30/7/21

Τά 'χουν όλα κανονισμένα οι νεοεποχίτες...

 

Οἱ μεταλλάξεις καί τό ἑλληνικό ἀλφάβητο ... 

 Ἔγγραφο τοῦ Πανεπιστημίου Τζόν Χόπκινς, φαίνεται νά ἀποκαλύπτεται ὡς μία «προφητική» λίστα μεταλλάξεων τοῦ covid. Μία λίστα μέ μεταλλάξεις πού φθάνει, χρονικῶς,ἕως τόν Φεβρουάριο τοῦ 2023. 

 Ἡ ὀνομασία τῶν μεταλλάξεων βασίζεται στά γράμματα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. Καί αὐτό εἶναι ἄξιον ἀπορίας,τοὐλάχιστον διότι τό πιό σοβαρό καί ἄκρως ὕποπτον,εἶναι πού ἔχουν κανονίση τίς μεταλλάξεις καί τό χρονικό διάστημα ἐμφανίσεως αὐτῶν ! 

 Γιά θυμηθεῖτε : Στίς 18 τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου τοῦ 2019, διοργανώθηκε ἀπό τό Κέντρο Ἀσφαλείας Ὑγείας (Center for Health Security) ,τοῦ Πανεπιστημίου Τζόν Χόπκινς σέ συνεργασία μέ τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ καί τό ἵδρυμα Μπίλ καί Μελίντα Γκέϊτς,τό Γεγονός 201 (Event 201) καί ἀφοροῦσε τήν προσομοίωσιν μίας ἀσκήσεως γιά τήν ἀντιμετώπισιν μιᾶς πανδημίας κοροναϊοῦ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. 

Καί αὐτό ἔγινε 6 μόλις ἑβδομάδες πρό τῆς ἐμφανίσεως τοῦ ...ἰοῦ,στήν Γιουχάν τῆς Κίνας. 

Πέραν τοῦ ὅτι κάθε τι πού περιελάμβανε ἐκείνη ἡ προσομοίωσις πραγματοποιήθηκε στό ἀκέραιο, μέχρι καί τά σχετικά δελτία εἰδήσεων πού περιέγραφαν τήν προσομοίωσιν τῆς πανδημίας εἶναι ἀπολύτως αὐτό πού σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο παρακολουθοῦμε ἀπό τά συστημικά μμε, ἐπί 1 καί πλέον ἔτους. 

Οἱ προσκεκλημένοι παρατηρητές ἐκείνης τῆς προσομοιώσεως, ὅλως τυχαίως ( ἄν ὑπάρχῃ κάτι τυχαῖον σ᾿αὐτή τήν ζωή πού κάποιοι κανονίζουν γιά ἐμᾶς...) ἦσαν ἐκεῖνοι πού στήν συνέχεια ἔγιναν οἱ πρωταγωνιστές «σωτῆρες» τῆς ἀνθρωπότητος,πού προώθησαν τά ἐμβόλιά τους καί ὅ,τι ἄλλο σχετίζεται μέ τήν ...πανδημία... 

 Καί ἀφοῦ βεβαίως τίποτε δέν μένει κρυφό, σύν τῷ χρόνῳ ἀπεκαλύφθησαν πώς καί οἱ πατέντες γιά τόν ...ἰό ἦσαν ἕτοιμες ἀπό πολύυυ καιρό ( Ἡ πανδημία εἶναι μία ἐγκληματική ἀπάτη ) 
καί τά ἐμβόλια ἐπίσης ( «Ἐμβόλιο» Covid μία βιο-τρομοκρατία σχεδιασμένη δεκαετίες πρίν !) καί φυσικά ὁ σκοπός τῶν ψυχοπαθῶν εὐγονιστῶν ( Ὁ ἕτοιμος ἰός,τά ἕτοιμα ἐμβόλια καί ἡ ἕτοιμη «ἑπόμενη ἀνθρωπότης» ( Next Humanity) ! 

 Καί φυσικά δέν εἶναι μόνον αὐτά.

 Ἡ συνωμοσία κατά τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους περιελάμβανε καί περιλαμβάνει πολλούς ἐμπλεκομένους, ὅπως λ.χ. τόν Peter Daszak,ἄγγλο ζωολόγο πού : ... είναι μέλος της ομάδας του ΠΟΥ που στάλθηκε για να διερευνήσει την προέλευση του COVID-19 στην Κίνα... 
 Μόνον πού μέ τήν Κίνα καί εἰδικώτερα τό ἐργαστήριο τῆς Γιουχάν,ὁ ἐν λόγῳ εἶχε σύνδεσιν τοὐλάχιστον ἀπό τό 2014 : .

..Από το 2014, η οργάνωση του Daszak έχει λάβει χρηματοδότηση εκατομμυρίων δολαρίων από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH), τα οποία διοχετεύει στο WIV για να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τους κοροναιούς νυχτερίδας... 

Στην πρώτη φάση της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από το 2014 έως το 2019, ο Daszak συνεργάστηκε με την Shi Zhengli, επίσης γνωστή ως “Bat Woman”, στο WIV (Γιουχάν) σχετικά με τη διερεύνηση και την καταλογογράφηση κορωνοιών νυχτερίδας σε ολόκληρη την Κίνα... 
 Ὁπότε,σήμερα βλέπουμε τό σχετικό ἔγγραφο μέ τίς ...προφητευμένες μεταλλάξεις κυριολεκτικῶς ἀπό τό Α ἕως τό Ω !

 Εἶναι πολύ πιθανόν τό συγκεκριμένο ἔγγραφο ν᾿ἀποτελῇ μέρος ἐκείνης τῆς προσομοιώσεως τοῦ Event 201.
 Τί θά ἐπακολουθήσῃ τίς μεταλλάξεις αὐτές; 
Μά ὁ ἐμβολιασμός τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ ὥστε νά ὁλοκληρώσουν τά σχέδιά τους οἱ ψυχοπαθεῖς εὐγονιστές  (...στό ἴδιο ἔργο μέχρι σήμερα) πού ἔχουν κανονίσει ἕναν πλανήτη γιά δικό τους λογαριασμό.
 Τό ζητούμενον εἶναι : θά τό ἐπιτύχουν τώρα πού τούς ἔχουν καταλάβη ὅλο καί περισσότεροι ; 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τόχε πεί ένας γύφτος που μπαίνει δώ μέσα εδώ και δυό μήνες, ότι θα κάνει το μπόλι στην μετάλλαξη Ωμέγκα

102 χρόνια από την Προδοσία στην Μικρά Ασία. Η 26η Μαίου 1022

 Απόσπασμα από το Κύριο άρθρο    του "ΕΜΠΡΟΣ" της 26/05/1922