9/1/20

Παραγωγικές μεταρρυθμίσεις

Να συνδέσουμε τα ΑΕΙ με τις ανάγκες της αγοράς. Να συγχωνευθούν  οι Σχολές Ευελπίδων, Ικάρων και Δοκίμων  με τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων ώστε να βγαίνουν "στελέχη" με διπλή εξειδίκευση.  Π.χ. ανθυπολοχαγός-Καμαριέρα, Ανθυπίλαρχος-τραπεζοκόμος (των Λαθράιων), Ανθυποσμηναγός -μπάρμαν Κ.Ο.Κ κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΚΥΡΙΑ SINGULARIS ΨΗΦΙΖΕΙ ΜΕ ΕΣΑΣ ΔΙ' ΕΣΑΣ!

Υ ΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς  Ἑλληνίδας. Αἲθριος, εἰς τοὺς 14°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala).   ΕΛΛΑΣ≡HELLAS . Κυρί...