30/10/14

Τὸ ἀνώτατον χρέος ὃλων, ἡ Ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδος

Ἐλάχιστοι ἐνθυμοῦνται ὃτι ὁ οὐρανοκατέβατος Ἀ-λέξις Τσίπρας, εἶχεν προτείνει ὡς Πρωθυπουργόν τὴν Ἀ-λέξια Παπαρήγα τὸν Μάϊον τοῦ 2012, ὃταν ἒλαβεν τὴν διερευνητικήν ἐντολήν σχηματισμοῦ Κυβερνήσεως ὡς 2ον κόμμα.
Μάλιστα, ὁ ἀπὸ τὸ «πουθενά» Ἓλλην καὶ «νεογραικός», γραικός, greek, grekman καὶ τὰ ὑπόλοιπα διεθνῆ ταπεινωτικά καὶ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΑ ἐπίθετα, τὰ ὁποῖα μᾶς ἒχουν ἐπιβάλλει ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί. Αὐτόν λοιπόν τὸν νεογραικόν Ἀ-λέξιν ἐπιθυμοῦν οἱ ΑΘΕΑΤΟΙ ὡς ἐναλλακτικήν λύσιν τοῦ «γραικικοῦ» ζητήματος.
«Γραικικόν» ζήτημα εἶναι αὐτὸ τὸ ζήρημα τὸ ὁποῖον περιγράφομεν ἐπὶ δεκαετίας ὃλοι ἐμεῖς οἱ «συνωμοσιολόγοι», δηλαδή τὴν γενοκτονίαν τῶν Ἑλλήνων, ὃπως ἀκριβῶς τὴν εἶχεν ἐκμυστηρευθεῖ εἰς commercial conference ὁ γερμανικῆς καταγωγῆς Ἰουδαῖος καὶ μέγας θαυμαστής τοῦ μισέλληνος Clemens Von Metternich, Henry Kissinger, τὸ 1974.
Ἂς ὂψονται οἱ λογῆς μισέλληνες, ἀκόμη καὶ ὃσοι τέλος πάντων ἒχουν ἐξαπατηθεῖ καὶ νομίζουν ὃτι διώχνοντες τὰς ὓαινας, τοὺς τοκογλύφους, τοὺς Σαμαρᾶδες καὶ τοὺς γελοίους Βενιζέλους θὰ διαλυθῇ τὸ Ἑλληνικόν Κράτος καὶ «ἐπανιδρυθῇ» ἡ περιφέρεια τῆς Γραικίας. Ἀπατῶνται οἰκτρῶς.
Ἒχω τὴν πεποίθησιν ὃτι ὁ Ἑλληνικός λαός δὲν θὰ ἐξαπατηθῇ.
Ἡ Ἑλλάς χρήζεται, ἒχει ἀνάγκη νέων πολιτικῶν σχηματισμῶν ΤΩΡΑ. Ἒξω ἀπὸ τὴν λογικήν ἀριστερῶν – δεξιῶν, κεντροδεξιῶν κλπ συνοθυλευμάτων. Πάντοτε εἰς τὸ ΜΕΓΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Πρῶτα ἡ Ἑλλάς, ὓστερον ἡ Ἑλλάς, τρίτον ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ θωράκισις τῆς Ἑλλάδος καὶ τέλος ἡ πλήρης ἐξυπηρέτησις τῶν συμφερόντων τῶν Ἑλλήνων. Ὃλοι οἱ ἂλλοι, Εὐρωπαῖοι, Ἀμερικανοί, Αὐστραλοί καὶ λοιποί ἓπονται.
Ὃσοι νομίζουν ὃτι θὰ ἐξισλαμίσουν τὴν Ἑλλαδαν καὶ τὴν Εὐρὼπην ἀπατοῦνται. Εἲτε λέγονται Σαμαρᾶς, Σώϋμπλε, Μέρκελ, Βενιζέλος, Τσίπρας, Κουτσούμπας, Κουβέλλης, Νταβούτογλου κλπ Ὑπάρχει δυναμική εἰς τὴν Ἑλληνικήν κοινωνία.
Τέλος ὑποστηρίζω, ὃτι ἀκόμη καὶ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου θεωροῦσεν τὴν ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδος ὡς τὸ ἀνώτερον χρέος ὃλων, πόσον μᾶλλον τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐξουσίας.
Παρὰ τὰ λάθη των, ὑποστηρίζω ἐγὼ, ὃτι οἱ κορυφαῖοι παλαιοί πολιτικοί ἐπεθύμουν τὴν Ἀσφάλειαν τῆς Ἑλλάδος. Ὃμως μὲ τὴν ἀνάληψιν τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν ἀνεκδιήγητον Κώστα Σημίτη, μεταλλάχθησαν τὰ πάντα. Ὁ δὲ τελευταῖος, ὁ Τζέφρει Παπαντρέος, ἐπεχείρησεν νὰ διαλύσῃ τὴν Ἃμυνα τῆς χώρας καὶ νὰ προσυπογράψῃ τὴν ἰσλαμοποίησιν τῆς Ἑλλάδος. Μαζί μὲ τὸν τότε Σύριζα. Ὁ Σύριζα ὃμως, οἱ ἀριστεροί, οἱ κομμουνίστας αὐτὸ τὸ καθῆκον ἒχουν ἀναλάβει, τὴν διάλυσιν τοῦ Κράτους τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἐξαφάνισιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους.

