27/4/24

Πριν 83 χρόνια. 27 Απριλίου 1941: Τα «διαγγέλματα» προς τον Ελληνικό Λαό του Δημοσιογράφου Δημήτρη Σβολόπουλου και του Αρχιεκφωνητή του ΕΙΡ Κώστα Σταυρόπουλου, που φώναξαν « Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων» την ωρα που οι Γερμανοί καταλάμβαναν την πρωτεύουσα

"Αδέλφια! Κρατήστε καλά
 μέσα στην ψυχή σας 
το πνεύμα του μετώπου".
Ο απλός ανώνυμος Ελληνας
ο Κώστας Σταυρόπουλος στην θέση της Κλεφτολουμπινέ ΨωροΕλίτ


Το «διάγγελμα» από το ΕΙΡ, του Δημοσιογράφου Δημήτρη
 Σβολόπουλου και του εκφωνητή Κώστα Σταυρόπουλου.

  Όταν είχαν καταρρεύσει τα πάντα, όταν ο Άναξ και ο άγγλος πρέσβης μαζί με τον Τσουδερόν, δραπέτευσαν, όταν η Ψωρο-ελίτ πήγαινε με 
τα αντιτορπιλικά στην Αλεξάνδρεια, όταν ο Στρατός μας είχε 
παραδοθεί και οι νικητές της Πίνδου γύριζαν με τα πόδια στα σπίτια 
τους, ο Κώστας Σταυρόπουλος απευθυνόμενος στους Έλληνες
 από το μικρόφωνο του ΕΙΡ, είπε: 

"Αδέλφια! Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας 
το πνεύμα του μετώπου".
 
Ο εκφωνητής, στην θέση του Άνακτα, στη θέση του πρωθυπουργού, 
στη θέση του…. αρχιστρατήγου , και ο Κώστας, ο εύζωνας της
 Ακρόπολης, πο  ηταν ο τελευταίος νεκρός της μάχης.

 Στις 08.10 , ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών, διέκοψε τη μετάδοση
 της Θείας Λειτουργία, της Κυριακής του Θωμά, για να διαβάσει 
ο αρχιεκφωνητής Κώστας Σταυρόπουλος το «διάγγελμα» του 
διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών δημοσιογράφου 
Δημήτρη Σβολόπουλου, που το συνέταξε μόνος ,χωρίς
 την άνωθεν εποπτεία  και έγκριση του Θεολόγου Νικολούδη, που ταξίδευε μαζί με την υπόλοιπη κυβέρνηση για την Κρήτη, και με το
 οποίο ενημέρωνε τους ακροατές, για την 
επικείμενη είσοδο των Γερμανών στην Πρωτεύουσα. 

 Το κείμενο του Σβολόπουλου, που, δεν μιλούσε για υποστολή σημαίας ήταν το εξής: 

 «..Εδώ αιελεύθεραι ακόμα Αθήναι! Έλληνες! Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών Ο εισβολεύς εισέρχεται
 στην έρημο πόλη με τα καταλείστα σπίτα. Έλληνες, Ψηλά τις καρδιές. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών σε λίγο δεν θα είναι ελληνικός . θα είναι γερμανικό και θα μεταδίδει ψέματα. 
Έλληνες μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα
 συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων!». 

 Το κείμενο που εκφωνήθηκε είχε και την  εξής συνεισφορά του
εκφωνητή Κώστα  Σταυρόπουλου:

 "Αδέλφια! Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας 
το πνεύμα του μετώπου".

 «Εδώ ελεύθεραι ακόμα Αθήναι… Έλληνες! Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών.
Αδέλφια! Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του 
μετώπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλιν με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες! Ψηλά τις καρδιές!» . 

 Οπότε, το μήνυμα, «Αδέλφια! Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου», ήταν, το «διάγγελμα Σταυρόπουλου». 

 Πάντως, δεν είπαν "Ζήτω ο Βασιλεύς". Ούτε "Ζήτω Οι Σύμμαχοι" που φώναζε το ΚΚΕ. Κανείς  και πουθενά  δεν θυμόταν να άκουσε από το 
ΕΙΡ, το, "Ζήτω ο βασιλεύς".
Μετά το διάγγελμα των Σβολόπουλου-Σταυρόπουλου, μεταδόθηκε η διατάγή του Στρατιωτικού Διοικητή Αθηνών.

Λίγο αργότερα , μετα τις 8 και 45 διαβάστηκε από το ΕΙΡ  η είδηση για την αυτοκρονία εύζωνα του Κουκίδη, την οποία  έγραψε ο Σβολόπουλος 
και μεταδόθηκε από το ΕΙΡ με την φωνή του Σταυρόπουλου, εκείνη την ημέρα .

 «...Προσοχή! Προσοχή! Η Πρωτεύουσα περιέρχεται εις χείρας των κατακτητών. Επάνω εις τον Ιερόν Βράχον της Ακροπόλεως
 δεν κυματίζει πλέον υπερήφανος και μόνη η Γαλανόλευκος. Παραπλεύρως της εστήθη το λάβαρον της Βίας
. Ο φρουρός της Σημαίας μας, διαταχθείς να την υποστείλη, 
δια ν᾽ ανυψωθή η γερμανική, ηυτοκτόνησε ριφθείς εις το κενόν από
 του σημείου, όπου ευρίσκετο η Γαλανόλευκος, η οποία ούτω δεν υπεστάλη ουδ᾽ επί στιγμήν».  
Πάντως τον «αμφισβητούμενο» θάνατο του Κουκίδη τον μετέδωσε
 πρώτο το ΕΙΡ το πρωί της 27ης Απριλίου, και από εκεί άκουδε για αυτήν
ο αρχιεπίκσοπος Αθηνών και την έγραψε στο ημερολόγιο του.
Το ΕΙΡ καταλήφθηκε λίγο μετα τις 0900

 Χαρακτηριστικό της μεταπολεμικής Μαύρης προπαγάνδας είναι 
και αυτό το πλαστό και ψευδές  κείμενο που κυκλοφορούν διάφοροι πρακτορικοί κύκλοι, ως δήθεν μήνυμα:

 "Εδώ ελεύθεραι ακόμα Αθήναι! Έλληνες! Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά 
μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του Μετώπου! Έλληνες, θάρρος! 
Δεν ενικήθημεν. Η ελευθερία γρήγορα και πάλιν θα έλθη. 
Περιφρονήστε τον κατακτητήν. Όχι δάκρυα και λυγμούς. 
Σταθήτε υπερήφανοι. Επάνω απ' όλα η Ελλάς. Ο αγών συνεχίζεται εις 
την Κρήτην. Η νίκη είναι δική μας! Ο σταθμός αυτός σε λίγο δεν θα 
είναι Ελληνικός. Θα είναι γερμανικός. Μην ακούσετε σε λίγο τον 
σταθμόν αυτόν που θα σάς εκπέμψη πιθανώς το τέλος του πολέμου. 
Ο Βασιλεύς και η κυβέρνησις τηλεγραφούν εκ Κρήτης. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Ζήτω το Έθνος! Ζήτω ο Βασιλεύς, Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός!"1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

στις 5 Μαρτίου έκαναν στα κλεφτά διαβουλεύσεις για να διαχειριστούν οι περιφέρειες τα πυρηνικά απόβλητα της Βουλγαρίας