1/4/18

1η Απριλίου 1955 η Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών ,ΕΟΚΑ, κήρυξε τον αγώνας για την απελευθέρωση της Κύπρου από την Αγγλική κατοχή και την Ένωση με την Ελλάδα.

Ο όρκος των μελών της ΕΟΚΑ

«Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ότι:
1. Θα αγωνισθώ με όλας μου τας δυνάμεις δια την απελευθέρωσιν της Κύπρου από τον Αγγλικόν ζυγόν, θυσιάζων και αυτήν την ζωήν μου.
2. Δεν θα εγκαταλείψω τον αγώνα υπό οιονδήποτε πρόσχημα παρά μόνον όταν διαταχθώ υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως και αφού εκπληρωθή ο σκοπός του αγώνος.
3• Θα πειθαρχήσω απολύτως εις τας διαταγάς του Αρχηγού της Οργανώσεως και μόνον τούτου. 4. Συλλαμβανόμενος θα τηρήσω απόλυτον εχεμύθειαν τόσον επί των μυστικών της Οργανώσεως όσον και επί των ονομάτων των συμμαχητών μου, έστω και εάν βασανισθώ δια να ομολογήσω.
5. Δεν θα ανακοινώ εις ουδένα διαταγήν της Οργανώσεως ή μυστικόν το οποίον περιήλθεν εις γνώσιν μου παρά μόνον εις εκείνους δι' ους έχω εξουσιοδότησιν υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως.
6. Τας πράξεις μου θα κατευθύνη μόνον το συμφέρον του αγώνος και θα είναι απηλλαγμέναι πάσης ιδιοτέλειας ή κομματικού συμφέροντος.
7. Εάν παραβώ τον όρκον μου θα είμαι ΑΤΙΜΟΣ και άξιος πάσης ηρωρίας».

Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ τίμησαν τον όρκο τους .Δεν τους λύγιζαν οι απειλές, οι βαριές ποινές των δικαστηρίων, τα απάνθρωπα βασανιστήρια, και οι καταδίκες σε θάνατο δι' απαγχονισμού.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

φαγανε τον Σκλαβενιτη στο νοσοκομειο

Πέτρος είπε...

Καλησπέρα σας,κ.Σπυρο!! Ο Όρκος της ΕΟΚΑ θα μπορουσε να χαρακτηριστεί ως ενας "Καποδιστριακος Ορκος", σαν κι εκείνον που είχαν δωσει οι Φιλογενεις? Διοτι φαίνεται να εχουν κοινα στοιχεία!!!