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Οὐψάλα

2 σχόλια:

dimiki είπε...

Κύριε Κανελλόπουλε διαφωνῶ κάθετα μαζί σας.

Τὸ ὅτι οἱ παλαοὶ πολιτικοὶ ἤθελαν τὴν διάσωση τοῦ

γένους τῶν 'Ελλήνων εἶναι ἕνα ψέμα τόσο

τραγικὸ ὅσο καὶ ἐπικύνδυνο, ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὴν

θεοποίηση τῶν πολιτικῶν καὶ τῆς συλλογικῆς λήθης

καὶ περιθωριοποίησης τῶν λαθῶν τῆς μάζας τοῦ

λαοῦ. Πρέπει ἐπιτέλους νὰ σταματήσουμε νὰ

καγχάζουμε σὰν ἐρωτοχτυπημένα λιοντάρια καὶ

νὰ ἀναφωνοῦμε γιὰ σωτῆρες καὶ δημοκρᾶτες.

Πές τε μου τί πρόσφεραν αὐτοὶ οἱ πολιτικοὶ

ἀπὸ τὴν ζωή τους; Θυσιαστῆκαν μήπως μὲ τὸν

βιολογικό τους θάνατο, φτωχύναν ὑλικὰ ἢ

ἔκαναν κάτι γιὰ νὰ ἔχουμε ὡς παρακαταθήκη

ἐμεῖς οἱ νεώτεροι. Καὶ κάτι τελευταῖο, ἐσεῖς καὶ

χιλιᾶδες ἄλλοι συμπατριῶτες μας γιατὶ

ἀναγκαστήκατε νὰ ξενιτευτῆτε καὶ νὰ ἀδειάσουν

τὰ χωριὰ γιὰ νὰ πᾶμε νὰ χτίσουμε τὶς βιομηχανίες

τῆς Βόρειας Εὐρώπης; Ξεχάσατε τὰ δολλάρια ἀνὰ

κεφάλι ποὺ ἔπαιρναν οἱ πολτικοί μας τὴν δεκαετία

τοῦ 1960 γιὰ νὰ ἐξάγουμε τοὺς πεινασμένους καὶ

δυστυχισμένους Ἕλληνες; Μία ἀπὸ τὰ ἴδια θὲ λένε

καὶ μετὰ ἀπὸ 80 χρόνια ἂν ὑπάρχῃ ἑλληνικὸς λαὸς

καὶ γιὰ τὸν Τζἐφρυ. Ὅτι μᾶς ἔκανε καλό.

Δυσττχῶς ἡ ἑληνικὴ ἱστορία ἔχει δείξει ὅτι

ἡ ἐλευθερία κερδίζεται μὲ αἷμα. Ἂν δὲν βρεθῇ

κάποιος νὰ χτυπήσῃ μπουνιὰ στὸ μαχαίρι

ἐσαεὶ θὰ πηγαίνουμε μέχρι ἀφανίσεως τοῦ

ἑλληνικοῦ λαοῦ. Εἶναι πολὺ πιὸ εὔκολος αὐτὸς

ὁ τρόπος παρὰ ὁ Πόλεμος. Εἶτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι

αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια.

Ὅλα τὰ ἄλλα περὶ μεγάλων πολιτικῶν εἶναι γιὰ

τοὺς ὑπαλλήλους τῶν κομμάτων καὶ τοὺς

προδότες τῆς πατρίδας καὶ τοῦ γένους.

dimiki είπε...

Κύριε Κανελλόπουλε διαφωνῶ κάθετα μαζί σας.

Τὸ ὅτι οἱ παλαοὶ πολιτικοὶ ἤθελαν τὴν διάσωση τοῦ

γένους τῶν 'Ελλήνων εἶναι ἕνα ψέμα τόσο

τραγικὸ ὅσο καὶ ἐπικύνδυνο, ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὴν

θεοποίηση τῶν πολιτικῶν καὶ τῆς συλλογικῆς λήθης

καὶ περιθωριοποίησης τῶν λαθῶν τῆς μάζας τοῦ

λαοῦ. Πρέπει ἐπιτέλους νὰ σταματήσουμε νὰ

καγχάζουμε σὰν ἐρωτοχτυπημένα λιοντάρια καὶ

νὰ ἀναφωνοῦμε γιὰ σωτῆρες καὶ δημοκρᾶτες.

Πές τε μου τί πρόσφεραν αὐτοὶ οἱ πολιτικοὶ

ἀπὸ τὴν ζωή τους; Θυσιαστῆκαν μήπως μὲ τὸν

βιολογικό τους θάνατο, φτωχύναν ὑλικὰ ἢ

ἔκαναν κάτι γιὰ νὰ ἔχουμε ὡς παρακαταθήκη

ἐμεῖς οἱ νεώτεροι. Καὶ κάτι τελευταῖο, ἐσεῖς καὶ

χιλιᾶδες ἄλλοι συμπατριῶτες μας γιατὶ

ἀναγκαστήκατε νὰ ξενιτευτῆτε καὶ νὰ ἀδειάσουν

τὰ χωριὰ γιὰ νὰ πᾶμε νὰ χτίσουμε τὶς βιομηχανίες

τῆς Βόρειας Εὐρώπης; Ξεχάσατε τὰ δολλάρια ἀνὰ

κεφάλι ποὺ ἔπαιρναν οἱ πολτικοί μας τὴν δεκαετία

τοῦ 1960 γιὰ νὰ ἐξάγουμε τοὺς πεινασμένους καὶ

δυστυχισμένους Ἕλληνες; Μία ἀπὸ τὰ ἴδια θὲ λένε

καὶ μετὰ ἀπὸ 80 χρόνια ἂν ὑπάρχῃ ἑλληνικὸς λαὸς

καὶ γιὰ τὸν Τζἐφρυ. Ὅτι μᾶς ἔκανε καλό.

Δυσττχῶς ἡ ἑληνικὴ ἱστορία ἔχει δείξει ὅτι

ἡ ἐλευθερία κερδίζεται μὲ αἷμα. Ἂν δὲν βρεθῇ

κάποιος νὰ χτυπήσῃ μπουνιὰ στὸ μαχαίρι

ἐσαεὶ θὰ πηγαίνουμε μέχρι ἀφανίσεως τοῦ

ἑλληνικοῦ λαοῦ. Εἶναι πολὺ πιὸ εὔκολος αὐτὸς

ὁ τρόπος παρὰ ὁ Πόλεμος. Εἶτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι

αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια.

Ὅλα τὰ ἄλλα περὶ μεγάλων πολιτικῶν εἶναι γιὰ

τοὺς ὑπαλλήλους τῶν κομμάτων καὶ τοὺς

προδότες τῆς πατρίδας καὶ τοῦ γένους.

25 Μαίου1807. Η επανάσταση των Γιαμακλάρ στην Κωνσταντινούπολη που ανέτρεψε τον Σελίμ Γ

Στις 25 Μαΐου 1807 , ενώ συνεχιζόταν η πολιορκία της Λευκάδας, από τον Αλή Πασά, και ο μέγας Βεζύρης Ιμπραήμ Πασάς Χιλμί είχε αναχωρήσει απ...