6/4/18

Σήμερα Μαύρος Ουρανός Σήμερα Μαύρη Μέρα

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι ημέρα απόλυτου πένθους, απόλυτης αργίας και απόλυτης νηστείας από οίνου και ελαίου, για τους Ορθοδόξους. Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής ψάλλονται στις Εκκλησίες οι Μεγάλες Ώρες, και στη συνέχεια ψάλλεται ο Εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής και γίνεται η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου.
Το βράδυ ψάλλεται ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου και η υμνολογία είναι σχετική με την ταφή του Κυρίου. Και την κάθοδο του στον Αδη.
« Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τον άδην ενέκρωσας τη αστραπή της Θεότητας• ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσαι αι δυνάμεις των επουρανίων εκραύγαζον• Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι».
Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ψάλλονται σε τρεις στάσεις τα Εγκώμια, και εν συνέχεια γίνεται η Περιφορά του Επιταφίου, εκτός του ναού και στα όρια της κάθε Ενορίας. Σήμερα καίγαμε και τον Ιούδα Τσιπρά. 
Η περιφορά του Ιούδα γινότανε μετά τη λειτουργία της αποκαθήλωσης και η εκτέλεση και το κάψιμο του Ιούδα γινόταν πριν τον Επιτάφιο. Σήμερα καίνε τον Ιούδα σε πολύ λίγα μέρη σαν «λαογραφικό έθιμο».

Δεν υπάρχουν σχόλια: