9/1/20

Παραγωγικές μεταρρυθμίσεις

Να συνδέσουμε τα ΑΕΙ με τις ανάγκες της αγοράς. Να συγχωνευθούν  οι Σχολές Ευελπίδων, Ικάρων και Δοκίμων  με τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων ώστε να βγαίνουν "στελέχη" με διπλή εξειδίκευση.  Π.χ. ανθυπολοχαγός-Καμαριέρα, Ανθυπίλαρχος-τραπεζοκόμος (των Λαθράιων), Ανθυποσμηναγός -μπάρμαν Κ.Ο.Κ κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σφοδρές μάχες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ για το Τσασόβ Γιαρ. Η Πόλη θα απελευθερωθεί στο εγγύς Μέλλον

  Οι Ρώσοι πολεμικοί ανταποκριτές μεταδίδουν ότι «διεξάγονται μάχες σπίτι με σπίτι και δρόμο με δρόμο  στη νότια πλευρά, του Chasοv Yar»  κα...