30/10/09

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

30-10-2009


Η ισχύουσα Νομοθεσία προβλέπει την ισχύ μέτρων επιείκειας - απαλλαγή από τις κατηγόριες και τα πρόστιμα - προς όφελος των μελών καρτέλ και μονοπωλίων, όταν συμβάλουν στην αποκάλυψη απαγορευμένων εναρμονισμένων πρακτικών, τις παραβάσεις του αρθρ. 1 με το σκεπτικό, της ωφελιμότητας στις σχετικές έρευνες.

Ομοίως , προβλέπεται παύση κάθε δίωξης, όταν η επιχείρηση η οποία έκανε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και οικονομικής εξάρτησης σε βάρος μικρομεσαίας επιχείρησης, αρθρ. 2 και 2α δεχθεί την παράβαση και δηλώσει αποφυγή επανάληψης παρόμοιας πρακτικής.

Τα παραπάνω μέτρα, παρέχουν ουσιαστική προστασία στις καταγγελλόμενες οικονομικά ισχυρές επιχειρήσεις.

Αντιθέτως, ουδεμία προστασία, παρέχεται στις κατά τεκμήριο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταναλωτές και φορολογούμενους πολίτες όταν καταγγελουν εναρμονισμένες πρακτικές - καρτέλ - η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και οικονομικής εξάρτησης σε βάρος τους από οικονομικά ισχυρές επιχειρήσεις.

Α. Στις πρώτες περιπτώσεις - εναρμονισμένες πρακτικές - , την επαύριον της καταγγελίας, οι μικρομεσαίοι, οι καταναλωτές και φορολογούμενοι, αντιμετωπίζουν από τους καταγγελλόμενους :

1. Μπαράζ μηνύσεων στην ποινική Δικαιοσύνη για δήθεν ψευδείς καταμηνύσεις ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού (έτσι απoκαλούνται οι καταγγελίες) συκοφαντικές δυσφημίσεις κ.λ.π.

2. Σειρά αγωγών για αποζημιώσεις από ζημίες τις οποίες δήθεν έχουν υποστεί εξ αιτίας της καταγγελίας.

Β. Στις δεύτερες περιπτώσεις - κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και οικονομικής εξάρτησης - οι καταγελούσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πλην της οικονομικής καταστροφής , υφίστανται εκ μέρους των θυτών - ισχυρών επιχειρήσεων τις οποίες κατήγγειλαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: ομοίως

1. Μηνύσεις στην ποινική Δικαιοσύνη για δήθεν ψευδείς καταμηνύσεις ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εννοούν τις επίσημες καταγγελίες), συκοφαντικές δυσφημίσεις, μηνύσεις για αδυναμία πληρωμών εκ μέρους των θυμάτων, την οποια όμως οι ίδιοι οι καταγγελθέντες προκάλεσαν με την παραβατική πράξη τους κ.λ.π.

2. Αγωγές αποζημίωσης για χρέη τα οποια κατά τον ίδιο τρόπο έχουν προκύψει σαν αποτέλεσμα της παράνομης πρακτικής, σε βάρος των θυμάτων από τους ισχυρούς θύτες ? καταγγελθέντες.

3. Διοικητικά μέτρα όπως υπαγωγή στο σύστημα Τειρεσίας κ.λ.π. μέτρα για καταστάσεις σε βάρος των θυμάτων που η αρχική παράβαση του Αντιμονοπωλιακού Νόμου 703/77 δημιούργησε.

Σκοπός των παραπάνω ενεργειών των ισχυρών καταγγελλόμενων επιχειρήσεων σε βάρος των θυμάτων των οι οποίοι τους έχουν καταγγείλει είναι η με όλα τα μέσα εξουθένωση, εξουδετέρωση και εξόντωση τους.

Γνωρίζουν ότι ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού αργεί να εκδώσει πορίσματα έρευνας και αποφάσεις, η τακτική Δικαιοσύνη την οποία χρησιμοποιούν, προχωρεί σε δίκες σε βάρος των θυμάτων των , χωρίς να εξετάζει την ουσία των υποθέσεων που ακόμα ερευνάται, δημιουργώντας τραγικά τετελεσμένα γεγονότα.

Τα τετελεσμένα αυτά γεγονότα, πριν υπάρξει πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, περιλαμβάνουν συνοπτικά την επισφράγιση της οικονομικής και επιχειρηματικής καταστροφής των θυμάτων -μικρομεσαίων, την απώλεια περιουσίων και τις φυλακίσεις των .

Έτσι οι καταγγέλοντες μικρομεσαίοι, καταναλωτές κ.λ.π., δικάζονται από την τακτική δικαιοσύνη χωρίς να έχει δικαστεί η καταγγελία τους από την αρμοδία Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τα τραγικά αυτά γεγονότα είναι εξόφθαλμα απαράδεκτα, μαρτυρούν έλλειμμα ισονομίας προς τους πολίτες καθ όσον δεν λειτουργεί το σύνολο της νομοθεσίας αλλά ένα μόνο μέρος της το οποίο μάλιστα είναι γενικό και έχει θεσπισθεί άλλες εποχές για να προστατεύσει την αγορά από τους απατεώνες.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν δικάζεται η ουσία και ο πυρήνας της υπόθεσης που είναι η παράβαση του Αντιμονοπωλιακού Νόμου , με αποτέλεσμα λειτουργία ετεροβαρούς προς όφελος των ισχυρών εφαρμογής της νομοθεσίας.

Η κατάσταση αυτή για τους παραπάνω περιγραφόμενους λόγους αποτελεί καταπάτηση Συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών-πολιτών.

Συγχρόνως αποθαρρύνει τους πολίτες να καταγελούν παραβάσεις του Νόμου, σε βάρος της λειτουργίας του Ανταγωνισμού στη χώρα.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η Ένωση Θυμάτων καρτέλ και μονοπωλίων STOP CARTEL, θά ζητήσει από τη νέα κυβέρνηση την ψήφιση σχετικής τροπολογίας, η οποία θα άρει την υπάρχουσα σε βάρος των μικρομεσαίων θυμάτων άδικη μεταχείριση ,θα παράσχει μια στοιχειώδη προστασία σε αυτούς και θα προωθήσει την λειτουργία του Αντιμονοπωλιακού νόμου στη χώρα, προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας.

STOP CARTEL
------------------------------


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
26/10/09

Αναφερόμενος στα κυβερνητικά μέτρα για την οικονομία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αναγέννησης κ. Στέλιος Παπαθεμελής, τόνισε σε συνένετυξή του:

«Είναι πρόωρο να κριθεί η αξιοπιστία των κυβερνητικών προθέσεων. Περιμένουμε να δούμε μέτρα. Δηλαδή πράξεις κοινωνικά δίκαιες. Περιμένουμε να φορολογηθούν τα επιχειρηματικά υπερκέρδη, να φορολογηθεί το καρτέλ των Τραπεζών. Οι Τράπεζες στην Ελλάδα πληρώνουν φόρο 7% οι μικρομεσαίοι και αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν περίπου 30%»

Δεν υπάρχουν σχόλια: