28/7/21

Το Τηλεγράφημα της Αυστρουγγαρίας προς το Βασίλειο της Σερβίας για την κήρυξη πολέμου, της 28ης Ιουλίου 1914

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο πράσινος θρίαμβος του επτάστερου στο Βερολίνο είναι πάνω από κάθε περιγραφή. ΒΟΥΝΤΟΥ ΒΟΥΝΤΟΥ!!!!!

  Δυο πράγματα. 1. Ο Δημήτρης μαζί με τον μικρό Παύλο και την Ομάδα πρέπει να πάνε το "έβδομο" στον τάφο του Μεγάλου Παύλου. 2. Οι...