18/10/12

Και Δραχμή και Ευρώ

Όχι στους ΑΘΕΑΤΟΥΣ παγκόσμιους Σατανάδες- H ΕΛΛΑΔΑ παρεμένει υπο κατοχήν.Ειναι χώρα τους.Οχι χώρα μας.  

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κε Χατζάρα, η λύση είναι μία και δεν χρειάζεται να χτυπιόμαστε με τα πεμπτοφαλαγγίτικα γουρούνια στο Σύνταγμα. Άμεση στάση πληρωμών απ' όλους ανεξαιρέτως και ταυτόχρονη μαζική ανάληψη ότι τυχόν χρημάτων διατηρούμε στις κωλοτράπεζές τους. Δεν θα κρατήσουν πάνω από 15 ημέρες, θα φύγουν νύχτα. Ασχοληθείτε λίγο και αναλύστε το με κάποια ανάρτηση.
Γιώργος, Περιστέρι

Ανώνυμος είπε...

Αν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα πραγματικά θέλουν η πτώση των δοσίλογων, είναι 15 ημερών!

PlatonAfHellas είπε...

Τὴν Κυριακή, 3 τὸ ἀπόγευμα 21 Ὀκτωβρίου 2012, εἰς τὸ Πεδίο τοῦ Ἂρεως
Σύνθημα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ.
Σπύρος Χατζάρας: Όχι στους ΑΘΕΑΤΟΥΣ παγκόσμιους Σατανάδες!
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
«...Γνωρίζετε εἰς τὶ ἐλπίζει ἡ Τριανδρία τῶν Ληγμένων: Φᾶτε Ληγμένα ε ε ε! Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν δόσι καὶ τὰ Ληγμένα ἒχομε καὶ τὰ σενάρια τῶν σατανάδων. Λέγω σατανάδων διὰ νὰ μποροῦμε νὰ συνενοηθοῦμε, διότι ἂν πᾶμε εἰς ὑψηλήν ἀνάλυσι οὒτε ἐσεῖς θὰ μὲ καταλάβετε – τέλος πάντων κὰποιοι θὰ με καταλάβουν, κάποιοι ὂχι-, ἐδῶ εἶναι τὸ ‘Χονδρό Κόλπο’, ὃσοι ξέρουν, ξέρουν, καλό εἶναι νὰ μαζευτοῦμε τὴν Κυριακή, 3 τὸ ἀπόγευμα 21 Ὀκτωβρίου 2012, εἰς τὸ Πεδίο τοῦ Ἂρεως. Διότι (πρόκειται) διὰ τὴν πλέον Ἐπαναστατική Συγκέντρωσι καὶ Διαδήλωσι ποὺ ἒχει γίνει τὰ τελευταῖα ἒτη. Εἶναι μία Συγκέντρωσι καὶ Διαδήλωσι ἀπέναντι εἰς τοὺς Ἀθέατους Παγκόσμιους Σατανάδες. Σύνθημα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ...
Γνωστό εἶναι ὃτι ἐπεχείρησα νὰ δημιουργήσω τὸν συνδυασμό Ἐλεύθερη Ἑλλάδα... ἀπέναντι μου ἦσαν τὰ πάνσερ τῆς ‘Παγκοσμίου Διακυβερνήσεως’...
Τὴν Κυριακή καὶ ὣρα 3, εἰς τὸ Πεδίο τοῦ Ἂρεως, ὂχι μόνον διότι εἲμεθα κατὰ τῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολουθήσεως, ἐπειδή εἲμεθα κατὰ τοῦ ‘Ἀριθμοῦ’, ἀλλά διότι εἲμεθα κατὰ τῆς ‘Ἐπιβολῆς’ τοῦ ‘Ἀριθμοῦ’ μὲ νόμιμο τρόπο. Ἀνεξαρτήτως ἂν κάποιος διαβάζει ἢ δὲν διαβάζει τὴν Ἁγία Γραφή ἢ ὂχι, τὶ πιστεύει ἢ τὶ δὲν πιστεύει, σημασία ἒχει ὃτι ἡ ‘Παγκόσμιος Διακυβέρνησις’, αὐτοί οἱ Σατανάδες τὰ πιστεύουν, καὶ δια νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσωμε καὶ νὰ τοὺς παλαὶψωμε πρέπει νὰ κτυπήσωμε εἰς τὴν καρδιά τῆς πολιτικῆς των. Ἂνεξαρτήτως λοιπόν ἂν κάποιος εἶναι μὲ τὴν θρησκεία, ἂν εἶναι κάποιος μὲ τοὺς ‘παπάδες’ἢ ὂχι, ἂν εἶναι ἀριστερός ἢ δεξιός, ἂν εἶναι ἐθνικιστής ἢ ὂχι, αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἒχει σημασία εἶναι ἂν εἶναι κάθε ἂνθρωπος ἀντίθετος μὲ τοὺς μακελλάρηδες τῆς Οἰκουμένης, τοὺς σατανάδες οἱ ὁποῖοι ἐσκότωσαν καὶ εἰς τὸν 1ον παγκόσμιον πόλεμον καὶ εἰς τὸν 2ον, «κατομμύρια ψυχές, ἀθῶες ψυχές, μαζί καὶ τοὺς Ἑβραίους...
Διαδηλώνουν καὶ σήμερον, οἱ κομμουνισταί εἰς τὴν πλατεία Ὁμονοίας καὶ οἱ Ὑποστηρικταὶ τοῦ τρίο Μπελκάντο, ἐκεῖ εἶναι ὁ Γιαούρτιες ὁ πρόεδρος μὲ γ(δ)ιαούρτωμα τοὺς ‘πράσινους’ πακιστανούς καὶ ἂλλες δημοκρατικές δυνάμεις καὶ εἰς τὴν Ὁμόνοια εἶναι οἱ παπαρηγάτοι καὶ ἂλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Ὃλοι αὐτοί εἶναι μία ἐξαπάτησις, ἓνας Ἀντιπερισπασμός δηλαδή, διότι εἰς τὴν Θεωρία τῆς Ἐπικοινωνίας τὰ δύο βασικά πράγματα, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν ἐξαπάτησι εἶναι ὁ Ἀντιπερισπασμός καὶ ὁ Καθρέπτης. Ὁ Καθρέπτης εἶναι νὰ λέγω αὐτὸ τὸ ὁποῖο λές, νὰ φαίνομαι ὃτι συμφωνὼ μαζί σου καὶ Ἀντιπερισπασμός εἶναι νὰ σοῦ τραβῶ τὴν προσοχή μὲ κάτι ἂλλο καὶ νὰ σὲ ἐξαπατῶ. Τὸ καθρέπτισμα καὶ ὁ Ἀντιπερισπασμός ποὺ χρησιμποποιοῦνται (λειτουργοῦν ὡς ἐξῆς), λέγουν: πεινᾶς; λέγω καὶ ἐγὼ ὂχι εἰς τὴν πείνα, λές ὂχι εἰς τὸν Περιορισμό τῶν Δικαιωμάτων μου λέω καὶ ἐγὼ ὂχι εἰς τὸν περιορισμό τῶν δικαιωμάτων σου, ἒτσι φαντάζομαι ὃτι σὲ ὑποστηρίζω. Ἀλλά ὃλοι αὐτοί οἱ καημένοι ποὺ φωνάζουν σήμερον εἰς τὴν Ὁμόνοια ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τῆς κας Παπαρήγα, κάνουν Δήλωσι Φόρου Εἰσοδήματος. Διὰ νὰ Ἀνατραπεῖ τὸ Καθεστὼς χρειάζεται ἓνα πολύ ἁπλό πρᾶγμα, νὰ μὴν κάνεις Δήλωσι Φόρου Εἰσοδήματος. Νὰ μὴν πληρώσης φόρο. Μέχρι καὶ ὁ Ρουφιανέξ Φαλακρέξ(!), ὁ ὁποῖος συνεχίζει τὶς ἐκπομπές του τὶς ραδιοφωνικές καὶ ὁ ὁποῖος ἀκολουθών τὸν Κανόνα τοῦ Καθρέπτη ἀκολουθεῖ καὶ ἀντιγράφει αὐτὰ τὰ ὁποῖα λέω διὰ νὰ ἐμφανίζεταιτὸ ἀριστερό ‘ἂλτερ ἒγκομο’, λοιπόν μέχρι καὶ ὁ Ρουφιανέξ Φαλακρέξ τὸ ἐκατάλαβε καὶ ἒβγαλε ἀνακοίνωσι ἡ ὁποία λέει: «Οἱ φόροι δύο χρόνια τρία...» (ἀπὸ ἐμένα, δὲν ἒχει σημασία). Ἐπανέρχομαι λοιπόν καὶ λέω ἡ Ἀνατροπή τοῦ Καθεστῶτος τοῦ Ρουφιανοκαθεστῶτος τῶν Τραπεζιτῶν γίνεται μὲτὴν Ἂρνησι Καταβολῆς Φόρου. Καὶ οἱ κομμουνισταί τὶ εἰσηγοῦνται ‘φωνάξ’τε, πλαντάξ’τε, συρίχτε μαζί μὲ τοὺς Πακιστανούς, Ἀλβανούς καὶ ἂλλες δημοκρατικές δυνάμεις νὰ μὴν περάσουν τὰ μέτρα, ἀλλά κάν’τε Δήλωσι Φόρου Εἰσοδήματος’...»

http://platonafhellas.blogspot.se/

PlatonAfHellas είπε...

Σπύρος Χατζάρας: Όχι στους ΑΘΕΑΤΟΥΣ παγκόσμιους Σατανάδες!
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
«...Τὸ ἲδιο καὶ ὁ Σ(Ξ)ύριζα ποὺ ἒχει εἰδικότητα εἰς τὸ συρίζειν (ξυρίζειν). Τὸ ἲδιο καὶ οἱ Ρουφιανέξ τῆς γσεε-αδεδη, ὃλες οἱ Ρουφιανές δυνάμεις λέγουν ‘τσιρεῖχτε, φωνάχτε’, μέχρι καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Παπούλιας συμπράττει μὲ τοὺς ‘τσιρεῖχτε, φωνάχτε’, διότι ἒρχεται 28η Ὀκτωβρίου καὶ λέει νὰ πάει νὰ ἀνέβει σὲ κάποια πλατφόρμα καὶ φοβᾶται ὃτι θὰ φάη ‘διαούρτιον’ καὶ αὐτός... Θὰ μοῦ εἰπεῖς ρὲ τὸν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ‘διαούρτιον’; Καλῶς, ἀλλά μὲ τὴν πλαστογραφία τὴν ὁποία ἒχει εἰς βάρος του, τὸ πλαστό δημόσιο ἒγγραφο τὸ ὁποῖο κατεσκεύασε διὰ νὰ πληρωθῇ ὁ δικηγόρος τοῦ Ἀνδρέα, διὰ νὰ καλύψῃ τὶς δικές του εὐθύνες ὂχι διότι εἶχε ἀνάγκη νὰ τὸ κάνῃ, δὲν νομίζω ὃτι ἒπρεπε νὰ γίνῃ ποτέ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. ‘Πλαστογραφία μετὰ Χρήσεως’... Εἶναι ἀτιμωτικά ἀδικήματα, ἡ πλαστογραφία, ἡ μαστρωπεία κ α, εἶναι ἀτιμωτικά ἀδικήματα... τέλος πάντων δὲν θὰ ἐπιμείνω εἰς αὐτό. Ἓνας ἂνθρωπος ὁ ὁποῖος ἒχει δύο ἐγγόνες οἱ ὁποίες εἶναι κόρες Τούρκου, ὁ ἂνδρας τῆς κόρης του εἶναι Τοῦρκος, δικαίωμα τῆς κόρης του εἶναι νὰ διαλέξῃ ὃποιον θέλει διὰ γαμβρόν καμμία ἀντίρρησις, οὒτε ἒχομε δικαίωμα νὰ ὑποδείξωμε εἰς τὴν κόρην του ποῖον θὰ ἐρωτευθῇ, ἀλλά ὃταν σοῦ λέγουν ‘ἒλα νὰ γίνῃς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας’ πρέπει νὰ εἰπεῖς: ‘- Κοιτάξ’τε ρὲ παιδιά ἐγὼ εἶχα μίαν ἀτυχία, ἡ κόρη μου ἀγάπησε ἓναν Τοῦρκο, καὶ τὰ ἐγγονάκια μου εἶναι Τοῦρκοι, πῶς λοιπόν νὰ γίνω Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὃταν τὰ ἐγγόνια μου εἶναι Τοῦρκοι, θὰ μοῦ εἰπεῖ ὁ ἂλλος ‘- Ἂντε παράτα με ρὲ Κάρολε!’ (Τὸν ἐβάπτισαν Κάρολο ἀπὸ τὸν Κάουτσκι...). Τὼρα μὴν προχωρήσω, μὴν προχωρήσω... ἀκοῦν αὐτὰ. Λέω λοιπόν, ἐπειδή τὸ ἒχει εἰδεῖ τὸ ὂνειρο, τὸ τὶ ἒρχεται, διὰ τοῦτο ἐβγῆκε καὶ αὐτός ὑπέρ τοῦ Λαοῦ: ‘Ὁ Λαός ἒδωσε ὃτι ἒδωσε κλπ, ὂχι ἂλλο!’ Τὸ λέει καὶ ὁ κ. Κουβέλης, ὁ διάδοχος τοῦ Καρόλου, ἀφοῦ ἀποφάσισε τὸ Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συμβούλιο, τὸν ὑποδεικνύει, οἱ ἂρχοντες τοῦ κόσμου καὶ τοῦ τόπου, λοιπόν καὶ τὰ πρόβατα λέγουν ‘ποῖος εἶναι ὁ πλέον συμπαθής;’ Βεβεβε βελάζουν τὰ πρόβατα καὶ δηλώνουν εἰς τὸν Ἀλαφοῦζο, τὸν Ἰουδαῖο ἀπὸ τὶς Κυκλάδες, λέγουν: ‘ὁ πλέον συμπαθής ἀπὸ ὃλους εἶναι ὁ κ. Κουβελιστάν!’ καὶ ὁ Κουβελιστάν θὰ διαδεχθῇ τὸν Κάρολο, καταλάβατε; ...»
http://platonafhellas.blogspot.se/

Ανώνυμος είπε...

ΣΠΥΡΟ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΤΟΥ 'ΒΗΜΑΤΟΣ';

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Χατζάρα, ως προς την μη καταβολή φόρου ως πράξη αντίστασης, δεν νομίζω ότι έχει κάποια πρακτική σημασία. Με την δημιουργία της Οικονομικής Αστυνομίας αλλά και με τις υπάρχουσες δομές της ΕΛ.ΑΣ. οι άνθρωποι τρέχουν στο αυτόφωρο για ελάχιστα ποσά πλέον. Επιπλέον έχουν όλο το χρήμα του κόσμου, δεν πρόκειται να σκοτιστούν ιδιαίτερα για μερικούς χαμένους φόρους.Αν δεν μπορέσουν να βάλουν χέρι στα χαρτάκια της μονόπολης του κοσμάκη που διακινούν στην χώρα, πολύ απλά μπορούν να τα εξατμίσουν.
Προσωπική μου άποψη εκφράζω και φυσικά μπορεί να κάνω λάθος.