11/11/16

Σα σήμερα η είσοδος του Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη

Το πρωί της 29ης Οκτωβρίου/ 11ης Νοεμβρίου εισήλθε έφιππος στη Θεσσαλονίκη, ο Βασιλιάς Γεώργιος, περιστοιχισμένος από το Διάδοχο και τους πρίγκιπες . Τιμές απέδωσε η 1η Μεραρχία και το Απόσπασμα Ευζώνων.
Παρά τη ραγδαία βροχή πλήθη λαού με έξαλλο ενθουσιασμό χαιρετούσαν την άφιξη του βασιλιά. Τον υποδέχθηκαν, οι ηγέτες των θρησκευτικών Κοινοτήτων και ο δήμαρχος Οσμάν Ιμπέλ Χακί μπέης.
«Ολόκληρος η πόλις, έγραφαν οι εφημερίδες, είχε διακοσμηθεί πλουσίως και εορταστικώς, από πρωίας».
Όταν η πομπή, μέσα σε ατμόσφαιρα εθνικής εξάρσεως και συγκινήσεως, έφτασε μπροστά στο Λευκό Πύργο έγινε έπαρση της Ελληνικής Σημαίας», ενώ ταυτόχρονα ελληνικά πυροβόλα έριχναν είκοσι μία χαιρετιστήριες βολές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: