμβόλια, ράπιντ καὶ μάσκες ΑΡΠΑΞΑΝ. 
 Προσοχή, τώρα πού ἀποβάλλετε τὴν μάσκα... Θὰ ἒχετε προβλήματα. Ἀποβάλλετε τὴν μάσκα σταδιακῶς. 
 Ἂς σιχαθῶμεν τοὺς μισέλληνας! 
 Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com
Ἀκοῦμε, https://ellas21.com
ΕΠΙΣΤΡΕΦΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΥΣΙΝ. ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑΝ ΓΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
 Τὴν Μᾶτερ Ρέα (Μα-ρία) θεῶν καὶ ἀνθρώπων.
 ΤΗΝ ΔΑ ΕΙ ΡΑ! 

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
 Οὐψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: