28/6/19

ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ – ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ

Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. 
Αίθριος καιρός εις τούς 19°C, μακράν τού Γερμανικού καύσωνος. 
Οι Γερμανοί διψούν. «Τά θέλουν καί παθαίνουν».
 Η Ελληνική Πολιτεία είναι αξεπέραστη. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι θεϊκή, πολλοί εξ ημών υποστηρίζωμεν ότι έχει δημιουργηθεί καί έχει σφυρηλατηθεί εις βάθος χρόνου. Ομιλούμεν περί εκατοντάδων χιλιάδων ετών. Όμως η μία κάθε άλλο παρά αποκλείει τήν άλλην εκδοχήν. 
Σήμερον έρχομαι νά συνοψίσω, όπως εγώ αντιλαμβάνομαι, τούς βασικούς πυλώνας αυτής τής Πολιτείας, είτε Ελληνικού πολιτισμού, όπως εσφαλμένα επιμένει νά προσδιορίζη η σημερινή ανόητη «αριστεροφιλελεύθερη διανόησις» εν Ελλάδι. 
Τό λέω αυτό διότι οι περισσότεροι αντιγράφουν σπουδάζουν τάς ιδέας αλλοδαπών. Ενώ όσοι έχουν αφιερώσει τήν ζωή των εις τήν μελέτην τής Ελληνικής Γραμματείας τών 5-6 χιλιάδων ετών καί ως εξ αυτού πονούν συμπεράσματα είναι καί μειοψηφία καί θεωρούνται εθνικισταί (ή «εθνίκια» κατά ηλιθίους συριζαίους).
 Διερωτώμαι πρός τούτο «τί κακόν κάνουν όσοι λέγουν ότι είναι εθνικισταί καί ενδιαφέρονται διά τά τής Ελλάδος καί αγαπούν τήν Ελλάδα;». 
ΑΠΑΝΤΩ: Ουδέν κακόν διαπράττουν! 
Προσωπικώς αδιαφορώ διά τούς όρους εθνικισμός, σωβινισμός, σοσιαλισμός, φιλελευθερισμός κλπ. Τί παρατηρώμεν όμως. 
Έννοιαι όπως φιλοπατρία, φιλαλήθεια, φιλογνωσία, φιλευσπλαχνία, αρετή κλπ παραμένουν αθάναται. Ουδέν γνωρίζω πρός τί χρειάζονται οι –ισμοί. 
Πρέπει όμως νά καταδείξωμεν ότι «σοσιαλισμός, κομμουνισμός, διεθνισμός καί φιλελευθερισμός» ΜΟΝΟΝ ΚΑΚΟΝ έχουν επιφέρει. 
Έχουν πολλαπλώς εγκληματίσει εις βάρος τής Ελλάδος καί τών Ελλήνων από τό 1916. Μέ απαρχήν τήν δολοφονία 87 επιφανών υπό τού φιλελέ δικτάτορος Ε. Βενιζέλου, όπως δικαίως αναδεικνύει ο ιστορικός Δ. Μιχαλόπουλος είς τό βιβλίον του «ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΟΙ». 
Άν καί τό ερώτημα είναι Κυριάκος ή Κυριακούλης, ενότης όλων τών φιλοπατρών εναντίον απάντων τών σφετεριστών τής εξουσίας καί τών λεγομένων «προφητών». 
Οι βασικοί λοιπόν πυλώνες τής Ελληνικής Πολιτείας συνοψίζονται εις τά: Ελληνική γλώσσα καί Γραμματεία, φιλοπατρία καί υπεράσπισις τής Ελλάδος, ταχεία αποβαρβαροποίησις καίεθνική αυτοδιάθεσις.
Τά πυρηνικά όπλα τών Ελλήνων. Στόχοι η αυτοδιαχείρησις καί αυτοσυντήρησις μέ κάθετην μείωσιν τόν «τουρισμόν» καί τήν εισαγωγήν βασικών προϊόντων. Πόλεμον εναντίον τής εξοντωτικής «παγκοσμιοποιήσεως». 
Προϋπόθεσις η 100% συμμετοχή τών Ελλήνων τό γένος. ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ. Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
 Ουψάλα 

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΜΑΣΟΝΟΦΟΡΟΣ ΧΑΣΙΣΟΠΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ

(ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΓΡΚΑΝ ΧΡΟΥΠ ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΝΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΤΟΥ ΣΙΖΑΡΣ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΚΑΖΙΝΟ)
ΤΟΝ ΖΗΣΙΟΥΛΑ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΝΑ ΦΥΛΑΓΕΣΤΕ

ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ανώνυμος είπε...

Μακάρι,κ. Κανελλοπουλε, αλλά λίγο δύσκολο με τους σημερινούς "ελληνες" του i phone,του λαπτοπ, της καφετέριας και των δανείων...του "θείου"!!! Παρεμπιπτόντως,μήπως έχετε σχέση με τον αείμνηστο Παναγιώτη Κανελλοπουλο;

Ανώνυμος είπε...

Χατζαρα,ο Φαηλος έχει κάνει επίσημη δήλωση ζητώντας από τον ελληνικό λα(γ)ο-στιφάδο να απέχει από τις εκλογές;

Ανώνυμος είπε...

Τό ‘γραψες που τό ‘γραψες. Δεν κάνεις και μια μετάφραση;

Ανώνυμος είπε...

Ποιόν Παναγιώτη Κανελλόπουλο; Αυτόν που ήταν θαυμαστής του Βελουχιώτη;

Ανώνυμος είπε...

Επικίνδυνα άσχετος.
Ξεκινά με κανάλι γιουτουμπ "κατανυξις" και μάθε για εωσφορικο οικουμενισμο και μασωνικη διείσδυση σε εκκλησία.

PlatonAfHellas είπε...

ΥΓΕΙΑ,
Κατ΄ αρχάς η μετάφρασις γίνεται. Τό κείμενον μεταγλωτίζεται αυτομάτως όταν τό "γούγλ" ...αφαιρεί νί καί σίγμα! Δηλαδή "ο Πρόεδρο(ς) ψηφίζει τό(ν) Κούλη(ν) καί όχι το(ν) Τσίπρα(ν)"!
Ἀμφιβάλλω άν ο Π. Κανελλόπουλος "συμπαθούσε" τήν Σουλτάνα. Νομίζω ότι οι Eddie Myers καί Christopher Woodhouse, τούς εξαπάτησαν όλους, καί Κανελλόπουλον καί Παπανδρέου, ότι δήθεν έγινε μάχη. Η δέ Σουλτάνα τό "έπαιζεν" απελευθερωτής όταν πλέον οι Γερμανοί είχαν φύγει αυτοβούλως καί μέ τά κλεμμένα τούς τάϊζε όλους! Δυστυχώς ακόμη καί σήμερον κουκουλώνεται η ΣΦΑΓΗ τού ΜΕΛΙΓΑΛΑ. Ουδεμία Δικαίωσις τών 5200 τής Μεσσηνίας καί τών άνω τών 704 τής πηγάδας. ΒΑΡΥ ΑΙΣΧΟΣ διά τήν γραικίαν, τήν αγγλικήν επαρχίαν. Πότε άρχισαν νά συνειδητοποιούν τί είχε συμβεί είναι άλλο θέμα, διότι έγιναν αντικομμουνισταί.
Νομίζω ότι η Νέα τεχνολογία θά βοηθήση τούς νέους νά μάθουν. Αντιθέτως από ότι προσδοκούν οι ΑΘΕΑΤΟΙ. "Τό ψέμμα έχει όντως κοντά ποδάρια". Ας προφυλάξωμεν όσους νέους καί νέες συναντώμεν καθημερινώς. Αυτοί οι οποίοι ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΕΥΤΑΙ, δηλαδή οι αριστεροί. Διότι ο μαρξισμός υπήρξεν μία απάτη καί ένα έγκλημα ευθύς εξ αρχής. Καί αισχρή κλοπή καί διαστρέβλωσιν τής αρχαίας Ελληνικής Πολιτείας καί Γραμματείας. Ἠδη μέ τήν περίπτωσιν τού ιερέα Νικ. Κοπέρνικου, ο οποίος όσον ζούσε εμάθαινε τήν Ελληνικήν γλώσσαν μέσω τών κειμένων τού Αρίσταρχου! Ουδεμίαν σχέσιν είχεν μέ τήν Αστρονομίαν, όπως θέλουν εις τό BBC.
Ο Ν. Μιχαλιολάκος, ας καταθέσει τί σχέσιν έχει μέ τήν διεθνήν Golden Dawn, άς μήν κρύβεται. Άς αποκτήση δεσμούς μέ όλους τούς Έλληνας, όχι λαϊκιτζίδικα, πασοκοαριστερά κόλπα, αλλά μέ σεβασμόν καί νά ευρεθή εις κοινόν χώρον μέ καθηγητάς καί πλουσίους. Εις κοινόν μέτωπον. Εμείς οι Έλληνες λοιπόν καί απέναντι οι άλλοι οι μή Έλληνες.
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος

Ανώνυμος είπε...

Άντρες σαν τον Άρη Βελουχιώτη, είναι ζήτημα αν γεννιέται ένας κάθε εκατό χρόνια (Παναγιώτης Κανελλόπουλος).

Ανώνυμος είπε...

Eνας Έλληνας πατριώτης και εθνικιστής επιβάλλεται να ψηφίσει την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ:

Α) Γιατί η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έχει αποδείξει οτι , παρα τις φυλακίσεις, διώξεις, δολοφονίες και τρομοκρατικές επιθέσεις , παραμένει ασυμβίβαστη και δεν σκύβει το κεφάλι...

Β) Γιατί η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι το μόνο κόμμα που πολέμησε σκληρά την συμφωνία των Πρεσπών, και δεν πρόκειται να την αποδεχθεί ποτέ...

Γ) Γιατί η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν στήριξε ποτέ κανένα μνημόνιο ούτε της Ν.Δ., ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ....

Δ) Γιατί η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έχει πρόταση πολιτική για την Ευρώπη , και αγωνίζεται για μια νέα Ευρώπη των Πατρίδων....

Ε) Γιατί η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι ενάντια στον εθνομηδενισμό μαρξιστών και φιλελεύθερων μασωνων......