14/10/14

ΣΑΜΑΡΑΣ: Δόγμα περιορισμένης Κυριαρχίας

Η άσκηση της κρατικής κυριαρχίας
δεν είναι άνευ όρων και άνευ ορίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο οδηγεί σε σχίσμα την Ορθοδοξία

   Χθες, οι λιθουανικές αρχές αναγνώρισαν και ενέκριναν επίσημα τη δημιουργία της Λιθουανικής Εξαρχίας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. ...