9/12/10

H ΑΝΑΦΟΡΑ, THΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ , ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΛΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ - ΕΙΣΗΓΗΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ , ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΤΕΡΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΛΑΟΥ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ - ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΚΟΥΒΑΡΗ , ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ , ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ι.Τέντε


Αθήνα 09-12-2010

Ο δημοτικός συνδυασμός «Ελεύθερη Αθήνα», συγκροτήθηκε νόμιμα, από 41 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους και 18 υποψηφίους διαμερισματικούς συμβούλους, και το ψηφοδέλτιο, που πληρούσε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, των άρθρ. 18 και 19 του Ν.3852/2010, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στις 17 Οκτωβρίου 2010, και δεν περιελάμβανε υποψήφιο δήμαρχο. Το έμβλημα του συνδυασμού, αποτελείτο, από την φράση ,«ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΥΛΟΙ, ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ, ΟΙ ΨΕΥΤΕΣ , Η ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΝΤ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΘΡO»,και την φωτογραφία του δημοσιογράφου και εκπροσώπου του συνδυασμού Σπυρίδωνα Χατζάρα , που δεν ήταν υποψήφιος.

Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, ο εκπρόσωπος του συνδυασμού Σπυρίδων Χατζάρας, ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την γραμματεία του Πρωτοδικείου ,ότι το ψηφοδέλτιο έχει ελλείψεις και δεν μπορεί να ανακηρυχθεί. Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου, ο κάτωθι υπογεγραμμένος Σπυρίδων Χατζάρας , συναντήθηκε με την πρόεδρο πρωτοδικών κ. Ελένη Θεοδωρακοττούλου, ή οποία του είπε, ότι ο συνδυασμός «Ελεύθερη Αθήνα», δεν μπορεί να ανακηρυχθεί διότι από τον νόμο απαγορεύεται η χρήση φωτογραφίας στο έμβλημα του.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Σπυρίδων Χατζάρας, ενημέρωσε την κ. Ελένη Θεοδωρακοπούλου, ότι ο νόμος απαγορεύει την χρήση της «φωτογραφίας υποψηφίων», στο έμβλημα των συνδυασμών, και ότι ο ίδιος δεν ήταν υποψήφιος. Η κ. Ελένη Θεοδωρακοπούλου, μετά από προτροπή του κ. Χατζάρα, ανέγνωσε το σχετικό εδάφιο του νόμου, και διαπίστωσε ιδίοις όμμασι, ότι ο νόμος απαγόρευε την χρήση της «φωτογραφίας υποψηφίων».Το θέμα έληξε εκεί, η δε κ. Ελένη Θεοδωρακοπούλου, σε ερώτηση του κ. Χατζάρα απάντησε ότι, «προς το παρόν δεν βλέπει άλλο πρόβλημα», και ότι εάν υπάρξει κάτι, θα επικοινωνήσει μαζί του.

Το πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, τμήμα εκουσίας πολυμελούς, αποτελούμενο από τους Δικαστές, Ελένη Θεοδωρακοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελευθέριο Γεωργίλη, Πρωτοδίκη-Εισηγητή, Κωνσταντίνο Δεμέστιχα, Πρωτοδίκη, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 23 Οκτωβρίου 2010, με την παρουσία και της Γραμματέως Αικατερίνης Καραβασίλη, για να ανακηρύξει έγκαιρα, τους δηλωθέντες συνδυασμούς, για το Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, και εξέδωσε την απόφαση 939 /2010 με την οποία δεν ανακήρυξε κατά παράβαση του νόμου και του Συντάγματος , τον συνδυασμό, «Ελεύθερη Αθήνα».

