28/10/09

Χαφιέδες της «Νέας Τάξης» και της «Παγκόσμιας Διακυβέρνησης» , οι «Νέο-πατριώτες»!

Όποιος μιλάει για «Νέο Πατριωτισμό», είναι Κουίσλινγκ -προδότης. Έτσι απλά και ξάστερα

<< Ο «νέος πατριωτισμός» η ο ευρώ-πατριωτισμός δυστυχώς για τον κ. Καραμανλή και τον κ. Παπανδρέου δεν είναι καινούργιοι. Εμείς οι Έλληνες τους ξέρουμε από πολύ παλιά. Από αυτό το πράγμα υπέφεραν ο Νένεκος, ο Εφιάλτης και πιο πρόσφατα οι κουκουλοφόροι στο μπλόκο της Κοκκινιάς>>.

Βλέπε ανάλυση στο.. http://www.styx.gr/index.cfm?Action=RTCL&CLiD=1712


-Πατριωτισμός είναι να αγωνιστούμε, κατά της Χούντας των (περιούσιων) μεγαλοΤραπεζιτών, που πίνουν το αίμα του Ελληνικού λαού.

-Πατριωτισμός είναι να αγωνιστούμε, κατά της συμμορίας των Καρτέλ, που καταληστεύει τον ελληνικό λαό.

-Πατριωτισμός είναι να αγωνιστούμε, για να είναι ο ελληνικός λαός αφέντης στον τόπο του.


-Πατριωτισμός ειναι να βάλουμε φυλακή τα λαμόγια που τα πήραν από τη Ζήμενς,και τα λαμόγια του χρηματηστηρίου.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Σπύρο Χατζάρα, άγωνιώ γιά τήν πατρίδα μας όπως καί σείς καί θά ήθελα χωρίς νά είμαι ΝΔ νά βλέπουμε άν ύπάρχει κάτι σημαντικό κάπου, νά τό προβάλουμε.
Λέω λοιπόν ότι τή στιγμή πού ό ΓΑΠ μιλάει γιά νέο πατριωτισμό, έδώ καί καιρό, τή στιγμή πού προσχωρεί καί ό πρόεδρος, (έκεί ήτανε πάντα),
τή στιγμή πού ΚΚΕ καί ΣΥΝ είναι κι αύτοί έκεί στό νέο πατριωτισμό, ό Αντώνης Σαμαράς σέ συνέντευξή του στήν Ημερισία τάσσεται καθαρά μέ τόν πατριωτισμό, κι όχι τό νέο πατριωτισμό. Σκέπτομαι λοιπόν άφού έχω δεί καί τήν όλη πορεία του καί μού φαίνεται σωστή, νά πάω νά γίνω μέλος τής ΝΔ γιά νά τόν ένισχύσω σάν καθαρή φωνή, σάν έξω από τά κυκλώματα τών ΜΜΕ καί έκδοτών, τών τραπεζιτών καί τής Νέας Εποχής.
Νά σάς θυμίσω ότι συμμετείχε σέ μιά σύνοδο τής λέσχης Μπίλντεμπεργκ, καί ότι έδωσε μετά συνέντευξη σπάζοντας τόν κώδικα, τή ρητή έντολή ότι δέν μιλάει κανείς γιά ότι συζητάμε έδώ.
Τιμωρήθηκε γι' αύτό, αλλά είναι ζωντανός καί ζητάει τή στήριξή μας.
Είναι πολύ σημαντικό νά μήν έλέγχονται οί άρχηγοί τών μεγάλων κομμάτων γιά νά μήν έγκλωβιστούμε, γιά νά ύπάρχει διέξοδος, γιά νά μή μάς τά πάρουν όλα.
Πρίν καταλήξω σ' αύτά πού σάς γράφω, νόμιζα ότι είναι πιό σωστό νά πάω μ' αύτόν πού λέει αύτά πού μέ έκφράζουν, άφού πίστεψα τήν άπάτη ότι ό δικοματισμός είναι τό πρόβλημα, έτσι ψήφιζα ΛΑΟΣ καί έγώ καί κάποιοι σάν έμένα νομίζαμε ότι χτυπάγαμε τό σύστημα. Είναι λάθος δέν θά τό άναλύσω τώρα, όμως νομίζω είναι μοναδική εύκαιρία γιά κάθε σωστό άνθρωπο, νά ''βλέπει'' τί είναι έναντίον τής σκλαβιάς του καί νά τολμάει, δέν είμαστε δεμένοι σέ κομματικά άρματα, ούτε σέ άνεφάρμοστες ίδεολογίες.
Δέν είμαι θύμα πού άκολουθεί τό ρεύμα πού άλλοι μού φτιάχνουν.
Ετσι σκέπτομαι σήμερα άφού πιά είμαι 60 χρονών καί πέρασα όλη τή ζωή μου σέ άγώνες. 1974. Ιδρυτικό μέλος τής νεολαίας πασοκ Καλλιθέας, τά δέκα πρώτα άτομα.
Αποχώρηση τό 1982, όταν φάνηκε ή έπικράτηση τής σοιαλδημοκρατίας. Εκτοτε δέν όργανώθηκα πουθενά άφού κατέρευσε τό όνειρο...Ομως ώς πολίτης προσπαθώ μέ τήν ψήφο μου καί δίνω τήν εύκαιρία σέ κρίσιμες καμπές σέ πολλούς. Εμείς δημιουργήσαμε τόν Καρατζαφέρη, λέω έμείς διότι είναι πολλοί πού σκέπτονται έτσι. Μάς λένε καί άναποφάσιστους καί άλλες άνοησίες.
Αύτά. Οταν ό πατέρας μου στό Μεσολόγγι, μέ πήγαινε μέ τό μηχανάκι του στήν Πάτρα νά άκούσουμε τό Γέρο, δέν φανταζόμουν ότι σήμερα θά σκέπτομαι έτσι. Θά ήθελα νά τά πούμε κι από κοντά, εύχαριστώ. Ολα αύτά γιά τόν πατριωτισμό καί τόν νέο-φασιστικό πατριωτισμό. Ιωάννης Κ.