18/4/15

Ελιγμός ή κολωτούμπα

Ο Ντόντικ πήγε στη Σρεμπρενίτσα. Προσκύνησε.Μπορεί όμως να έκανε δυο βήματα πίσω για να κάνει άλμα μπροστα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΟΥΡΩΝ ΝΥΚΤΕΡΙΔΟΣ

  Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. Νεφελώδης εις τούς 8°C παρά τάς Ουψάλας σήμερον.  O Π.Ο.Υ. χαρακτηρίζει του...