9/11/23

ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ


ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς 
Ἑλληνίδας.  Βροχερός εἰς 4°C ἐν Οὐψάλα. Σαπίζωμεν ἀργά-ἀργά 
εἰς τὴν ὐγρασία. -4°C εἰς τὰ βόρεια. Χειμών. ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
λήρης ἡ ἀποτυχία τῆς ἐνταξιακῆς πολιτικῆς τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων
 φιλοξενουμένων εἰς τὴν Σουηδίαν", ἒχομεν καταθέσει. 
Τὸ ἐπιβεβαίωσεν καὶ ὁ Πρωθυπουργός τῆς Σουηδίας Ulf Kristersson, εἰς
ἐπίσκεψιν του εἰς τὴν Οὐψάλα χθές, 8/11/23. 
Εἶπεν 
"ἒχομεν δεχθεῖ πολλούς εἰς μεγάλον χρονικόν διάστημα". 
Ἐννοεῖ ὃτι χρειάζονται καὶ λαμβάνονται Δρακόντια μέτρα ἀπὸ τὴν 
Κυβέρνησίν του. 
Παρακολουθήσεις, Συλλήψεις, Ἀπελάσεις, Νομοθετήσεις, κλπ. 
Μετὰ δὲ τὴν δολοφονία τῶν δύο Σουηδῶν φιλάθλων εἰς τὸ Βέλγιον,
 ἡ προστασία τῶν Σουηδῶν ὑπηκόων πῆρε διεθνεῖς πλέον διαστάσεις. 
Μάλιστα ὃταν ὀ λιμήν τοῦ Helsinborg, εἰς τὴν Νότιον Σουηδίαν 
ἒχει ἀποδειχθεῖ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΗΡΩΪΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΚΑΪΝΗΣ, ἀπὸ ὃπου 
τροφοδοτεῖται καὶ ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη, τὸ θέμα παίρνει πλέον παγκόσμιες
 διαστάσεις.
 Προσφάτως ἀπεκαλύφθησαν νέα κοντέϊνερ μὲ ναρκωτικά (ἀποστολή 
μὲ μπανάνες!). 
Διαφαίνεται ὃτι ἀρκετοί "τυχο"διῶκται ἒρχονται εἰς τὴν Σουηδίαν 
διὰ νὰ πλουτίσουν διὰ ἢ παραλλήλως μὲ συμμορίας τύπου foxtrot 
(κουρδική ἀλώπηξ), κλπ. 
Πολλά ἑκατομμύρια εἰσβολέων (λεγομένων μεταναστῶν) καὶ ἢδη 
ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ πολλῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ὃπως ἡ Ἓλλὰς τοῦ Μητσοτάκη
 καὶ τῶν λοιπῶν μαστροπῶν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, 
(ὁμοίως εἰς  Ἰταλία, Γαλλία, κλπ), ΓΑΛΟΥΧΟΥΝΤΑΙ εἰς τὴν χώραν των 
εἰς τὴν ἰδέαν ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΟΥΤΊΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ. 
Ἀμφιβάλλω ἂν τὸ ποσοστόν εἶναι μεγάλο ἐκείνων τῶν οίκονομικῶν 
"μεταναστῶν" (ποὺ καταφθάνουν ἀπὸ Ἂφρικα καὶ Ἀσία), οἱ ὁποῖοι 
θὰ ἀποδέχοντο τὴν χαμηλομισθον ἀπασχόλησιν. 
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΛΟΥΤΊΣΟΥΝ ΚΑΠΟΤΕ.
 Ὑπάρχουν βεβαίως καὶ οἱ πολιτικοί πρόσφυγες, οἳτινες ἀγαποῦν 
τὴν πατρίδαν των καὶ "ἀλλ' ὃτε δὴ ἒτος ἦλθεν περιπλομένων
 ἐνιαυτῶν / οἶκόνδε νέεσθαι...", Ὀδυσσείας α, 16. 
Ὃταν ὡριμάσει ὀ καιρός θὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν Πατρίδαν των.
ΟΜΩΣ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΟΙΚΗΣΕΩΣ,
 ἐντὸς δηλαδή τῆς Ε.Ε. εἶναι παλαιόν φαινόμενον. 
Θυμίζει τὰ τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας.
Μὲ ἀφορμή τὴν ἐπανεμφάνισιν τοῦ Κώστα Σημίτη εἰς τὴν ἐπικαιρότητα 
ἀξίζει νὰ ἀναφέρωμεν "τὰ ἐπίλεκτα κατὰ Κώστα Σημίτη". 
Ο Κώστας Σημίτης (1936-) σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο 
Μάρμπουργκ της Δυτικής Γερμανίας και οικονομικά στο 
London School of ec... λοιπόν. Μὲ ἀντιλαμβάνεσθε.
Κατ' ἀρχὰς λησμονοῦν εἰς τὸ ἱστορικόν τοῦ πατρός αὐτοῦ Γεωργίου Σημίτη
 νὰ ἀναφέρουν ὃτι ὁ "φασίστας Μεταξᾶς", ὃπως λέγουν σήμερον, ἀλλὰ
 ὁ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, τότε καὶ φίλος ἐδιώρισεν τὸν Γεώργιον Σημίτην 
καθηγητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐμπορικῆς τὸ 1936, μὲ συνοπτικές διαδικασίες. 
Ἀναφέρει σχετικῶς τὸ "Μακελειό" περὶ τοῦ κειμένου "Καπάτσοι", τῆς 
"Ριζοσπαστικῆς Ἠχοῦς", 12 Ὀκτωβρίου 1944, μὲ ὑπογραφή Σπυρίδων 
Μερκούρης, πατρός Μελίνας. 
Λάθος; 
Ὑπῆρξεν βεβαίως καὶ φιλοβασιλικός καὶ φίλος τῆς 4ης Αὐγούστου. 
ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΗΤΟ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' μἐ τὸν  ἀρχηγόν τοῦ Στρατοῦ Ἀλέξανδρον 
Παπάγον, οἱ ὁποῖοι εἰς τὸ παρὰ πέντε τὴν 5ην Αὐγούστου 1936
 ΔΙΕΤΗΡΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΜΕΤΑΞΑΝ.
 Ὁ ὁποῖος "μπάρμπα-Γιάννης" τοὺς ἒλυσεν τὸν γρίφον τῆς 
Πολιτικῆς Σκηνῆς.
 Διότι εἶχεν ἐκλεγεῖ Πρωθυπουργός, τὴν 27ην Ἀπριλίου 1936. 
Ἐτσι εἶχαν κάποιον νὰ συνομιλῆ μὲ τοὺς 241 βουλευτάς ποὺ τὸν εἶχαν 
ἐκλέξει.
Τὸ ἐρώτημα ὃμως εἶναι διὰ τὶ ὁ Γεώργιος Σημίτης ἐπέλεξεν μὲ τὸν θάνατον
 τοῦ Γεωργίου Μερκούρη (Δεκ. 1943) νὰ ἀγκαλιάσῃ τὸν "ὓψιστον"
 Ἂρη Βελουχιώτην, τὸν Θανάση Μιζέρια;
Μαζί λοιπόν εἰς τὴν Διακήρυξιν τῆς Λαμίας...
Ὁ Κώστας Σημίτης, ὠς συνιδρυτής καὶ Γραμματεύς τοῦ ΠΑΣΟΚ, 
1. διὰ τὶ προετίμησεν νὰ χαρακτηρίσῃ εἰς τὴν "Διακήρυξιν τῆς 
3ης Σεπτεμβρίου" τὰ τῆς Κύπρου ὡς "τραγωδία" καὶ ΟΧΙ ΩΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑ;
 Λέω, Γραμματεύς ἦτο. 
2. Ὃταν ἀνέλαβεν Ὑπουργός Γεωργίας (1981-85), διὰ τὶ ὑπέγραψεν τὴν
 καταδίκην τοῦ Ἓλληνος ἀγρότη μὲ τὸ νὰ παράγει ἡ Ἑλλάς μόνον 118 
γραμμάρια γάλα (ὑπὲρ τῆς Ὀλλανδίας), ἐνῶ ἡ Πορτογαλλία ἐκέρδισεν 
τὰ δύο λίτρα γάλακτος ἀνὰ κεφαλήν; 
(Φαίνεται πὼς ὁ Ἀνδρέας ἒπαιζε μὲ τὴν Μιμή). 
3. Τὶ ἒγινε εἰς τὰ Ἲμια, ὃταν πρωτοανέλαβεν τὸ "Διευθυντήριον" 
(31  Ἰαν. 1996);
 4. Εἶχεν ἐπιγνωσιν ὃταν ἀποκαλοῦσεν "πέντε ἀλῆτες" τοὺς Ἓλληνας 
ἀγρότας τὸν Δεκ. 1996
; 5. Διὰ τὶ ἀπέκρυψεν τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τοὺς ΕΛΛΗΝΑΣ, ὃτι 
τὸ "χρηματιστήριον" εἰς τὴν πρᾶξιν εἶναι ΤΖΟΓΟΣ; 
Τὶ οἰκονομικά ἐδιδάχθη εἰς τὸ London School of Economics;
 6. Διὰ τὶ ΑΦΗΣΕΝ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 μὲ τὴν ἒνταξιν εἰς τὸ ΝΟ, εὐρώ; 
7. καὶ τέλος ἀμφιβάλλω ἂν ἀγνοοῦσε τὴν ἈΠΑΤΗ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ μὲ τὰ 
60 δισεκατομμύρια, ἐπὶ τοῦ Προϋπολογισμοῦ. 
Αὐτός ὑπῆρξεν ΤΑ ΕΡΓΑ, ὁ Κώστας Σημίτης.
Ἓλληνες εἰς Σουηδίαν 1959 - 2015. 
Ἐπιχειρηματίαι. Περικλῆς Ἀντωνόπουλος Periklis, Φώτης Κωστούλας
 Apollo, Νίκος Γρίβας, Ἀστέριος Ζιακούλης.
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑΝ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! Η πραγματική Λύσις.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: