12/10/17

Ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Κύριε Πρόεδρε,
Ως καθηγητής του Δικαίου, γνωρίζετε ότι η νομιμοποίηση του Νόμου προέρχεται από τη λαϊκή συναίνεση.
Οι δημοσκόποι μας βεβαιώνουν ότι πάνω από το 70% των πολιτών διαφωνεί με τον πρόσφατο «νόμο», που ψήφισε ένα ετερόκλητο και ευκαιριακό άθυρμα 148 βουλευτών, των οποίων, δεν είναι καθόλου σαφή τα κίνητρα.
Σε ότι με αφορά, υπάρχει το αναπάντητο ερώτημα και η «σκιά», του προσωπικού συμφέροντος κάποιων εξ αυτών, οπότε η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, καθιστά και παράνομη και άκυρη την συμμετοχή τους ψηφοφορία, από την οποία, πιθανώς, ανέμεναν ατομικό η οικογενειακό όφελος.
Επειδή δε, ο περί ου ο λόγος ο νόμος, δεν ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των 151, αλλά από μια μειοψηφία, η πιθανότητα ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων, καθιστά την όλη διαδικασία ουσιαστικά αντιδημοκρατική.
Κατόπιν αυτών, νομίζω, ότι θα πρέπει να ασκήσετε το δικαίωμα σας να αναπέμψετε τον νόμο και να ζητήσετε , επιπροσθέτως, υπεύθυνες δηλώσεις εκάστου  των 148 , που να σας διαβεβαιώνουν, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους λόγοι που να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων.
Επίσης θεωρώ, ότι θα πρέπει να ζητήσετε τη γνώμη των αρμόδιων οργάνων της Δικαιοσύνης, για το εάν και κατά πόσο , ο νόμος αυτός συνιστά ενθάρρυνση των παιδόφιλων.
Σε κάθε περίπτωση, το 70% και πλέον των πολιτών προβληματίζονται και η παρέμβαση σας θα είναι προς το συμφέρον και της Πολιτείας και του Δικαίου.

Σπυρίδων Αλεξάνδρου Χατζάρας
Δημοσιογράφος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σφοδρές μάχες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ για το Τσασόβ Γιαρ. Η Πόλη θα απελευθερωθεί στο εγγύς Μέλλον

  Οι Ρώσοι πολεμικοί ανταποκριτές μεταδίδουν ότι «διεξάγονται μάχες σπίτι με σπίτι και δρόμο με δρόμο  στη νότια πλευρά, του Chasοv Yar»  κα...