27/3/16

Γιατί φωνάζω για τον ψεύτη Ξάνθο και τον τοκογλύφο Μακυγιάννη

Το κύριο πρόβλημα των δολοφόνων του Καποδίστρια , των Τραπεζιτών του Λονδίνου ,(Ρότσιλντ), και της «Μητέρας Στοάς» του Λονδίνου, που ήθελαν να υποτάξουν το Ελληνικό Έθνος, και να δημιουργήσουν ένα πολυεθνικό πολύθρησκευτικό Κράτος, με τους «αυτόχθονες» μουσουλμάνου και Εβράιους, ήταν η εξαφάνιση των Ελλήνων Εθνικιστών, των Φιλογενών.
Και για να γίνει αυτό χρειαζόντουσαν να διαψεύσουν την πραγματικότητα και να κατασκευάσουν μια νόθα και πλαστή Ιστορία επί της οποίας θα στηριζόταν το οικοδόμημα της ξενοκρατίας που επέβαλαν στο Ελληνικό Έθνος.
Η νόθα «Ιστορία», με την δήθεν φιλική Εταιρεία, κατασκευάστηκε για να σκεπαστούν τα ίχνη της προδοσίας, για να συγκαλυφθούν οι πράξεις και οι ευθύνες των «πρακτόρων» και των «ιδιοτελών», για το πέρασμα σχεδόν αυτόματα, από την Τουρκοκρατία, που κράτησε 368 χρόνια, στην Αγγλοκρατία, (1824-1947), και αμέσως μετά, στην Αμερικανοκρατία, και τώρα, στην υποταγή στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση.
Η ρίζα της συμφοράς για τον ελληνικό λαό βρίσκεται, «στις μοιραίες και αναπόφευκτες συνέπειες των εισηγήσεων ξένης πολιτικής εις την δυστυχή ταύτην χώρα»,όπως έγραφε ο Καποδίστριας το 1826.
Τα «ξένα κέντρα» από το 1824, με όχημα τα «δάνεια της Αγγλίας» και με την συνεργασία των ιδιοτελών και των ρουφιάνων μας διοικούν έκτοτε, με τους αχυρανθρώπους τους, διαφθείροντας τα ήθη, με την Φαυλοκρατία και την Κλεπτοκρατία, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο «Ανώνυμος ο Έλλην», στην «Ελληνική Νομαρχία».

Οι ρουφιάνοι και ψεύτες Ξάνθος και Μακρυγιάννης είναι τα μπουντέλια της ξενοκρατίας και εάν δεν τους εξαφανίσουμε δεν υπάρχει Σωτηρία.

Η Μπούργκα στην παρέλαση, το Τζαμί στον Ελαιώνα, το Μνημόνιο, ο εποικισμός των λάθρο, και ο Φίλης πατάνε πάνω στους ψεύτες Ξάνθο και Μακρυγιάννη.

Ο πρώτος Ιούδας, ο πρώτος Εφιάλτης που μπήκε στην Υπηρεσία των δολοφόνων Ρόπτσιλντ ήταν Ιωάννης Βασιλείου (Φιλήμων). Τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Εθνάρχη, ο πρακτοράκος εμφάνισε το «Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας», αντιγράφοντας τον τίτλο του εθνικιστικού μανιφέστου των Φιλογενών «Δοκίμιον περί Πατριωτισμού», και λάνσαρε την Ανύπαρκτη «Φιλική Εταιρία».Τότε λάνσαρε και την εκδοχή ότι ο Καποδίστριας απέριψε την προσφορά της ηγεσίας αλλά δεν είχε ψευδομάρτυρα για να υποστηρίξει την πλαστή και ψευδή εκδοχή του. Περιορίστηκε επομένως, στο να ξεκινήσει την προπαρασκευή της Επανάστασης από τους Άγγλους, και να εντάξει έτσι τη λεηλασία του Παρθενώνα από την Εβραϊκή Εταιρία της Ανατολής στο «Επαναστατικό προτσές». Ο πλαστογράφος Ιωάννης έγραψε: 

 «Ή Φιλόμουσος Εταιρία τ ων Αθηνών , εύρεν φιλότιμον υποδοχή εις το πνεύμα των Έλλήνων. Την Έταιρίαν ταύτην ακολουθεί εκείνη των Φιλικών. Ποίοι ήσαν οι Δημιουργοί της; Πολλοί υψιπέται Πολιτικοί ηθέλησαν νά πετάξωσι διά της φαντασίας των άπό τόν Άνταρκτικόν εις τόν Άρκτικόν πόλον, ύποπτεύοντες, διά να μην είπωμεν πιστεύοντες, ως τοιούτους, τον Υπουργόν Καποδίστριαν καί τινας άλλους. Άνέτρεξάν τίνες εις προγενεστέραν εποχήν, πλάττοντες συμφωνίας μεταξύ του Καποδίστρια, του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου ( του Φυραρή ).Αν έκλάβωμεν εναντίον πάσης πίστεως, ως πιθανόν, ότι έμελέτησαν ούτοι τήν πέραν του Δουνάβεως μετάβασιν τών εύρισκομένων εις τήν Ρωσσίαν Έλληνο-Βουλγάρων τούτο δέν δύναται να έχη τι κοινόν μήτε ώς πρός τάς αρχάς, μήτε ως πρός_τήν φύσιν τής Φιλικής 'Εταιρίας . Αί υπολήψεις έχουσι δύναμιν σημαντικήν εις τά πνεύματα τών ανθρώπων, άποκαθιστώσαι πιστευτά και τα πλέον ανύπαρκτα».

Αυτή είναι η Ουσία. Ανύπαρκτος ο ρόλος του Καποδίστρια. Αυτή είναι η διάψευση της πραγματικότητας.
Λίγα χρόνια, μετά βρέθηκε από τον Ρώμα, και ο ψευδομάρτυρας. Το λαμόγιο ο Ξάνθος, που έκανε τη Μεγάλη Ζωή στη Ρωσία τρώγοντας τα λεφτά του Σέκερη. Όλη η προσφορά του Ξάνθου στην Αγγλοκρατία είναι ότι ισχυρίζεται πως, εφοδιασμένος με συστατική επιστολή του Άνθιμου Γαζή, έφτασε στην Πετρούπολη, στις 15 Ιανουαρίου του 1820 και την επομένη, 16 του μήνα, υπέβαλε αίτηση να δει τον Καποδίστρια. Πότε τον υποτίθεται ότι τον δέχτηκε ο Καποδίστριας. Πότε  δεν θυμόταν, αλλά θυμόταν ότι του είπε, «ενθυμείσθε, κύριε κόμη, όταν ευρισκόμενοι εις Βιέννην και ομιλούντες περί της οικτράς καταστάσεως του έθνους μας, ελέγατε: Δεν ευρίσκεται και εις ημάς ένας Θρασύβυλος ; Ιδού, πόσοι Θρασύβουλοι σας παρουσιάζονται σήμερον…». Σύμφωνα με ψευδή αφήγηση του Ξάνθου, του παρουσίασε ολο το σύστημα της Εταιρείας, τους αρχηγούς της, τον πολλαπλασιασμό των μελών της, την έκτασή της και ό,τι άλλο θεώρησε σκόπιμο και του αποκάλυψε ότι είχαν πάρει την απόφαση να του ζητήσουν να μπει επικεφαλής της: «Να διευθύνει ως Αρχηγός την κίνησιν του έθνους απ’ ευθείας ή δια σχεδίου τινός καταλλήλου…» και να ζητήσει από τον τσάρο μυστική βοήθεια σε χρήμα και εξοπλισμό. Η επανάσταση που σχεδιαζόταν, θα γινόταν αποκλειστικά από τους Έλληνες.

Δεν υπάρχει καμιά απόδειξη του ισχυρισμού του. Ούτε επιβεβαίωση από τον Άνθιμο Γαζή, (που είχε πεθάνει από το 1828), για την επίσκεψη Ξάνθου και για την ύπαρξη συστατικής Επιστολής. Πρόκειται για την μαρτυρία ενός, (εις μάρτυς ουδείς μάρτυς), που όχι μόνον δεν επιβεβαιώνεται στοιχειωδώς, αλλά και διαψεύδεται διότι ο Καποδίστριας που κατέγραψε όλες τις επισκέψεις Ελλήνων, στο υπόμνημά του προς τον Τσάρο Νικόλαο το 1826,δεν αναφέρθηκε ουδόλως σε επίσκεψη Ξάνθου.
Όλη αυτή η αδέξια πλαστογραφία, είναι η βάση της αγγλική ιστορίας. Όλοι οι ρουφιάνοι επαναλαμβάνουν σήμερα το θεμελιακό ψέμα του 1843 που τυπώθηκε το 1845. Για το ψέμα αυτό άλωστε, του έδωσε τιμητική σύνταξη ο αρχιλογιστής των τότε "θεσμών" και της τρόικας Μαξ Ρότσιλντ.


ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

http://3.bp.blogspot.com/-Q_wtUV3LBFw/ULJlNl3lByI/AAAAAAAADfc/_xs0e_tytWo/s1600/%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%8266.JPG

Ανώνυμος είπε...

Κε Χατζαρα, αυτα που λετε ειναι σωστα, αλλα αν δεν αποφασισει και ο Μοσκοβος να σηκωσει τα μανικια να βοηθησει (εμεις εδω περιμενουμε και ελπιζουμε) να απαλλαγουμε απο την πανουκλα, δεν θα γινει τιποτα......Ειναι ισχυροι, γνωστες και αδιστακτοι οι Ιουδαιοπροτεσταντες κι εμεις πλεον γερασαμε σαν λαος, κουραστηκαμε και προδοθηκαμε απο την φερομενη ως ηγεσια....

Ανώνυμος είπε...

Το πρώτο σχόλιο πώς πέρασε την λογοκρισία;
Ας μην ρίχνουμε το επίπεδο, είναι σοβαρό το θέμα του ιστολογίου.

Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι Ρώσσοι μας εγκατέλειψαν στα νύχια των Άγγλων.
Άλλοι λαοί, πχ βούλγαροι, απελευθερώθηκαν επωφελούμενοι από τους Ρωσσοτουρκικούς πολέμους και μόνο. Εμείς πως ακολουθούμε πάντα την δυσκολότερη και επικινδυνότερη ατραπό;

Ανώνυμος είπε...

Γιατί μας δίδουν αγαπητέ ανώνυμε 07.31.00 ιδιαίτερη 'φροντίδα' και προσοχή οι αγγλοσάξονες οι οποίοι πρέπει να μελετηθούν γιατί αυτοί ενώ κατάκλεψαν κάθε Ελληνική γνώση δεν έμειναν μόνο σε αυτό αλλά την μελέτησαν την μετέφρασαν την χρησιμοποίησαν για να κυριαρχήσουν ολοκληρωτικά για μεγάλα διαστήματα στην υδρόγειο. Ας τους αναγνωρίσουμε λοιπόν την ικανότητα αυτή.

13/24 Ιουνίου. Η Επέτειος του Μαρτυρίου του Ρήγα στο Βελιγράδι πριν από 226 χρόνια και το μνημόσυνο για την Ρήγα και τους επτά εθνομάρτυρες που έδωσαν τη ζωή τους για την Πατρίδα που οργάνωσα το 1998 στα 200 χρόνια από την εκτέλεση τους

Όταν εκτελέστηκαν ο Ρήγας και οι επτά «μαθητές» του, στο Βελιγράδι, στον πύργο Νεμπόϊσα, το Ημερολόγιο στο Βελιγράδι, την Κωνσταντινούπολη, ...