24/3/16

Οι Διεθνισμοί έλαβαν τέλος εις το Μπράσσελς

Η Ευρώπη κινείται ή ωθείται πρός "υψιφόρητους ατραπούς" ή όπως άλλως από τούς κωμωδούς, "σπρώχνεται σέ επικίνδυνα παιχνίδια".
Ένα είναι τό βέβαιον, ότι έκαστος είναι ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΣ εις τήν αυτού χώραν εις τόν τόπον του καί εις τό πατρικόν. Οι Διεθνισμοί έλαβαν τέλος εις το Μπράσσελς.
 Ουδείς δύναται να κρυφθεί ή να σηκώση το λευκό πανί και να είπη: Μή "βαράτε εμένα, εγώ είμαι σοσιαλανθρωπιστής και υποστηρίζω τα δικαιώματά σας. Άλλοι είναι οι ΚΑΚΟΙ.
Εγώ σάς παρήγγειλα καφέ στό Σαλονίκι!" Κάπως έτσι τα περιέγραφεν φίλος αριστερός τό 2008. "Έχει αλλάξει ο κόσμος, έλεγεν, οι τούρκοι έρχονται τό Σαββατοκύριακο από τήν ισταμπούλ και πίνουν καφέ στή Σαλονίκη!"
-Σέ έφαγαν, Μεγάλε, Σέ έφαγαν! `
Ισως, οι διάφοροι κύκλοι μέ τάς χείρας των "τρομοκρατών", δηλαδή, τών ισλαμιστών ή σουνιτών ή ...(Εγώ πάντως ουδεμίαν διάκρισιν κάνω) κάνουν και επιθέσεις εις τό Ιντερνετ, όπως αυτήν εις τήν Σουηδίαν τό Σαβατόβραδον της 19ης Μαρτίου, όταν επετέθησαν και παρέλυσαν 4 Σουηδικάς εφημερίδας επί 4 ώρας.
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η 24η Ιουλίου στην Ιστορία

  Η 24η Ιουλίου είναι η 205η ημέρα του έτους. Απέμειναν 16ο μέρες ως την 31η Δεκεμβρίου. 1132 . Ο Ρανούλφος της Αλίφε και ο Ροβέρτος της Κάπ...