Στην απόφαση 939/2010, και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2, οι δικαστές, Ελένη Θεοδωρακοπούλου, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Ελευθέριος Γεωργίλης, Πρωτοδίκης-Εισηγητής, και Κωνσταντίνος Δεμέστιχας , Πρωτοδίκης, αναφέρουν:

«2. Από τον έλεγχο των δηλώσεων και αποδοχών υποψηφιοτήτων κατά τους συνδυασμούς
για τις Δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής διαπιστώθηκε από το Δικαστήριο ότι κάθε μια από τις υποψηφιότητες και αποδοχές υποψηφιοτήτων, πλην του παρακάτω αναφερομένου συνδυασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 19 του Ν.3852/2010, α) έχει όλα τα τυπικά στοιχεία (σειρά αναγραφής ονομάτων υποψηφιοτήτων και υπογραφές), β)
καλύτττεται κατά συνδυασμό ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων, γ) καλύτττεται ο ελάχιστος
αριθμός υποψηφίων από κάθε φύλο και δ) για κάθε υποψήφιο υπάρχει πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου ή της κοινότητας ,όπου είναι υποψήφιος, υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν στερείται τα πολιτικά του δικαιώματα κλπ. καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του ίδιου Νόμου και αττοδεικτικό είσττραξης Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του νομίμου παραβόλου (άρθρο 19 παρ.3 Ν.3852/2010). Μετά απ' αυτά, αφού νόμιμα δηλώθηκαν οι συνδυασμοί υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων στον άνω Δήμο, πρέπει να ανακηρυχθούν σύμφωνα με το διατακτικό.

Αντίθετα, ο συνδυασμός «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ» δεν πρέπει να ανακηρυχθεί, αφού δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των σαράντα εννέα εδρών της εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων. Ειδικότερα στη σχετική δήλωση του παραπάνω συνδυασμού, αν και περιλαμβάνονται υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι για όλα (και τα εφτά_δημοτικά διαμερίσματα) του Δήμου Αθηναίων, ο αριθμός τους δεν ανέρχεται σε τουλάχιστον σαράντα εννέα, όπως απαιτείται από τη διάταξη του άρθρου 18 πργ. 2 στοιχ. β' του ν. 3852/2010, όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3870/2010. Συγκεκριμένα, στη σχετική δήλωση του συνδυασμού αυτού περιλαμβάνονται μόνο σαράντα ένας υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι (εφτά για το 1° δημοτικό διαμέρισμα, τρείς για το 2° δημοτικό διαμέρισμα αντί του προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού υποψηφίων που είναι εφτά, τρείς για το 3° δημοτικό διαμέρισμα, εφτά για το 4° δημοτικό διαμέρισμα, έξι για το 5° δημοτικό διαμέρισμα, οκτώ για το 6° δημοτικό διαμέρισμα αντί του προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού υποψηφίων που είναι δέκα και εφτά για το 7° δημοτικό διαμέρισμα αντί του προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού υποψηφίων που είναι έντεκα).»

Οι δικαστές , Ελένη Θεοδωρακοπούλου, Ελευθέριος Γεωργίλης , και Κωνσταντίνος Δεμέστιχας, με την απόφαση 939/2010, ανακήρυξαν σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.3852/2010 ,που αναφέρει, ότι «η δήλωση του συνδυασμού είναι νόμιμη εάν περιλαμβάνονται σε αυτή υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι για το 1/2 του συνόλου των εκλογικών περιφερειών και ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας» και αφού διαπίστωσαν ότι καλύπτεται κατά συνδυασμό ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων, τον συνδυασμό «ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΘΗΝΑ», με 35 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, και μάλιστα χωρίς ζητήσουν την διόρθωση στην αναγραφή του ονόματος του υποψηφίου SARACINI RAFFAELLO, που δεν αναγράφετο στην ελληνική, και τον συνδυασμό, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» με 44 δημοτικούς συμβούλους .Το δικαστήριο, επίσης κακώς, ανακήρυξε και τον συνδυασμό «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ», που ανέγραφε το όνομα του υποψηφίου TASE PIRO μόνο στα λατινικά.

Οι ως άνω δικαστές, με την απόφαση 939/2010 , απέφυγαν , να ελέγξουν τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών που ανακηρύχθηκαν , αν και είχαν σαφή υποχρέωση προς τούτο, σύμφωνα με το άρθρο 18 § 2. του Ν.3852/2010 που αναφέρει: « Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει: α) Τον υποψήφιο δήμαρχο. β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%)», για να διαπιστώσουν αν έχουν τον επιτρεπτό μέγιστο αριθμό υποψηφίων, δηλαδή σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών
κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%)», και επομένως στην περίπτωση του Δήμου Αθηναίων, το μέγιστο των υποψηφίων θα έπρεπε να είναι ίσο τουλάχιστον με τις σαράντα εννέα έδρες της εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων προσαυξημένο κατά 50%, συνολικά, δηλαδή μέχρι 74.

Επομένως στην απόφαση 939/2010 , έπρεπε να αναφέρεται και ο έλεγχος, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3852/2010 , και αποτελεί σοβαρή παράλειψη, το ότι δεν γίνεται καμία σχετική αναφορά.

Πιστεύουμε ότι παράλειψη αυτή έγινε σκόπιμα και με δόλο ώστε να χρησιμοποιήσουν το άρθρο 18,εδάφιο β. για να δημιουργήσουν ένα νέο «ελάχιστο αριθμό 49 υποψηφίων» , ειδικά για την «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ», αποφασίζοντας ότι , « ο συνδυασμός «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ» δεν πρέπει να ανακηρυχθεί, αφού δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των σαράντα εννέα εδρών της εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων.».

Η απόφαση αυτή, είναι απολύτως παράνομη, έκνομη, και παράνομη και δεν μπορεί να οφείλεται σε λάθος, διότι σε ότι αφορά τους άλλους συνδυασμούς που ανακηρύχθηκαν με την απόφαση 939/2010 , οι δικαστές , Ελένη Θεοδωρακοπούλου, Ελευθέριος Γεωργίλης , και Κωνσταντίνος Δεμέστιχας, εφάρμοσαν σωστά τον νόμο και διαπίστωσαν την «ελάχιστη νόμιμη σύνθεση», σύμφωνα με το άρθρο 19, ενώ ειδικά για την «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ», κατέφυγαν στο άρθρο 18 εδάφιο 2, το οποίο όμως χρησιμοποίησαν κατά τρόπο επιλεκτικό.

Διότι όπως αναφέρουν στην απόφαση τους , « ο συνδυασμός «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ» δεν πρέπει να ανακηρυχθεί, αφού δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των σαράντα εννέα εδρών της εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων», ενώ το άρθρο 18, αφορά στον μέγιστο αριθμό υποψηφίων και αναφέρει , « Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%)».

Για να οδηγηθούν στην απόφαση μη ανακήρυξης της «Ελεύθερης Αθήνας» ,οι ως άνω δικαστές, απέκοψαν το ήμισυ της φράσεως , αλλάζοντας έτσι το νόημα της, για να τη χρησιμοποιήσουν ειδικά και αποκλειστικά σε βάρος της «Ελεύθερης Αθήνας» , ως δήθεν αναφερόμενη στην ελάχιστη νόμιμη συγκρότηση του ψηφοδελτίου που όμως περιγράφεται από το άρθρο 19. Επομένως, οι ως άνω δικαστές δεν έκαναν λάθος. Γνώριζαν τον νόμο, αλλά ομοφώνως εξέδωσαν μια μεροληπτική, άνομη, έκνομη, και παράνομη απόφαση.

Το ψηφοδέλτιο της «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» σε 4 περιφέρειες της εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων,(το 50%) ,είχε, εφτά υποψηφίους για το 1° δημοτικό διαμέρισμα, αντί για 6 , τρείς για το 3° δημοτικό διαμέρισμα, εφτά αντι για 6 για το 4° δημοτικό διαμέρισμα, και έξι για το 5° δημοτικό διαμέρισμα, όπως ομολογεί η απόφαση 939/2010, και κάλυπτε δηλαδή 100%, τις προϋποθέσεις του νόμου και όλα τα τυπικά στοιχεία.

