23/10/09

ΑΡΧΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Με βάση δικαστικές αποφάσεις, ανακοινώνεται από Ενώσεις Καταναλωτών ότι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν θιχθεί από τις παράνομες πρακτικές των τραπεζών δύνανται νά δώσουν εξουσιοδότηση στους νομικούς συμβούλους των οργανώσεων για την κατάθεση ομαδικών αγωγών προς τις τράπεζες για την είσπραξη των χρημάτων τους με βάση την ανωτέρω νομολογία για ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ για ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Κατατίθενται οι αγωγές και εισπράττονται ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, με προσχώρηση της τράπεζας πριν η μετά τη δίκη.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/23.10.09

Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ με έδρα την Αθήνα, οδός Ραγκαβή 101 τηλ. 2106457133, 6977417052 και το ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ με έδρα την Αθήνα, οδός Γ Σεπτεμβρίου 13 τηλ. 11711, 2103632443 Fax. 210 3633976
ενημερώνουν τους δανειολήπτες ότι με βάση αποφάσεις των Ελληνικών δικαστηρίων: 430/05 και 1219/01 ,15/2007 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου
5253/03, και 6291/00 του Εφετείου Αθηνών ,1119/02 και 1208/98 του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών ,961/07 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο μέρος που έχει καταστεί αμετάκλητη και 1896/2007, 3441/2007, 726/2004 του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τις αντίστοιχες θέσεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή αλλά και της από 24-6-2008 υπ' αρ. Ζ1, απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, κρίθηκαν παράνομα και καταχρηστικά τα ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ που πλήρωσαν στις Τράπεζες ΚΑΙ για τα ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ αγοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

Καλούμε λοιπόν τους δανειολήπτες να καταθέτουν στα γραφεία μας:

1.Ένα αντίγραφο της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

2.Ένα αντίγραφο της αποδείξεως των ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ που πλήρωσε ο δανειολήπτης.

Στη συνέχεια δίνεται εξουσιοδότηση στους νομικούς συμβούλους των οργανώσεων για την κατάθεση ομαδικών αγωγών προς τις τράπεζες για την είσπραξη των χρημάτων τους με βάση την ανωτέρω νομολογία, κατατίθενται οι αγωγές και εισπράττονται ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, με προσχώρηση της τράπεζας προ δίκης η μετά την δίκη.


Με τιμή,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΝΚΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: