5/4/17

Οι Βούλγαροι βρίσκουν ότι άφησαν πίσω τους οι Έλληνες στη Φιλιππούπολη

Άρχισε η σεζόν των ανασκαφών και στην Φιλιππούπολη συνεχίζουν την ανασκαφή στην Μεγάλη πρωτοχριστιανική Βασιλική στη Φιλιππούπολη. Και βρίσκουν το παρελθόν της πόλης!

Δεν υπάρχουν σχόλια: