28/10/17

Η 28η Οκτωβρίου. Πρώτη ημέρα του πολέμου

Η Ημερήσια Διαταγή του διοικητής
της 8ης Μεραρχίας Χαράλαμπου Κατσιμήτρου στις 28/10/1940

"Με την πεποίθησιν ακράδαντον υπέρ της νίκης αναφωνώ
μεθ’ ημών. Ζήτω, το Έθνος! Ζήτω, η Πατρίς! Ζήτω, ο Στρατός!"

«Αξιωματικοί και οπλίται της Ογδόης Μεραρχίας,
Ο Πρέσβης της Ιταλίας εν Αθήναις εζήτησεν από την Κυβέρνησιν ημών να διέλθη ο Ιταλικός Στρατός δια του εδάφους μας.
Η Κυβέρνησις απέρριψε την αίτησιν ταύτην και διέταξε αντίστασιν μέχρις εσχάτων.

Ήδη διανοίγεται το στάδιον της εκτελέσεως του υπέρτατου προς την πατρίδα καθήκοντος δια αντιστάσεως, μέχρι εσχάτων συμφώνως προς το σχέδιον ενεργείας.

Αξιωματικοί και οπλίται της Ογδόης Μεραρχίας αμυνθήτε του Ιερού Πατρίου εδάφους μετά φανατισμού εναντίον του επιδρωμέως όστις θέλει να προσβάλη ημάς ύπουλως και ανάνδρως.

Αναμνησθήτε των ενδόξων παραδόσεων του Έθνους μας και πολεμήσατε μετά λύσσης κατά του ανάδρου εχθρού όστις τόσον ατίμως και άναδρως θέλει να προσβάλη τούτο.

Δείξατε εις αυτόν ότι είμεθα εις θέσιν να δώσουμεν την δέουσαν απάντησιν όπως έδωσαν οι Πρόγονοί μας εις τους επιδρομείς Πέρσας.

Ο Θεός ας βοηθήσει τον Τίμιον υπέρ Πατρίδος αγώνα μας και ας ευλογήσει τα όπλα μας διότι θα αγωνισθώμεν υπέρ βωμών και εστιών και υπέρ της ελευθερίας μας.

Με την πεποίθησιν ακράδαντον υπέρ της νίκης αναφωνώ μεθ’ ημών. Ζήτω, το Έθνος! Ζήτω, η Πατρίς! Ζήτω, ο Στρατός!
Χαράλαμπος Κατσιμήτρος υποστράτηγος

Προσοχή: Ο Κατσιμήτρος,  προτάσει τον ρόλο του Ιωάννη Μεταξά , «ο Πρέσβης της Ιταλίας εν Αθήναις εζήτησεν από την Κυβέρνησιν ημών….η Κυβέρνησις απέρριψε …..και διέταξε αντίστασιν μέχρις εσχάτων» , και δεν αναφώνησε, «Ζήτω ο βασιλεύς», αλλά Ζήτω, το Έθνος! Ζήτω, η Πατρίς! και
Ζήτω, ο Στρατός!

Για να καταλάβετε την πολιτική σημασία της ημερήσιας διαταγής Κατσιμήτρου παραθέτω για σύγκριση το «Σήμα» του συντρόφου Βεντήρη «πρός απάσας τάς υπό του Α'Σ.Σ. δυνάμεις», με την Α. II. 335 της 21ης -8-1949

«Ή καλή Μοίρα και η αγάπη όλων μας, σας επιφυλάσσει το μοναδικόν προνόμιον, να θέσετε την πλάκα εις τον τάφον των προδοτών του Γένους στοπ. Γρήγορα επιταγή της Ελλάδος στόπ. Σας κατευθύνει ή ένδοξοτέρα μορφή των ήμερων μας, ο αρχιστράτηγος, ο όποιος ώπλισε με άφθονα μέσα και με ασφάλειαν τας στιβαράς χείρας σας στόπ. Σας ευλογεί ο Βασιλεύς στόπ».
Αντιστράτηγος ΒΕΝΤΗΡΗΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Χατζάρα την πρώτη μέρα γινόταν χαμός από τα ελληνόπουλα που τρέχανε να καταταγούνε και φεύγανε κυρίως από τον Σταθμό Λαρίσης για το μέτωπο.

Δεν υπήρχε ο ίδιος ενθουσιασμός στην πλατεία Κολωνακίου... Κάποιοι το παίζανε κουφοί για να μην πάνε στο μέτωπο...

Η 16η Ιουλίου στην Ιστορία

Η 16η Ιουλίου είναι η 198η ημέρα του δίσεκτου έτους 2024 . Απομένουν 168 ημέρες ως την 31 η  Δεκεμβρίου   813.  Ο Κρούμος συνεχίζοντας την  ...