Μας προβλημάτισε το γεγονός ότι, η απόφαση ήταν ομόφωνη. Μας προβλημάτισε το γεγονός ότι, κανείς από τους τρεις δικαστές, την κ. Ελένη Θεοδωρακοπούλου, τον κ. Ελευθέριο Γεωργίλη, και τον κ. Κωνσταντίνο Δεμέστιχα, δεν αντελήφθησαν ότι με τον τρόπο αυτό παραβίαζαν το Άρθρο 4 του Συντάγματος, παράγραφος 1 και 2, που αναφέρουν ότι,
«Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και ότι «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις». Μας προβλημάτισε το γεγονός ότι κανείς από τους τρεις δικαστές, δεν αντελήφθη ότι με την απόφαση 939/2010, οι 59 πολίτες που συγκρότησαν την ««ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ», δεν είναι ίσοι «ενώπιον του νόμου», και ο νόμος δεν εφαρμόστηκε με τον ίδιο τρόπο για αυτούς. Αλλά με ειδικό τρόπο. Με την άνομη εκνομη και παράνομη απόφαση 939/2010 ,οι 59 πολίτες που συγκρότησαν την ««ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ», δεν έχουν ίσα δικαιώματα με τους άλλους συνδυασμούς, και αυτό έγινε με απόφαση δικαστηρίου.

Η κ. Ελένη Θεοδωρακοπούλου, μαζί με τους , κκ Ελευθέριο Γεωργίλη, και Κωνσταντίνο Δεμέστιχα, με την απόφαση 939/2010 , παραβίασαν και το άρθρο 5 του Συντάγματος παράγραφος 1, που αναφέρει ότι , « Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη», διότι απαγόρευσαν, παρά τον νόμο, στους 59 πολίτες που συγκρότησαν την «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ» να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή της Χώρας.

Επειδή, κανείς από τους υποψηφίους της «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» δεν έχει προσωπικές διαφορές με τους ως άνω δικαστές και επειδή θεωρούμε αδιανόητο, τόσες παρανομίες να οφείλονται σε υποκειμενικά κίνητρα και των τριών δικαστών, που απέκλεισαν ομοφώνως τον συνδυασμό μας από τις εκλογές, έχουμε καταλήξει στην υποψία ότι οι λόγοι που επέβαλαν την ειδική μεταχείριση του συνδυασμού μας, ήταν πολιτικοί, και ότι η γνώμη των δικαστών δεν διαμορφώθηκε ελεύθερα και κατά συνείδηση και ότι επηρεάστηκε .

Πιστεύουμε ότι, η κ. Ελένη Θεοδωρακοπούλου, μαζί με τους , κκ Ελευθέριο Γεωργίλη, και Κωνσταντίνο Δεμέστιχα, ενήργησαν κατά παράβαση του άρθρου 87 παράγραφος 2, του Συντάγματος, που αναφέρει ότι ,«Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους» , και ότι ενήργησαν ως δημόσιοι λειτουργοί αντίθετα με την διάταξη του άρθρου 52 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι, « η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση». Οι ως άνω δικαστές, με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους δεν λειτούργησαν ως εγγυητές , της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης αλλά αντίθετα ενήργησαν υπέρ της νόθευσης της λαϊκής θέλησης, με το «εύρημα» της αξιοποίησης της εσφαλμένης διατύπωσης του άρθρου 18 ,που αντί για τη λέξη «μέχρι», χρησιμοποιεί επανειλημμένα τη φράση «τουλάχιστον ίσον», για να δημιουργήσουν έναν «ειδικό ελάχιστο αριθμό υποψηφίων » αποκλειστικά και μόνον για την «Ελεύθερη Αθήνα».

Αμέσως μετά την έκδοση της αποφάσεως 939/2010, υποβάλαμε ένσταση που διαβιβάστηκε στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο και αίτηση Θεραπείας και γίναμε δεκτοί από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου και έφορο των εκλογών, προς τον οποίο εκθέσαμε τα Συνταγματικά ζητήματα που γεννά η παράνομη απόφαση 939/2010, και του ζητήσαμε να ενεργήσει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Συντάγματος.

