18/11/16

Οι Ελληνες εξακολουθούν να επενδύουν στη Βουλγαρία

172 εκ. ελληνικά Ευρώ επενδύθηκαν στην Βουλγαρία

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλαγαρία κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2016, ανήλθαν στο ποσό των 650 εκατομμυρίων ευρώ, ή στο 2,8% του ΑΕΠ. Οι μεγαλύτερες καθαρές άμεσες επενδύσεις προήκθαν από την Ολλανδία (233,2 εκατ. Ευρώ, ή 18,3% του συνόλου ), την Γερμανία , (188 εκατ. Ευρώ, ή 14,8%) και την Ελλάδα, (172 εκατ. Ευρώ, ή13,5% ). Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι άμεσες ξένες επενδύσεις μειώθηκαν κατά 21,1%. Στο διάστημα των πρώτων εννέα μηνών του 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Βουλγαρίας εμφανίζεται πλεονασματικό κατά 3.119.400.000 ευρώ ή 6,9% του προβλεπόμενου ΑΕΠ. Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό και ανήλθε στο 1.088.100.000 ευρώ ή στο 2,4% του ΑΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: