29/7/21

ΕΥΡΩΜΕΝ ΗΡΕΜΙΑΝ, ΑΡΜΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

 

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Βροχερόν ἦμαρ, θέρος ἒως τοὺς 28°C παρὰ τὰς Οὐψάλας, τὴν παλαιάν πρωτεύουσαν τῆς Σκανδιναυϊκῆς. Τῆς αὐτοκρατορίας Svea Rike. 
 Ἀπὸ τὴν «Συνομωσία» Ἑλλήνων φιλογενῶν. 

 ΤΑΒΕΡΝΑ: ΤΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕΛΑ ΑΡΓΥΡΗ 

 ΑΡΙΣΤ.: Τὸ κατάστημα Ἀργύριε, ἒπρεπε νὰ λέγεται «οἱ τρεῖς φιλογενεῖς»... 
 ΑΜΕΘ.: Ἐπισήμως λέγεται «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 1800». 
 ΑΡΙΣΤ.: Ὁ Στόχος τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ἦτο, μὲ τὴν καταδίωξιν τῶν ὀθωμανῶν ἀπὸ τὰ Πάτρια ἐδάφη ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Εἶχεν δέ ἀποφασισθῆ ἀπὸ τὴν τριανδρίαν τῆς Ε. Φ. (Ἑταιρείας Φίλων, ἐνν. τοῦ γένους), Ἱωάννην Καποδίστριαν, Κων/νον Ὑψηλάντην καὶ Ἀλέξανδρον Μαυροκορδάτον Φιραρήν, νὰ στεφθῇ Βασιλεύς τοῦ κράτους - ἒθνους τῶν Ἑλλήνων, ὁ Κωνσταντίνος Ὑψηλάντης. Ὁ ὁποῖος ὂμως ἀπεβίωσεν τὸ 1816, πρίν γίνῃ ἡ Ἐπανάστασις τῶν Ἑλλήνων. Τότε ἐπροτάθη νὰ γίνῃ Βασιλεύς ὁ υἱός αὐτοῦ, Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης. 

 ΕΥΡΩ.: Δηλαδή ἡ Ε. Φ. (Ἑταιρεία Φίλων) ὑπῆρξεν καὶ ὂχι ἡ Φ. Ἐ. (φιλική ἑταιρεία). 

 ΑΡΙΣΤ.: Βεβαίως. Καὶ ἡ ἰδέα τῆς Ἀπελευθερώσεως μέσω μίας γενικευμένης Ἐπαναστάσεως ἂρχισε νὰ συζητεῖται ἀπὸ τὸ 1800, ἀρχῆς τῆς Ἑπτανήσου Πολιτείας (Ιόνιος Πολιτεία 1800 – 07), ὃπου ὁ Ἱωάννης Καποδίστριας διετέλεσεν καὶ Γραμματεύς. 

 ΑΣΤΥ.: Ἐγὼ θαυμάζω τὴν Ἑλληνικήν Νομαρχίαν, ὂσον καὶ τὸ «Δοκίμιον Περὶ Πατριωτισμοῦ». 

 ΑΡΙΣΤ.: Οἱ δύο τῆς Ἑ. Φ. ἐπέθαναν πρὸ τοῦ 1821. ὃταν καὶ ὁ τρίτος, ὁ ἀρχηγός τῆς Ἐπαναστάσεως Ἱ. Καποδίστριας ἐδολοφονήθη τὸ 1831, ηὗρεν τὴν εὐκαιρίαν ὁ ἐλεεινός πλαστογράφος τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας, Φιλήμων, τὸ 1934 ΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΝ ...Φ. Ε. (φιλικήν ἑταιρείαν)! 
Ὁ Φιραρής καὶ οἱ συνεργάται τοῦ Ρήγα Φεραίου ἀπετέλεσαν τὴν πρώτην ὀργανωμένην ὀμάδα. Μετὰ εἲχαμεν τὴν Βιέννη, ἐνῶ καὶ οἱ τρεῖς τους ἐσχεδίαζαν τὰ τῆς Ἐπαναστάσεως ἀπὸ τὸ 1812. 

 ΑΜΕΘ.: Ὁ Κλέων τὶ ἀπέγινε; 

 ΕΥΡΩ.: Ἓφυγε νὰ εὓρη τὴν ἠσυχίαν του! 

 ΑΜΕΘ.: Ἀποκλείεται. Θὰ ψάχνῃ φαίνεται.

 ΑΣΤΥ.: Ἒχει τρελαθεῖ μὲ τοὺς Παράξενους, τοὺς τοκογλύφους ποὺ ἁρπάζουν, μὲ τὴν μέθοδον τῆς «μάσκας», τὰς αὐτοεξετάσεις καὶ τὰ ἐμ-βόλια των! 

 ΕΥΡΩ.: Ἐγὼ νομίζω ὃτι πρέπει ὡς Ἓλληνες νὰ ἀναζητήσωμεν τὴν ΑΡΜΟΝΙΑΝ μὲσα σὲ κλῖμα ἠρεμίας καὶ ὡς Ἓλληνες νὰ εἲμεθα ἀγαπημένοι... 

 ΑΜΕΘ.: Ἠρεμία, ναὶ καὶ ἀγάπη πάντοτε μεταξύ μας οἱ Ἓλληνες. 

 ΑΡΙΣΤ.: Πόσον μᾶς ἒχουν ὠθήσει μακράν οἱ ἐπίβολοι ἀλλογενεῖς καὶ ἒθνη τῆς ἀλλοδαπῆς; διερωτῶμαι... Εἲμεθα 10 ἐκατομμύρια ἐντὸς Ἐλλάδος καὶ Κύπρου καὶ 9 ἐκατομμύρια ἐκτὸς Ἑλλάδος, (σὺν δεκάδες ἂλλα ἐκατομμύρια ἐχόντων Ἑλληνικόν γόνον ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, Ἰταλίαν, Ἰβηρίαν κλπ). Γνωρίζωμεν ποίοι εὐθύνονται. Οἱ Παράξενοι, οἱ χαλδαῖοι, οἱ Σκύθες, οἱ περιτομημένοι, ποὺ οὐδέποτε γελοῦν. Αὐτοί «ποὺ ἒχουν τὸ χέρι μέσα στὸ πουγγί», ὃπως ἒλεγεν ὁ προσπάππους καὶ ἒφτυνε! 

 ΕΥΡΩ.: Ἠρεμία εἲπαμε...

 ΑΣΤΥ.: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΠΡΑΧΑΜ ΕΩΣ ΤΟΝ JEFF BEZOS (λέγεται καὶ... PESOS). Ἐκεῖνος ὁ «γουρλομάτης» ποὺ τὰ θέλει ὃλα δικά του. Ἐπὶ μία δεκαετία πωλοῦσε βιβλία μὲ παθητικόν!
 Ποῖος ἐπλήρωνε τὰ ἑκατομμύρια παθητικό ἂραγε; 

 ΑΡΙΣΤ.: ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΜΩΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ! ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ...ΣΥΝΟΜΩΣΙΟΛΟΓΟΥΣ!

 ΑΣΤΥ.: Ἒλαβα μήνυμα ἀπὸ τὸν πλοίαρχο. Εἶναι καλά λέει... Ἠσύχασε εἰς τὴν Σουηδίαν, γράφει. Ἐκεῖ οὐδέποτε ἐφόρεσαν μάσκα. Ἀπὸ τὴν ἀρχή ἦτο προαιρετική. Ἂν καὶ γκρινιάζουν εἰς τὰ λεωφορεῖα. 

 ΑΜΕΘ.: Ναὶ ἀλλὰ πῶς γίνεται; Οὒτε πρόστιμα, οὒτε κλείσιμο... 

 ΑΣΤΥ.: ...γράφει, ὃτι «ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΝ. Εἶχαν περιορισμοὺς, ἀπόστασιν, κλπ, ἀλλά ἒχουν πολλοὺς ἡλικιωμένους μυαλωμένους καὶ σοβαρούς, ποὺ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ. Ὃπως ὁ προφέσσορ τῆς Γηριατρικῆς, Yngve Gustafson, εἰς τὰ βόρεια. Ἢδη ἀπὸ πέρυσι κατήγγειλε τὴν ἀδιαφορίαν καὶ ἐγκατάλειψιν τῶν γερόντων, δίχως φάρμακα κλπ. ΥΠΕΣΤΗΡΙΖΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ εἰς ὃλην τὴν Σουηδίαν ὃτι, Ἐὰν ἀποκλείσεις γέρους καὶ ἀρρώστους ἐπὶ μόνον ἓνα ἐξάμηνον, ἀδειάζει ὃλο τὸ ἀνοσωποιητικόν τους σύστημα ἀπὸ ἀντισώματα. Χωρὶς ἀφή, ἀγκάλιασμα, παρέα, ἒξοδον, περιπάτους κλπ. Ὁπότε μετὰ γίνονται εὐάλωτοι εἰς τὸ ἐλάχιστον! Καὶ κάποια ἀρρώστεια δρᾶ καὶ τοὺς ἀποτελειώνει!
 Ἐν τῶ μεταξύ ἐμβολιάζονται ὡς πρόβατα, οἰ «βόρειοι» καὶ πόσοι θὰ ἐπιζήσουν μετὰ τριετίας εἶναι αἲνιγμα». 

 Kritiken mot äldrevården: ”De äldre medicineras till döds” 

 Ἡ Κριτική περί τῆς φροντίδας διὰ τοὺς ἡλικιωμένους. Οἱ ἡλικιωμένοι παίρνουν φάρμακα (ἀκατάλληλα) καὶ πεθαίνουν. Χωρίς ὀρθή διατροφή ἡ ὁποιαδήποτε φαρμακευτική ἀγωγή ὁδηγεῖ εἰς τὸν θάνατον. 
Οἱ ἡλικιωμενοι ἀδυνατοῦν νὰ παράγουν ἀντισώματα. Κλπ. 
 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4q9V1g/kritiken-mot-aldrevarden-de-aldre-medicineras-till-dods ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ ἐμβολίων τῶν πρόστυχων ἐμβολιασμών τῆς Παγκοσμίου Ἁρπακτικῆς Συμμορίας. 
Σεβαστεῖτε τοὺς ἀπογόνους σας. Ἀποτρέψατε τὴν Συνταξιοδοτικήν Μεταρρύθμισιν! Τὴν συνεχιζομένην ἐξόντωσιν Συνταξιούχων καὶ Ἀρρώστων. 
 Η ΕΛΛΑΣ τού 2021, τὸ Κόμμα τῶν Ἑλλήνων Δημοκρατῶν εἶναι εδώ! Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
 Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

25 Μαίου1807. Η επανάσταση των Γιαμακλάρ στην Κωνσταντινούπολη που ανέτρεψε τον Σελίμ Γ

Στις 25 Μαΐου 1807 , ενώ συνεχιζόταν η πολιορκία της Λευκάδας, από τον Αλή Πασά, και ο μέγας Βεζύρης Ιμπραήμ Πασάς Χιλμί είχε αναχωρήσει απ...