4/8/16

Γραφεία Τύπου Εξωτερικού

Γιατί κανένας δεν θέλει να μάθει το κόστος λειτουργίας κάθε ενός Γραφείου για ενοίκια, τηλεφωνικά, ηλεκτρικό, θέρμανση, μεταφορικά, ταχυδρομικά, συνδρομές, για δαπάνες τοπικού προσωπικού, και τη συνολική δαπάνη για το ελληνικό προσωπικό. (Ελληνική μισθοδοσία+ επίδομα αλλοδαπής + επίδομα στέγης).

Δεν υπάρχουν σχόλια: