21/3/16

«Είμαστε πολύ ευτυχείς για το ότι μπορούμε να δηλώσουμε ότι, τόσο η Ελλάδα, όσο και η Ιταλία, ολοκλήρωσαν όλα τα hotspots, τα οποία, τώρα, είναι πλήρως λειτουργικά» δήλωσε ο επίτροπος… hotspots λοιπόν.
Ἠναγκάσθην νὰ ξεφυλλίσω τὸ τῶν Webster’s λεξικόν τῶν 4 κιλῶν, ἳνα ἀποκρυφίσω τὴν λέξιν ὣστε νὰ ἐνημερώσω καὶ διαφωτίσω ὑμᾶς τοὺς ἐξαπατημένους Ἓλληνας (ἢ μήπως προτιμᾶτε «γραικούς»;). Διότι οὐδέν τῶν αγγλογραικικῶν λεξικῶν λειτουργεῖ, μήτε τεχνικόν λεξικόν. Ὃπερ ἒλαβον:
hotspot: 1. A place that is hotter than surrounding surface… 2. A region of high forest-fire frequency. 3. An area in a plastered wall containing alkaline salts… 4. A center of night life. Ἂλλως Hot spots : ζεσταί κηλίδαι!
Τὶ σημαίνει Hotspots, «μπρὲ» βλαμένοι ὃλοι ἐσεῖς, οἱ ἐπίτροποι, παράτροποι, ἀόματοι, κλπ; Ἓλληνα, πῶς τοὺς ἀνέχεσε, νὰ ἐσέ ἀποκαλοῦν «γραικόν» καὶ νὰ σοῦ γεμίζουν τὴν κεφαλήν μὲ Hotspots, Hotspots, Hotspots, Hotspots...
Ὓστερον δὲ θὰ ἒλθουν τὰ χιλιάδες Λυόμενα καὶ τὰ ἐξοχικά, θὰ λειτουργοῦν ἐπ’ αορίστου στρατῶνες μὲ ὃλα τὰ «κομφόρ» καὶ ὁ λογαριασμός θὰ προστεθῇ εἰς τὸ χρὲος ἡμῶν καὶ ὑμῶν. Ἀντιλαμβάνεσαι, Ἓλλην, τὶ ἐννοῶ;
Οἱ παποῦδες καὶ οἱ πατεράδες ἡμῶν, τοὐναντίον, μετὰ τὸν Β’ Παγκόσμιον πόλεμον τοῦ εὓρισκαν πηλόν καὶ ἂχυρον καὶ ἒκτιζαν μόνοι τους, καὶ χωρίς κόστος κατοικίας.
Ἂνω τῶν 200.000 κατοικιῶν ἐκτίσθηκαν ἐν Ἑλλάδι μεταξύ 1945-65!
Ἢ μήπως, οἱ κύριοι κύριοι ἐξ ἀνατολῶν προτιμοῦν βίλλαν;

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Οὐψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: