29/5/14

Η αποφράδα ημέρα του Ελληνισμού

Τρίτη 29η Μαΐου 1453

Τὸ ἀνακάλημα τῆς Κωνσταντινουπόλεως
(Δημοτικό, ἀπόσπασμα)

Θρῆνος κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς καὶ στεναγμὸς καὶ λύπη,
Θλῖψις ἀπαραμύθητος ἔπεσεν τοῖς Ρωμαίοις.
Ἐχάσασιν τὸ σπίτιν τους, τὴν Πόλιν τὴν ἁγία,
τὸ θάρρος καὶ τὸ καύχημα καὶ τὴν ἀπαντοχήν τους.
Τὶς τό ῾πεν; Τὶς τὸ μήνυσε; Πότε ῾λθεν τὸ μαντάτο;
Καράβιν ἐκατέβαινε στὰ μέρη τῆς Τενέδου
καὶ κάτεργον τὸ ὑπάντησε, στέκει καὶ ἀναρωτᾶ το:
- Καράβιν, πόθεν ἔρκεσαι καὶ πόθεν κατεβαίνεις;
- Ἔρκομαι ἂκ τὰ᾿ ἀνάθεμα κι ἐκ τὸ βαρὺν τὸ σκότος,
ἂκ τὴν ἀστραποχάλαζην, ἂκ τὴν ἀνεμοζάλην·
ἀπὲ τὴν Πόλην ἔρχομαι τὴν ἀστραποκαμένην.
Ἐγὼ γομάριν δὲ βαστῶ, ἀμὲ μαντάτα φέρνω
κακὰ διὰ τοὺς χριστιανούς, πικρὰ καὶ δολωμένα.

«Οφείλουμε όλοι να προτιμήσουμε το θάνατο παρά τη ζωή.Για την πίστη και την ευσέβειά μας. Για την πατρίδα. Για το βασιλέα και το Χριστό.Για τους συγγενείς και φίλους».
 
Ο εθνομάρτυς και μεγαλομάρετς Κωνσταντῖνος ΙΑ' Δραγάσης Παλαιολόγος

Είπε δηλαδή: Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος και υπέρ Βωμών και Εστιών.

"Σταθείτε αντρειωμένοι και γενναιόψυχοι. Μη δειλιάσετε , επειδή το τείχος έπεσε σε μερικά μέρη από τα βλήματα των τηλεβόλων, γιατί, όπως και εσείς βλέπετε, όπως μπορούσαμε το διορθώσαμε. Εμείς κάθε ελπίδα μας τη στηρίζουμε στην ακαταμάχητη δύναμη του Θεού. Αυτοί έχουν πλήθος όπλα και στρατό και ιππικό, αλλά εμείς έχουμε πίστη στο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα και, δεύτερον, στα χέρια μας και τη δύναμή μας, που μας χάρισε η θεία πρόνοια. Γι’ αυτό γίνετε μαχητές έτοιμοι, ισχυροί και μεγαλόψυχοι, για όνομα του Θεού,για να καταλάβουν οι ασεβείς ότι δεν αντιμάχονται με ζώα χωρίς λογική, όπως είναι αυτοί, αλλά με άρχοντες, και αφέντες τους, και απογόνους των Ελλήνων και των Ρωμαίων".

Ο εθνομάρτυς και μεγαλομάρετς Κωνσταντῖνος ΙΑ' Δραγάσης Παλαιολόγος

Από Το Χρονικό της Αλώσεως του Γεωργίου Σφραντζή

Δεν υπάρχουν σχόλια: