25/7/19

Βουλγαρική Τραγωδία. Οι «Αρχαίοι» στην Φιλιππούπολη μιλούσαν και έγραφαν Ελληνικά.

Στην αυλή της Επισκοπικής Βασιλικής, στο «Πλόβντιβ», κατά τη διάρκεια έργων συντήρησης, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πέτρινη Ελληνική Επιγραφή που εκφράζει την «ευγνωμοσύνη» των αρχαίων κατοίκων της Φιλιππούπολης προς τους αυτοκράτορες Βαλεριανό και Γαλλιηνο για τη σωτηρία των κατοίκων της Φιλιππούπολης από μια επιδρομή Γότθων. 
Η επιγραφή λέει: «Για την νίκη, την υγεία και την αιώνια ύπαρξη των αυτοκρατόρων Βαλεριανού και (του γιού του) Γαλλιηνού και για όλο τους τον οίκο, για την ιερά γερουσία και για τον ρωμαϊκό λαό και για το Συμβούλιο του κοινοβουλίου της Φιλιππούπολης και στον αρχηγό των Θρακών Διονυσιο, αφιέρωσαν οι επιζήσαντες μύστες, όταν των μυστηρίων ηγούταν ο εφ όρου ζωής ιερέας, Αυρήλιος Μουκιανίδης, γιος του Μουκιανού.» Ακολουθούν 44 ελληνικά ονόματα μυστών από την θρησκευτική κοινότητα των Θρακών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: