25/1/24

ΑΓΡΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς
 Ἑλληνίδας. Χιὼν, Κακοκαιρία εἰς 0°C ἐν Οὐψάλα
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Τὴν 23 Ἰανουαρίου 1973 ἀπεβίωσεν ἐξ ἀτυχήματος (κατ' ἐμὲ δολοφονηθείς)
 ὁ Ἀλέξανδρος Ὠνάσης, ἐτῶν 24. 
Θεωρῶ τὸ συμβάν αὐτὸ ὡς ἒναρξιν μίας ὁλομέτωπης ἐπιθέσεως 
κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους. 
Ἡ Ἑλλὰς ἦτο τότε Ὑπερδύναμις τῶν θαλασσῶν καὶ ὁ Ἀριστοτέλης Ὠνάσης, 
ὁ πλουσιότερος ἂνθρωπος τοῦ πλανήτη.
 Οἱ Ρότσιλτ εἶχαν ἀποκτήσει ντιντίδες ἀπογόνους καὶ ἠ τοκογλυφία 
ἒχανε ἐδάφη. Ἐπαναστάσεις παντοῦ. 
Οἱ ἀθέατοι, βρυκόλακες καὶ σκουπίδια, ἒβλεπαν τοὺς ἀπανταχοῦ 
Ὠνάσηδες νὰ ἀνέρχονται. Ἒπρεπε νὰ ἐπανααποκτήσουν τὸν ἒλεγχον
 ὃπως τὸν παρέλαβαν ἀπὸ τὸν ἀγράμματον Ρικάρδο. 
Ὁλίγοι γνωρίζουν ὂτι ὁ Ὑπουργός Οἰκονομικῶν τὸ 1818 ἦταν ἓνας 
ἀγράμματος ἀλλὰ πεπαιδευμένος τοκογλύφος, ὁ Ρικάρδο, ὁ ὁποῖος 
ἂφησε τὰ θρανία εἰς ἡλικίαν 14 ἐτῶν.
 Ἂν καὶ ἀπεβίωσεν τὸ 1823 θεωρεῖται ὁ ἱδρυτής τοῦ χρηματιστηρίου
 καὶ ἐμπνευστής τῆς φλυαρογραφίας τοῦ Das Capital (Κεφάλαιον, 
τοῦ Καρόλου Μαρδουχάϊ).
Ἐν συνεχείᾳ δολοφονεῖται εἰς τὴν ταράτσα ὁ φακίρης ἀπὸ ἀδέσποτη 
(καὶ κάποιοι ἂλλοι) τὴν 17 Νοεμβρίου 1973, ἐνῶ πολλές δεκάδες 
ἐτραυματίσθησαν. 
Ἀδέσποτες ἒριχνε τὸ περιβόητον τζιπάκι τοῦ Πουθενά.
 (Μήπως τὸ ὀδηγοῦσαν φίλοι τῆς Μοσάντ; ἐρώτησις). 
Αὐτά πέριξ τοῦ Πολυτεχνείου.
 Μετὰ τὴν 25ην Νοεμβρίου 1973 ἒπεσεν ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος Σκότος καὶ
 Δικτατορία. 
Ὁ Ἀθέατος Χένρι Κίσινγκερ συνέχισε τὸ ἒργον τοῦ Νίξον, ὁ ὀποῖος τὸ 1972 
ἒδωσε τὸ ΟΚ νὰ "κόβεται" ΧΡΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ.
 Δηλαδή δίχως τὴν ἀνάλογη ὓπαρξιν χρυσοῦ.
Ἐρωτῶ λοιπόν, ἐν παρενθέσει, Ποῖος τυπώνει ΧΡΗΜΑ σήμερον καὶ 
ὑπὸ ποίας προϋποθέσεις;
 Ἲσως νὰ γνωρίζει κάποιος θεός ἀπὸ τὸ Ὑπερπέραν. Πρὸς τὴν Ἑλλάδαν 
ὃμως καὶ πρὸς τοὺς Ἓλληνας "κατῆλθεν" ἡ Συμβουλή, τὸ 1976.
Καὶ ἠ Συμβουλή-Ἀπειλή ἒφτασε inkognito: "
Ἑλληνες, ἀφήσατε τὰ σπή(τ)ια/σπίτια καὶ τοὺς ἀγρούς σας καὶ φύγετε 
πρὶν εἶναι ἀργά".
Τὰδε ἒφη Ζαραπούστρα! Ιnjure, παρανόμως!
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΗ ΑΠΟ 26% 
ΕΙΣ ΤΟ 8%!
ΣΣ. inkognito, ἐν ἐχεμυθείᾳ. (λατ. δοτική ἢ ἀφαιρετική πτῶσις τοῦ
 inkognitus, ἐχέμυθος, ἂγνωστος, ἂκριτος, ἀνεξέταστος).
SINE AGRORUM INJURIA
(ἂνευ βλάβης τῶν ἀγρῶν)
Ὧ, μέγιστε Ἂρχων,
Νὰ εὒχεσαι νὰ σὲ εἰποῦν ἀγράμματον.
Ὁλίγων ἡ τέχνη τῶν Γραμμάτων,
τῆς Γεωμετρίας καὶ τῶν Νόμων.
Ν' ἀπεύχεσαι μόνον
βλάκα νὰ μὴν σ' ἀποκαλοῦν.
καὶ εἶν' ἀθεράπευτος ὁ βλάξ.
Βλάκες νὰ μὴν σὲ κυβερνοῦν.
Υἱέ Τριπτόλεμε τοῦ σίτου
Τῶν μετεώρων Λόγιε,
Λαδᾶς κι Ἀμπελουργός
Ἐσὺ ὁ Ἀγρότης,
μετεωρολόγος ὡς διεπιστήμων.
In Hortus Νotarius!
(Σημειογράφος τοῦ Παραδείσου, Κήπου). Ne Injure.
Σήμερον ὑπάρχουν εἰδικότητες ὡς Χορτονόμος, Μετεωρολόγος,
 Ἀγρονόμος (Γεωπόνος), Δενδροκόμος, κλπ
Λαδᾶς, ἐπάγγελμα ἐξ οὖ καὶ ὂνομα, θεωρεῖται ὀ παραγωγός ἐλαίας, 
ὁ ἀγρότης.
Κατὰ παραξήγησιν ὃμως χρησιμοποιεῖται διὰ τὸν ἐμπορευόμενον τὰ
ἒλαια.
Ὁ Ἑλληνικός λαός ἀντέδρασεν καὶ ἒφερεν τὴν ΑΛΛΑΓΗΝ.
 Οἱ ἀγρόται εὐνοήθησαν ΑΛΛΑ ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ἐκτύπησαν 
Ἑλληνικόν Λαόν καὶ Ἀνδρέα Παπανδρέου μὲ τὰ ἐπιτόκια τοῦ 17-19% ἐπὶ 
τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους...
Ὁ δὲ Σκώληξ τοῦ London School of Economics, Κώστας Σημίτης, 
ἀπεκάλεσεν τοὺς ἀγρότας "πέντε ἀλῆτες" τὸν Δεκ. 1996. 
Ὡς νὰ ἒλεγεν "ὑπάρχουν ἀκόμη ἀγρότες;"
 Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι γνωστά. Τὸ Δελτιον 11 καὶ τὸ Κίνημα 21 
ἐπαναλαμβάνουν διαρκῶς τὶ καὶ πῶς.
Ὁ Ἓλλην Ἀγρότης ΖΕΙ. Οἱ Ἓλληνες ἐπιστρέφουν.
 Φοβοῦ  Μιζοτάκις καὶ γκέιπαρέι!
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ!
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα. 4993
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: