28/9/17

Γερμανικαί ἐκλογαί

Ας είδωμεν τὰ αποτελέσματα των Γερμανικών εκλογών από άλλην οπτικήν γωνίαν εις τούς 16◦C.
Γερμανικαί εκλογαί διενεργήθησαν λοιπόν τήν 24 Σεπτεμβρίου 2017 καὶ Γερμανοί πολιτικοί εξελέγησαν. Τά συμφέροντα τής Γερμανίας καί τών Γερμανικών Εταιρειών πρόκειται νά εκπροσωπήσουν καί νά προωθήσουν εις τό τρέχον χρονικόν διάστημα.
- Αποκλείεται νά επιστρέψουν τό Δάνειον κατοχής (14 Μαρτίου 1942, εν Ρώμη) - πλήν όσων οι Γερμανοί είχαν αποπληρώσει έως τό 1944 .
- Αποκλείεται νά επιστρέψουν τά κλαπέντα κτερίσματα εκ τής Ελληνικής Επικρατείας (1832-1944).
- Αποκλείεται νά επιστρέψουν τά κλαπέντα κτερίσματα, τὰ 8 000 αρχαιολογικά αντικείμενα εκ τών Μουσείων τής Ελλάδος (1941-1944).
- Αποκλείεται νά προβούν εις Πραγματικάς Αποζημιώσεις, τήν επιστροφήν ενεργείας καί δημιουργικότητος ως καί τήν ψυχικήν ικανοποίησιν τών Ελλήνων μεταναστών 1955-2017.
- Αποκλείεται νά επιστρέψουν τά 80 δις εις ευρώ τά αρπαγμένα εις τόκους (μεταξύ 2010 καὶ 2017 > 2022), ετών μαστιγίου καὶ απανθρώπου κρίσεως (εις βάρος) τών Ελλήνων τό γένος.
- Αποκλείεται νά καταβάλουν τά χρέη τής Χόφτιφ (φόροι 2004-2014), ως καί πολυαρίθμων Γερμανικών Εταιρειών, offshore Εταιρειών.
- Αποκλείεται νά καταβάλουν τήν Αξίαν τής κλαπείσσης Ζέας (1928). - ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΟΥΝ ως ΚΑΙ ΑΠΑΛΕΙΨΟΥΝ τήν δυσφήμισιν καί αμαύρωσιν τών ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (Γαμμαδίου, αλίας swastika, Διπλού Μαιάνδρου, όρκου αφοσιώσεως στρατιωτών πρός τήν Πατρίδαν, Όρφικού Σταυρού, Ελληνικής Φιλοσοφίας καί Πολιτείας).
ΛΙΒΕΛΛΟΣ Ως Έλληνες, περιφρονούμεν οποιανδήποτε πρόοδον επί Γερμανικού εδάφους υπό τήν ψευδογράφισιν τής Ελληνικής Πολιτείας.
Ως Αμυνόμενοι τού Πατρίου εδάφους τής Ελλάδος κατά τής εξορύξεως καί ΑΡΠΑΓΗΣ κοιτασμάτων ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ καί ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ως καί κατά τής πυρπολήσεως τής Ελληνικής Επικρατείας, τών Εθνικών δρυμών καί Δασικού πλούτου μέ σκοπόν τήν διάνοιξιν ἀγωγῶν ας προσβάλλωμεν τούς Γερμανούς καί τούς άλλους επίδοξους Γερμανοευρωπαίους όπως τούς αρμόζει.

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε μηνυμα με τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέϊ Ριαμπκόφ προς τους πολίτες της Δύσης ότι «οι πολιτικές τους ελίτ έχουν χάσει τα αυγά και τα Πασχάλια»

ΜΟΣΧΑ. Ο Ρώσος υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέϊ Ριαμπκόφ , δήλωσε  στο TASS ,  ότι «οι δυτικές πολιτικές ελίτ που κάνουν συνεχώς δηλώσεις σχετικ...