14/10/14

ΣΑΜΑΡΑΣ: Δόγμα περιορισμένης Κυριαρχίας

Η άσκηση της κρατικής κυριαρχίας
δεν είναι άνευ όρων και άνευ ορίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: