5/4/18

ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Φώς Ελληνικόν εις όλους τούς Έλληνας καί τάς Ελληνίδας.
Είναι πεπεισμένοι οι Σουηδοί, εν βροχή καί εις 4◦C, ότι εις τήν Σουηδίαν βρέχει περισσότερον από κάθε άλλην περιοχήν τού πλανήτη. Αληθώς καί εις τήν Σκανδιναυΐαν ή εις τήν Σκάνδεια, όπως γράφει ο Αλεξανδρεύς Ησύχιος.
Τήν περιοχήν η οποία ομοιάζει ως ναύς, εξ ού καί Σκάνδι–ναυΐα.
Όμως σκανδικοπώλην απεκάλουν τόν Ευριπίδην «επειδή λαχανοπωλητρίας υιόν αυτόν είναι φασίν».
Σκάνδιξ λοιπόν όνομα αγριοχόρτου ευεργετικού.
Εις τήν Σουηδίαν απαντάται ο Μοναδικός Professor ή Προφέρων των αγριοχόρτων, ονόματι Ove Nilsson, ο οποίος υποστηρίζει ότι τά αποκαλούμενα αγριόχορτα δύνανται νά φυτρώσουν εις τό Διάστημα. Ας τό έχουν υπ΄ όψιν των όσοι Έλληνες είναι έτοιμοι νά αποδημήσουν εις τόν πλανήτην Άρην. Τά φυτά τής Μονσάντο μουχλιάζουν εις τό Διάστημα.
Εξ άλλου εις τήν Δανίαν καλλιεργούν εκτάσεις αγρίων ραδικιών καί εκμεταλλεύονται όλο τό φυτό.
Όπως αντιλαμβάνονται οι φίλοι μας ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΗΜΩΝ, ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, υπήρξαν οι ονοματοθέται της Ευρώπης καί τής ευρυτέρας περιοχής, ως καί τών λαών εθνών. Πράγμα τό οποίον αμφισβητούν οι Διάφοροι.
Ως «Αντι-Έθνος» των Διαφόρων αποκαλώ τούς διαφόρους περιφερομένους νομάδας τής Μέσης Ανατολής, οι οποίοι έχουν εξαπατήσει τήν Ακαδημαϊκήν Κοινότητα ότι η Καταγωγή καί Οργάνωσις τής Πολιτείας τών ΑΝΘΡΩΠΩΝ (δηλαδή τού Πολιτισμού) έφθασεν από τάς Άφρικας διά μέσω τής Μέσης Ανατολής.
Καί αυτό διδάσκεται μετά σοβαρότητος εις τά διδακτικά βιβλία όχι μόνον τής Παπικής καί Σιωνιστικής Γιουρόπας αλλά καί τής αριστεροδεξιάς Γραικίας.
Οι Διάφοροι λοιπόν μάς διδάσκουν ότι πρέπει νά ονοματίσωμεν τάς Εορτάς ερχομού τού Έαρος, ως πισάχ, πάσχα κλπ.
Τήν επί χιλιετίας περιφοράν τού Επιταφίου τού Νέκυϊου Αδώνιδος.
Επίσης μάς ΦΟΒΕΡΙΖΟΥΝ καί μας απειλούν ότι ΘΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ εάν αρνηθώμεν τήν απόφασιν τής ΣΝΟΦ τού 1943 ότι δηλαδή τό 1943 εγεννήθη εις τά Σκόπια τό ερυθρόν «μακεδονικόν» έθνος μέ σλαϋικήν γλώσσαν κλπ.
Η εκπομπή Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΟ εις τό ραδιόφωνο τού Ελευθέρου Κόσμου απεκάλυψεν πρώτη Πανελλαδικώς τί συντρέχει εις τήν Πραγματικότητα μέ τήν συνεχιζομένη παρενόχλησιν των τουρκμένων νομάδων οι οποίοι έχουν καταλάβει τήν Ιωνίαν.

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Όλο λόγια είσαι Κανελλόπουλε. Λόγια εξεζητημένα κι από πράξεις τίποτα...