Το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών, αποτελούμενο από τους δικαστές Μαρία Κουτέρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Σταματίνα Λαού, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια, Κωνσταντίνο Σκούβαρη, Πρωτοδίκη και από το Γραμματέα Ανδρέα Πάσχο συνεδρίασε δημοσία στο ακροατήριό του στις 26 Οκτωβρίου 2010, και απέρριψε την αίτηση θεραπείας των υποψηφίων της «Ελεύθερης Αθήνας», κρίνοντας ότι « από την επισκόπηση της υπ'αριθμ. 939/2010 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, η οποία απέρριψε ως μη νόμιμη τη δήλωση του ανωτέρω συνδυασμού περί ανακήρυξής του στις δημοτικές εκλογές της 7-11-2010, δεν έχουν παρεισφρύσει λάθη γραφικά ή λογιστικά, ούτε διάσταση μεταξύ του σκεπτικού και του διατακτικού της ώστε βασίμως να τίθεται θέμα διόρθωσής της. Ειδικότερα, από τη λεκτική διατύπωση και την εκτίμηση του περιεχομένου της παραγράφου, της οποίας ζητείται η διόρθωση αποτελεί το δικανικό συλλογισμό του Δικαστηρίου που την εξέδωσε, ο οποίος παρατίθεται με σαφήνεια και ακρίβεια, χωρίς λάθη και παραλείψεις και δικαιολογεί την εκφρασθείσα με τα διατακτικό απορριπτική κρίση του».
Οι δικαστές Μαρία Κουτέρη, Πρόεδρος Πρωτοδΐκών, Σταματίνα Λαού, Πρωτοδίκης - Εισηγήτρια, Κωνσταντίνος Σκούβαρης, Πρωτοδίκης έκριναν ως δικαιολογημένη την αδικαιολόγητη απόφαση και έκριναν ως νόμιμη την έκνομη, άνομη και παράνομη απόφαση 939/2010, ενεργώντας και αυτοί αντίθετα από τα άρθρα 52 και 87 του Συντάγματος και παραβίασαν με την σειρά τους τα άρθρα 4 και 5 του Συντάγματος.

Μας προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι και οι δύο αποφάσεις που εκδόθηκαν ήταν ομόφωνες, και ότι κανείς από τους 6 δικαστές δεν έδωσε σημασία, στο ζήτημα της ισότητας έναντι του νόμου.

Πιστεύουμε , ότι και ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου και γενικός έφορος των εκλογών, ευθύνεται δια την κατάσταση αυτή, διότι δεν μερίμνησε, ώστε όλες οι συνθέσεις που ανέλαβαν την εκλογική διαδικασία, να γνωρίζουν πλήρως τον νόμο, ώστε να μην υπάρξουν παρερμηνείες, και λάθη, εκούσια ή ακούσια, και ότι ευθύνεται διότι δεν λειτούργησε ως γενικός έφορος των εκλογών ως εγγυητής της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, που αποτελεί έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, που τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας.

Πιστεύουμε ότι οι ως άνω δικαστές δεν ενήργησαν σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου»,-επομένως και τα δικαιώματα των 59 υποψηφίων της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- « και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους.»

Πιστεύουμε , ότι με τον αποκλεισμό, της «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», παραβιάστηκε η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και νοθεύτηκε το εκλογικό αποτέλεσμα . Η κυβέρνηση αποφάσισε και διέταξε τον αποκλεισμό της «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» από τις εκλογές τις 7ης Νοεμβρίου, με καθαρά πολιτικά κριτήρια.

Για όλους αυτούς τους λόγους, παρακαλούμε για την πειθαρχική διερεύνηση των αποφάσεων 939/2010 και 1011/2010 στο πνεύμα του άρθρου 52 του Συντάγματος, προς όφελος της Δικαιοσύνης, του Δικαίου και της Δημοκρατίας.

Γεώργιος Ασδέρης συγγραφέας

Σπυρίδων Χατζάρας δημοσιογράφος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η μουσική πρόσκληση προς την «εργατιά» για τις σφαγές των Δεκεμβριανών «Ντροπή στον εργάτη, στον σκλάβο ντροπή Στο αίμα αν δεν πνίξει μια τέτοια ζωή».

«Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους  στο κόκκινο λάβαρο πάντα πιστοί στη Σάλπιγγα πλάι που μ...