30/11/16

Ο Μωυσής μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει

Ο Χαχαμίκος Sala*, ο πράσινος τραπεζίτης , βλέπει ευκαιρίες στην κρίση των συνεταιριστικών τραπεζών, και αγόρασε το 15% σε μια από αυτές.

*What does the name Sala mean;
-The name Sala it has more than one root, and is used in more than one countries and different languages . Τhe Hebrew meaning is Peace.
- To όνομα Sala αναφέρεται και στα «Registres Matrimoniaux de la Communaute Juive Portugaise de Tunis». XVIII-XIX
-Υπάρχουν ακόμα οι Salla και οι Shalla.

Δεν υπάρχουν σχόλια: