24/4/24

Ημέρες Προδοσίας . Η Μαύρη 24η Απριλίου 1941. Η 179η ημέρα που η Ελλάδα βρισκόταν σε πόλεμο και 19η ημέρα της Γερμανικής Επίθεσης. Στην Αθήνα επικρατούσε Χάος

 


Οι δυστυχισμένοι Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί   που έστειλε ο Τσώρτσιλ να μας βοηθήσουν να μας κατακτήσουν οι Γερμανοί ,αφού έριξαν μερικές ντουφεκιές έτρεψαν για να σωθούν.

Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί στις 24 Απριλίου 1941 έξω από το Ναύπλιο.

 Είναι από την άφιξη του προσωπικού της ΡΑΦ από το αεροδρόμιο του Άργους.

 Στις 24 Απριλίου έφυγαν από τον Κόλπο του Ναυπλίου  6.685 Άγγλοι στρατιώτες . Στα πλοία τους μετέφεραν τα διαθέσιμα ελληνικά καϊκια και βάρκες

Στην Αθήνα επικρατούσε πανικός  μεταξύ των κατοίκων, που αναζητούσαν άλλοι τρόφιμα  και άλλοι να βρουν μέσο για να φύγουν προς τα νησιά . 

Ο πατέρας μου , που είχε απολυθεί με τα μέτρα Παπαδήμα , πρόλαβε και αγόρασε τα τελευταία τσιγάρα από το περίπτερο της Πλατείας της Αγίας Παρασκευής. 

Το ραδιόφωνο μετέδωσε το πρωί το διάγγελμα του εστεμμένου τενεκέ που το είχε βάλει στα πόδια μαζί με τον ιπποκόμο του τον Τσουδερόν.  

«Μεταφέρωμεν την πρωτεύουσαν του Κράτους εις Κρήτην, οπόθεν θα δυνηθώμεν να συνεχίσωμεν τον αγώνα, τον οποίο η θέλησις του Εθνους ολοκλήρου και το καθήκον της περιφρουρήσεως της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της χώρας επέβαλον Ημίν ». 

Το «καθήκον της περιφρουρήσεως της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητος της χώρας» δεν το θυμόταν όταν δέχτηκε τους Αγγλους και προκάλεσε την Γερμανική επίθεση. Το καθήκον του προς την  Στοά και την Αυτοκρατορία επέφεραν την Γερμανική Κατοχή.Αλλά, το 1945 δεν δικάστηκε ο Προδότης Βασιλιάς αλλά ο Τσολάκογλου.

 Οι εφημερίδες δημοσίευαν την φωτογραφία του τενεκέ μαζί με την φωτογραφία του Ιπποκόμου όπως τον Οκτωβριο του 1940 που είχαν Γεώργιο και Μεταξά

Ο Αναξ φεύγοντας ανέθεσε την διοίκηση των Αθηνών στον Άγγλο στρατιωτικό ακόλουθο που ήταν υπεύθυνης για την εκκένωση και τις καταστροφές. Εκείνος ξέχασε να καταστρέψει τις αποθήκες βενζίνης στην Δραπετσώνα και τις άφησε να τις βρουν οι Γερμανοί

 Με εντολή του Άγγλου στρατιωτικού ακολούθου , οι εφημερίδες προσπαθούσαν να καθησυχάσουν τον κόσμο, και συνιστούσαν ψυχραιμία στον άμαχο πληθυσμό. 

Κάποιος δημόσιος Υπάλληλος από το  «Υφυπουργείο Αγορανομίας» εβγαλ μια ανακοίνωση που διαβαζόταν από το ραδιόφωνο και δημοσιευτηκε στις εφημερίες που έλεγε: «υπό οιασδήποτε συνθήκας και αν ευρεθή το Κράτος, ο ρυθμός της διατροφής του πληθυσμού δεν πρόκειται να διαταραχθή. Παρίσταται όμως ανάγκη όπως άπαντες συμβάλλομεν εις την τήρησιν της τάξεως. Επιβάλλεται πειθαρχία προς τους νόμους και διαταγάς και σεβασμός προς την ξένην ιδιοκτησίαν. Ο ελληνικός λαός πάντοτε υπερήφανος δεν πρέπει να δείξη σημεία υστερισμού. Προσπάθεια αποταμιεύσεως τροφίμων παρ’ οιουδήποτε εις ουδέν ήθελε συμβάλλει. Τουναντίον ήθελε παρουσιάζει τους αποταμιεύοντας ότι παραγνωρίζουσι τας ανάγκας του πλησίον των. Επιβάλλεται τα υπάρχοντα τρόφιμα να διανεμηθώσι μεταξύ του πληθυσμού εν ίσοις όροις, με απόλυτον τάξιν και εις τα καθωρισμένα χρονικά όρια. Η προσπάθεια του Υφυπουργείου Αγορανομίας εις αυτό θα τείνη και θα επιτύχη μόνον όταν ο λαός πειθαρχή εις τας εκάστοτε εκδιδομένας διαταγάς. Εις το βαρύ τούτο έργον καλεί τους πάντας όπως συνδράμωσιν εν τω μέτρω των δυνάμεών των και η μεγαλυτέρα συνδρομή είναι η αποφυγή ασκόπων συνωστισμών εις τα καταστήματα».

Οι αθηναϊκές εφημερίδε,ς δημοσίευσαν και την είδηση για την συνθηκολόγηση της Στρατιάς της Ηπείρου. «Διά την αποφασιστικήν τροπήν, την οποίαν έλαβον τα πράγματα και τας συνθήκας υπό τας οποίας ευρέθη ο στρατός μας της Ηπείρου και υπέγραψεν ανακωχήν μετά των Γερμανών, Ουδεμία νεωτέρα πληροφορία ανεκοινώθη. Το μόνον το οποίον εγνώσθη είναι ότι οι αντιπρόσωποι του γερμανικού στρατού, υπογράφοντες την ανακωχήν, έπλεξαν το εγκώμιον του Ελληνος στρατιώτου και ετόνισαν, ως αναφέρει το τηλεγράφημα του επισήμου γερμανικού πρακτορείου, επί λέξει: «Λυπούμεθα διά την εξέλιξιν των πραγμάτων εις την Ελλάδα, αλλά σεβόμεθα τον γενναίον αγώνα του Ελληνικού στρατού».Αφ’ ετέρου ο ραδιοφωνικός σταθμός του Βερολίνου, αναφερόμενος εις τας εν Ελλάδι επιχειρήσεις κατά την εκπομπήν του της 1ης πρωινής τής σήμερον, ανέφερεν ότι «ο γερμανικός στρατός αντεμετώπισε κατά τον μετά των Ελλήνων αγώνα του την γενναιοτέραν αντίστασιν, την οποίαν συνήντησε μέχρι σήμερον». Επίσης, ανεκοινώθη και η κατάπαυσις του πυρός εις το αλβανικόν μέτωπον».

 Οι Γερμανοί που είχαν συγκεντρωθεί , επιτέθηκαν στη γραμμή των Θερμοπυλών που την υπεράσπιζαν η 19η Αυστραλιανή και η 6η Νεοζηλανδική ταξιαρχία στις 7:30 πμ της 24ης Απριλίου.

 Ο στρατηγός  Γκέοργκ   Στούμε περίμενε τα «στούκας» της Λουφτβάφε που άρχισαν τον βομβαρδισμό των θέσεων των Νεοζηλανδών και των Αυστραλών στις 7 και μισή. Οταν έφυγαν τα στούκα,   κατά τις 11.00, ξεκίνησε στις 11,30 η επίθεση της 5ης Μεραρχίας Τεθωρακισμένων  στο πέρασμα του Μπράλου.

 Οι Αυστραλοί κράτησαν μέχρι τα μεσάνυχτα της 24η Απριλίου καταστρέφοντας μάλιστα και 15 γερμανικά άρματα και μετά το έβαλαν στα πόδια  προς την Αθήνα. Οι Γερμανοί επιτέθηκαν και από την παραλιακή ζώνη. Υποχωρώντας προς την κατεύθυνση των λιμένων εκκένωσης ιι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί έστησαν μία οπισθοφυλακή στη Θήβα.

Το βρετανικό εκστρατευτικό Σώμα προσπαθούσε να διαφύγει στα λιμάνια και να επιβιβαστεί στα πλοία . 

Στις 24 Απριλίου το οχηματαγωγό «Phoebe», μαζί με τα καταδρομικά «Stuart» και «Voyager», την κορβέτα «Hyacinth» και τα μεταγωγικά «Glencarn» και «Ulster Prince», έφθασαν στον κόλπο του Ναυπλίου. Το «Ulster Prince» κόλλησε στα αβαθή και εγκαταλείφθηκε. Με ψαρόβαρκες και καΐκια 1.130 άτομα μεταφέρθηκαν στο «Phoebe» και με το πλοίο αυτό στην Κρήτη. Το καταδρομικό «Stuart» μετέφερε 109 άτομα από το Τολό στον κόλπο της Σούδας. Νωρίτερα την ίδια νύχτα το «Stuart» μετέφερε 600 άτομα από το Τολό στο Ναύπλιο και από εκεί επιβιβάσθηκαν στο «Orion».

300 Ευέλπιδες της 1ης και 2ας τάξεως, αναχώρησαν με δική τους πρωτοβουλία για την Κρήτη, για να συνεχίσουν να μάχονται. 

Με εντολή του Διοικητού Αθηνών και πάσης Ελλάδος, του Άγγλου στρατιωτικού Ακολούθου όλα τα διαθέσιμα ελληνικά πλοία ήταν δεσμευμένα για την μεταφορά των συμμαχικών και των ελληνικών στρατευμάτων. Άλλα πλοία πάλι είχαν μετατραπεί σε νοσοκομειακά, και βρίσκονταν στο λιμάνι του Πειραιά, με αποστολή την φόρτωση τραυματιών. Λόγω των διαμαρτυριών των απεγνωσμένων Ελλήνων που ήθελαν να φύγουν από την πρωτεύουσα και να πάνε προς το νησιά ο Άγγλος επέτρεψε την επιβίβαση αμάχων χωρίς αποσκευές. Ένα από τα πλοία που δεχτήκαν επιβάτες ήταν το «ΕΛΛΑΣ» που πήγαινε στην Κρήτη.


Στο πλοίο είχε επιβιβαστεί άγνωστος αριθμός αμάχων, Κυρίως γυναικών με παιδιά. Το πλοίο το βύθισε η «Λουφτβάφε».  Οι εφημερίδες τις επομένης της βύθισης ανέφεραν 800 θύματα. Σίγουρα ,με βάση τα στοιχεία των Αυστραλών στο πλοίο είχαν φορτωθεί από τα νοσοκομεία 300 Αυστραλοί βαρειά τραυματισμένοι, οι οποίο πνίγηκαν ΟΛΟΙ. Για τους άλλους 500 δεν ξέρουμε τίποτα.  Ούτε και ασχολήθηκε ποτέ κανείς να μάθει ποιοι και πόοσι χάθηκαν μαζί με το ΕΛΛΑΣ.

Η Λουφτβάφε εκτός από την  περιοχή του Πειραια, βομβάρδισαν την Αίγινα, την Ελευσίνα, και τα Μεγάρα. Στα Μέθανα βυθίστηκε  το πλωτό Νοσοκομείο «Πολικός» άνευ θυμάτων. Στο Λουτράκι εβλήθη υπό γερμανικών αεροπλάνων το πλωτό νοσοκομείο «Ανδρος»

Το ελληνικό περιπολικό καταδιωκτικό Α4 βυθίστηκε μετά από αεροπορική ιταλική επίθεση στους Παξούς.

 Το Γενικό Αρχηγείο των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων στο πολεμικό ανακοινωθέν No. 323 της 24ης Απριλίου 1941 ανέφερε:

«Μέχρι τις 6 μ.μ. χθες, όταν σταμάτησαν οι εχθροπραξίες στο μέτωπο της 9ης και 11ης Στρατιάς, η προέλαση στο ελληνικό έδαφος συνεχίστηκε αμείωτη. Στις μάχες των τελευταίων ημερών είχαμε περίπου 6000 άνδρες εκτός δράσης, από τους οποίους, σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, περίπου 400 αξιωματικοί. Οι μονάδες βομβαρδισμού μας επιτέθηκαν σε ατμόπλοια αγκυροβολημένα στο λιμάνι της Πάτρας και στον κόλπο της Μήλου.

Στην ανατολική Μεσόγειο, γερμανικά βομβαρδιστικά χτύπησαν μετωπικά ένα ατμόπλοιο 8.000 τόνων».

Οι Ιταλικοί ισχυρισμοί για τις ελληνικές απώλειες ήταν απολύτως ψευδείς.


ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΤΖΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: