20/9/17

Οι αγράμματοι λαθραίοι και η ….Ανάπτυξη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βουλγαρικής Υπηρεσίας Προσφύγων, κάθε πέμπτος πρόσφυγας δεν έχει καμία εκπαίδευση, και είναι εντελώς αναλφάβητος, ενώ οι μισοί από τους ενήλικες έχουν πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, του Δημοτικού. Από τους άλλους τους «μορφωμένους» μόνο το 5% διαθέτει ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση .
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των λαθρομεταναστών που βρίσκονται στη Βουλγαρία είναι άνδρες. Από την αρχή του έτους, ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που αναζητούν προστασία στη Βουλγαρία είναι Αφγανοί πολίτες.Σχεδόν 1.000, ακολουθούμενοι από πολίτες της Συρίας και του Ιράκ.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τα Κ.Κ. (Κομμουνιστικά Κόμματα) δεν είναι αυτοτελείς πολιτικοί οργανισμοί, όπως είναι τα άλλα κόμματα μιάς Χώρας. Η Μόσχα δεν επιτρέπει σ΄αυτά την παραμικρά ελευθερία. Σύμφωνα με τον πρώτον έκ των 21 όρων της Γ’ Διεθνούς τα Κ.Κ. πρέπει να «συμμορφώνονται προς το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Γ’ Διεθνούς»

Ο χαρακτηρισμός των άλλωστε ως «τμημάτων» της Γ’ Διεθνούς υποδηλοί σαφώς ότι πρόκειται περί μέρους το οποίον ανήκει σε κάποιο σύνολον.

Όπως μας βεβαιώνει ο Ριζοσπάστης της 23-04-1921 (άρθρο του Κορδάτου της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε.) «Η Γ’ Δ., διά ν’ αποφύγει νέα σφάλματα, προδοσίες και παραστρατήματα, έκ μέρους των διαφόρων σοσιαλιστικών κομμάτων, δεν δέχεται την α υ τ ο ν ο μ ί α ν, αλλά την απόλυτον υ π ο τα γ ή ν αυτών είς την εκτελεστικήν Επιτροπήν αυτής. Εισάγει δηλαδή –συνεχίζει ο ίδιος- α υ σ τ η ρ ώ ς συγκεντρωτικόν σύστημα συνθέσεως και οργανώσεως των κομμουνιστικών κομμάτων».
Ώστε τα Κ.Κ. ήσαν απολύτως υποτεταγμένα στην Κ. Διεθνή, δηλαδή στη Μόσχα. Και πράγματι, όπως γνωρίζομε δεν επιτρέπεται η παραμικρά ελευθέρα κίνησις, στα Κ.Κ., έξω των διαταγών της.
Το Κ.Κ.Ε. είναι το τμήμα που έχει στην Ελλάδα η Κομμουνιστική διεθνής - το παγκόσμιο κομμουνιστικό κόμμα. Γαλουχήθηκε και φωτίστηκε από το πνεύμα και τη φωτιά της προλεταριακής επανάστασης του Οχτώβρη και προσχώρησε στην ΚΔ το 1920. Σ’ όλη του τη ζωή και ανάπτυξη βρήκε από την ΚΔ την πιο άμεση και φωτισμένη βοήθεια και καθοδήγηση. Χειραγωγημένο από τη ΚΔ πέρασε τις δυσκολίες και τη μακρόχρονη κρίση του και έμεινε πάντα πιστό στο πνεύμα της, στο πρόγραμμά της, στην πολιτική και οργανωτική γραμμή και δράση, πιστό στη ρούσικη επανάσταση και στη Σοβιετική ένωση. Θεωρεί τη δράση του σαν ένα κομμάτι, το ελληνικό κομμάτι της ενιαίας κομμουνιστικής δράσης σ’ όλο τον κόσμο και την εργατοαγροτική επανάσταση στην Ελλάδα σαν τμήμα της παγκόσμιας επανάστασης, σαν την ελληνική συμβολή και συνεισφορά στην παγκόσμια επαναστατική κομμουνιστική δημιουργία. Το ΚΚΕ στάθηκε πάντα πιστό στις επιταγές της διεθνούς προλεταριακής επαναστατικής αλληλεγγύης.»
«Το κόμμα μας –προσθέτει ο ίδιος (21-02-1922)- καθοδηγείται από τας αρχάς της Γ’ Δ., είς την οποίαν ανήκει».
Το ΚΚΕ –λέει το Προεδρείο της «Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης» (Δεκέμβριος 1942)- είναι «πιστή φάλαγγα της Κ. Διεθνούς…» (Ριζοσπάστης, 01-01-1943).
Ώστε –όπως μας πληροφορούν οι καλύτεροι μάρτυρες- το ΚΚΕ ήτο τμήμα της Κ.Δ. Επειδή δε η Κ.Δ. ήτο η ίδια η Μόσχα, το ΚΚΕ ήτο και είναι τμήμα, κομμάτι της Μόσχας. Άρα, είμαι αδύνατον να είναι και τμήμα της Ελλάδος, Όπως είναι αδύνατον, ένα τμήμα των συμμοριτών, να είναι και τμήμα του Εθνικού Στρατού. «Καθοδηγείται» απ’ αυτήν, άρα όχι από την Ελλάδα. «Ανήκει» στη Μόσχα, κατά συνέπειαν είναι αδύνατον να ανήκει και στην Ελλάδα. Είναι «πιστό στη Σοβιετική Ένωση και στις επιταγές της διεθνούς προλεταριακής επαναστατικής αλληλεγγύης». Επομένως είναι αδύνατο να είναι πιστό και στην Ελλάδα. Τέλος, είναι «αναποσπάστως» ηνωμένο με τη Μόσχα. Είναι, δηλαδή, ένα πράγμα με αυτήν.
Σύμφωνα με τα κείμενα αυτά και την πραγματικότητα, το ΚΚΕ, έν τελευταία αναλύσει, είναι το όργανον διά του οποίου –πιο εύκολα, λόγω του ότι παρουσιάζεται ως Ελληνικό και εξαπατά- η Μόσχα θέλει να κατακτήσει-υποδουλώσει την Ελλάδα. Αυτό τον ταπεινό ρόλο ανέλαβε να παίξει το κόμμα αυτό και η θλιβερή ηγεσία του!
Άλλωστε, η πατρίδα των Κομμουνιστών ειναι η ΕΣΣΔ!
Διακήρυξη 1924: «…οφείλει το ΚΚΕ να οδηγήση τις Ελληνικές μάζες (!!!) στον αγώνα για την υπεράσπιση της Σοβιετικής Πατρίδας»!
Ριζοσπάστης, 1931: «Ζήτω η Σοβιετική Ελλάδα»

Περιοδικό «Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Νοεμβρίου 1933»: «…υπερασπιζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο την Σοβιετική μας πατρίδα» !!!

Νίκος Ζαχαριάδης (το βιβλίο του «Ιστορία του ΚΚΕ», κεφάλαιο 7). : «Όξω από την Μεγάλη Ιδέα, ενάντια της»!

Επιστολή 415 στελεχών του ΚΚΕ στον Χρουτσώφ, το 1955 στην Τασκένδη: «…και θα συντρίψουμε τον πατριωτισμό μέσα στην Κ.Ο μας και θα είμαστε πιστοί στον διεθνισμό και στην μάνα μας και ΠΡΩΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, την Σοβιετική Ένωση»!

Ανώνυμος είπε...

αυτό είναι από τα μεγαλύτερα παράδοξα της αριστερής προπαγάνδας, υποτίθεται ότι έρχονται να εργαστούν σε μια Ευρώπη που όχι μόνο έχει κρίση και δεν έχει θέσεις εργασίας αλλά και οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι υπερεξειδικευμένες για ανθρώπους με πολλά προσόντα όπως ξένες γλώσσες, υπολογιστές, οικονομικά και λοιπά. Οπότε αναγκαστικά θα ζήσουν εφόρου ζωής με επιδόματα εις βάρος των γηγενών που θα υπερφορολογουνται συνέχεια και ταυτόχρονα θα πρέπει να δίνουν συνέχεια χώρο στους λαθρομετανάστες για να επιβάλουν τον πολιτισμό τους, ισλάμ και τέτοια.

Η θηλυκοποίηση του δυτικού πολιτισμού είναι και το τελευταίο στάδιο πριν την εξάλειψή του, με ένα ενοχικό σύνδρομο νεο-μετα-προοδευτικό σύνδρομο παραδίδεται στους εισβολείς και παρακαλάει για τιμωρία για να εξιλεωθεί......