ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

29/3/22

Στην Ουκρανική Βριχοβνα Ράντα κατατέθηκε Νομοσχέδιο που απαγορεύει τις δραστηριότητες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας

 

Στις 29 Μαρτίου,  στην Υψηλή Ράντα της Ουκρανίας κατατέθηκε  νομοσχέδιο  για την απαγόρευσης των δραστηριοτήτων της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας (UOC-MP).
 Το Νομοσχέδιο  προβλέπει επίσης την κατάσχεση ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων θρησκευτικών οργανώσεων με κέντρο στη Ρωσία. 
 " Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τροποποιήσεις στο Νόμο της Ουκρανίας "Σχετικά με την Ελευθερία της Συνείδησης και τις Θρησκευτικές Οργανώσεις".
 "Το άρθρο 3 θα πρέπει να συμπληρωθεί με την ακόλουθη πέμπτη παράγραφο: 
 "Για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και τάξης, οι δραστηριότητες των θρησκευτικών οργανώσεων (ενώσεων) που είναι άμεσα ή ως συστατικά μιας άλλης θρησκευτικής οργάνωσης (ένωσης) αποτελούν μέρος των δομών (που αποτελούν μέρη) μιας θρησκευτικής οργάνωσης (ένωσης) της οποίας το ηγετικό κέντρο (διαχείριση) βρίσκεται εκτός Ουκρανίας σε ένα κράτος που αναγνωρίζεται από το νόμο ότι έχει διαπράξει στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας ή / και προσωρινά κατεχόμενο τμήμα του εδάφους της Ουκρανίας", αναφέρει το νομοσχέδιο. Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει μέτρα "διάθεσης ακινήτων και κινητών αντικειμένων" απαγορευμένων οργανώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο στρατιώτης ΚΟΒΙΝΤ19 στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία

Στη Ρουμανία , κατά την εβδομάδα 23-29 Ιανουαρίου 2023 συνεχίστηκε η τάση μείωσης και καταγράφηκαν   2.358 νέα κρούσματα λοίμωξης από τον...